3 Kolay Yolla İcra Dosyasını Sonlandırmak (Kapatmak)

Ticari ve bireysel olarak yapılan borçlanmalar neticesinde ödenemeyen alacaklar için tahsilatın yolu icra kanalı ile yapılıyor. İcra ve haczin  çoğunluk alacakları ise krediler nedeniyle gerçekleşiyor. Kişi ve kurumlar ödemek üzere borçlandıkları borçları zamanla ödeyemez duruma geldikleri zaman alacaklılar da bu alacağını tahsil etmek için gerekli yasal adımları atıyor. Bu adımların başında icra ile haciz işlemleri sonrasında elde edilebilen alacaklar bulunuyor. Alacaklı için çok problem olmasa da borçlunun yapması gerektiği hususlardan birisi olabilir icra dosyasını kapatmak. Bu durumda kişinin yapması gereken hususları sizlere üç adımda icra dosyasını sonlandırma ile anlatmak istedik. Öncelikle borcun ödenmesi ile sonrasında borçlu veya alacaklının talebi ile mevcut icra dosyası kapatılmış olur. Bu anlamda okumanız gereken en önemli yazı İcra Dosyası Nasıl Kapatılır olabilir.

1.Haciz Sonrası Ödenen Borç İle Dosya Kapanabiliyor.

İcra dosyası aslen borcun icra yoluyla ödenmesi halinde otomatik olarak kapanacaktır. Çünkü haciz işlemi yapıldığından kişinin borcu ödediği görülür ve kalan bir meblağ olmadığı sürece icra dosyası tamamen kapanmış olur. Fakat haciz yolu açılmadığı, haczin gerçekleştirilemediği zamanlarda ise bu borç dosyası açık kalır. Bu borçların devamının sağlanması amacıyla da alacaklı durumun takibini yapmakla yükümlü. Çünkü süresi sonrasında yenilenmeyen güncellenmeyen icra dosyaları zaman aşımına uğrayabiliyor. Bu husus için borçlarda zaman aşımı başlıklı yazımızı incelemelisiniz.

Mevuzata göre değişmekle birlikte çoğu zaman avuaktlık ücreti, faiz ve diğer ferilerin yanında sadece ana para borcunun ödenmesi ile haczin durdurulması mümkün olabiliyor. Ancak elbette en doğru bilgi için muhakkak avuaktınıza başvurunuz. Çünkü mevuzat an be an değişmektedir.

2.Alacaklının ve Borçlunun Başvurması İle Dosya Kapatılması

İcra takibinin başlaması sonrasında borçluya icra müdürlüğü aracılığıyla bir tebligat gider ve borcun yedi gün içinde ödenmesi istenir. Bu durumda borçlu kişiye olan borcunu kendisine yada vekili olduğu avukatlara ödeyebilir. Bu durumda yapılması gereken husus borçlunun borcunu ödedikten sonra bu borcun ifasını gerçekleştirdiğine dair bir dayanak belge almasıdır. Bu belgeyi ilgili icra müdürlüğüne başvuru yaparak icra dosyasının kapanmasını sağlayabilir. Aynı şekilde alacaklı da borcun ifası sonrası bu alacağın tahsil edildiğine dair İcra Müdürlüğüne başvuru yaparsa yine icra dosyası kapatılmış olacaktır.

Borcun ödendiğine dair bir banka dekontu , ibraname, makbuz ya da fatura yeterli olabilir dosyanın kapanması için. Ancak bu noktada tongaya düşmemek için söz konusu nakdi elden almamanızı şiddetle öneririm. Aksi halde “kanıtlama sorunu” ile karşı karşıya kalınabilecektir.

3.İcra Borcunuzu Sorgulayın

Borcunuzun kapanması ile icra dosyası kapatılmaktadır. Bu kapatma işlemi ile borcunuz da e-devlet üzerinden kalkacağından bu işlemi sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifrenizin olması yada internet bankacılığı ile giriş yapmanız yeterli olacaktır. Burada tüm hususlar sizin için devlet kapısı olarak hizmet vermektedir. Açıkta bir icra dosyanız var ve siz borçlu konununda iseniz icra borcunuz var diyebiliriz.

