İlamlı İcra Takibi Nedir?

Devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi vergi gelirleridir. Vergi gelirlerinin ödenmemesi veya devlete olan borcunuzun herhangi bir durumda ödenmemesi halinde de devlet alacağını tahsil edemezse eğer şartlarında sizden alacağını almak için icra takibi başlatacaktır. Bu icra takibinin de birtakım çeşitleri bulunmaktadır. Kişilerin mantığına yatmayan durumlardan birisi de ilamlı icra takibi nedir sorusu olmaktadır. Burada devlet sizlere alacağını tahsil edebilmek için dava açacaktır. Dava sonucunda mahkeme kararını gösteren resmi belgeye ilam adı verilmektedir. Mahkeme kararından da icra takibinin başlatılması durumuna da ilamlı icra takibi adı verilmektedir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz

Mahkeme kararına itiraz etme hakkı tüm bireyler için mümkündür. İtiraz için resmi kaynaklara ve mahkemelere başvuru yapılmaktadır. İtiraz hakkı borçlu kişi tarafından yapılmaktadır. Bu durumda yetkili olan merci ise icra mahkemeleridir. Bu durumdaki davalara ise sadece icra mahkemeleri ilgilenmektedir. Kişi mahkeme sonucunda çıkan karara itiraz edebileceği gibi aynı zamanda haksız bir karar olduğunu öne sürerek de kararın iptalini de talep edebilir. İptal edilmesinin durumu ise gönderilen icra emrinin ilama aykırı olması halinde borçlu taraf ilamın iptalini isteyebilir.

İlamlı İcra Takibinin Konusu

İlamlı icra takibinin konusunu oluşturacak olan konular icra takibinin başlatıldığı durumlara göre değişiklik gösterir. İcra takibinin başlatılması için kullanılacak olan birtakım belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden bazısı ise: İcra takibinin başlatıldığına dair mahkemenin vermiş olduğu karar belgesi, noter senedi, kararın temyiz belgesi ve hakem kararının bulunduğu belge ile başvurulması gerekmektedir. İlamlı icra takibinin başlatılması için mahkemenin kararının kesinleşmiş olması gereklidir. Bu durumda olan tüm olaylar davaya konu olabilir.

Bilinmesi Gereken Bazı Noktalar

İlamlı icrada kişilerden herhangi bir harç alınmamaktadır. Sadece kişilerin verecekleri tebligatta ve vekalet durumlarında harç istenmektedir. İlamlı icra takiplerinde herhangi bir ödeme tebligatı veya bildirisi kişilere gönderilmemektedir. Her bir dava için uygulanacak olan faiz oranları farklılık göstermektedir. Bu yüzden faiz oranları hakkında bir bilgi vermek doğru olmayacaktır. Dava açabilmek için takibin kesinleşip kesinleşmediğine çok dikkat edilmelidir.

İcra Takibinin Başlatılmasında Limit Varmı? Başlıklı yazımız ilginizi çekebilir.

Yorum yapın

Krediler