İcra ve Haczi Tanımak

İcra işlemlerinde iki ayrı husus bulunuyor.Bunlardan birisi ilamsız icra iken diğeri ise ilamlı icra. Bu konulardaki hususlara ayrıntıları ile daha önce yer vermiştik. Eğer borçluysanız ve bu borcunuzu ödemiyor yada ödeyemiyorsanız karşınıza icra ve daha sonrasında ödememe durumumun devam etmesi halinde de haciz işlemleri çıkar. Burada üzerinize mal varlığının olup olmaması, hesaplarınızda da para olup olmaması önemli. Mal varlığınız ve paranız varsa bunlara konulan hacizler neticesinde mevcut borcunuzun tahsili yolunan gidilir. Eğer bunlar yoksa haczin bir yolu da maaşınıza konularak haciz ile aylık kesintiler karşılığı ile ödenmesidir. Zaman zaman çıkan haberler icra takibinin başlatılmasında limit var mı sorusunu beraberinde getiriyor. Bu soruların ana temeli oluşan limitin altında kalınması halinde icranın uygulanmayacağından bahisle rahat bir nefes almak. Fakat edinilen borçların mağduriyetlerin önlenmesi adına, dinen ve ahlaki açıdan ödenmesi gerekir. Burada kişi bunları bilmesine rağmen maddi açılardan oluşan negatif yönler neticesinde ödeme yapamaz haline gelebiliyor.

Haciz kelimesi icra kelimesinin alt başlığı diyebiliriz. Yani haciz, satış, takip, ipotek gibi tüm kavramlar icra hukuku kapsmaında ele alınmaktadır.

İcra ve Haczin Başlatılmasında Limit

İcra limitleri gibi bir diğer husus da adres kaygısı ile borçlarından ve açılan icra işlemlerinden haberdar olunmaması. Burada kişi borcunun olduğunu düşünüyorsa haciz işlemi ile daha çok para ödeyeceğinden bahisle kendi borçlarını öğrenmesi mantıklı olabilir. Burada öğrenmenin yolları icra müdürlükleri üzerinden geçiyor gibi düşünülebilir. Fakat icra dosyası sorgulama işlemi telefonla yapılabilen bir husus. Bu nedenle muhtemel icra borçlarının sorgulanması sizin maddi açıdan daha çok ödemenizin önüne geçebilir. Bu ayrıntı atlanmadan hareket edilmesi uygun olacaktır.

İcra takibi başlatılmasında bir alt limit ne yazık ki yoktur. Yani sizin 10 liralık borcunuz için bile takip başlatılabilir. Bunun sebebi 10 liralık bir alacak için bile takip başlatılsa avukatlık ücretinin matbu şekilde hak kazanılabileceğidir.

İcranın Başlatılmasında Süre

Tüm borçlarda olduğu gibi bireysel ihtiyaç kredilerinde icra süresi en çok sorgulanan soru. Bunun nedeni ise kişilerin ödemek üzere aldıkları banka borçlarını ödeyemez haline gelmesi.  Burada alınan borcun tüketici kredisi yani ihtiyaç kredisi olması münasebetiyle kişiye karşı başlatılabilecek haciz işlemleri ve icra yolunun nasıl bir aşamadan geçeceği merak konusu. Bu durum aslında tüm borçlarda aynı olarak hareket ediliyor olsa da senetle yapılan borçlanmalar farklı işliyor. Bu durumda sorumuz ise senet ne zaman icraya verilir olabiliyor.

Bu süre genellikle farklılık arz etmektektedir. Ancak somut konuşmak gerekirse; eğer aciz duruma geldiyseniz veya iflas ettiyseniz 1-2 ay içerisinde icra takibi yapılmaya başlanabilir.

Borçlu olabilirsiniz. Fakat haklarınızı bilmeniz sizin maddi ve manevi açıdan önde olmanızı sağlar.

Yorum yapın

Krediler