İlamsız İcra Takibi Nedir?

İcra takipleri kişilerin ve tüzel kişilerin en büyük korkularından birisidir. Devlet kişi veya kurumlardan alacağını teminat edemediği durumda alacağını garanti altına alabilmek için kişilerin çeşitli mal varlıklarına mahkeme kararıyla ve icra yoluyla el koymaktadır.

ÖNEMLİ UYARI: İlamsız icra takibi diğer icra takip türü olan ilamlı ile kıyaslandığında en ihtilaflı olanıdır. Yani daha çok davaya, itiraza gebedir. Bu sebeple bu tür bir takip ile karşı karşıya kalırsanız muhakkak bir avuakta müracat edin. Çünkü bu tür hukuksal durumda iken usül bilmek hayat kurarır. Süreleri kaçırmamak ve henüz iş işten geçmemişken gerekli davaları açmak hayati önem teşkil etmektedir.

İcra yöntemleri de çeşitli kollara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi de ilamsız icradır. Burada ilamsız icra takibi nedir sorusuna bir cevap verilecek olursa şunları söyleyebiliriz. İlamsız icra takibi mahkeme kararının olmadığı ve ilam kararlarının bulunmadığı durumlarda alınan kararlardır.

İlamsız İcra

Burada alacağın teminat altına alınmasında herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmamaktadır. Burada mahkeme kararının olduğu durumda da ilamsız icra söz konusu olabilir. İlamlı icra yollarının kapalı olması halinde de her ne kadar mahkeme kararı bulunsa da ilamsız icra söz konusu olmaktadır. Kişiler ilamsız icra takibi söz konusu olduğunda icra takibini talep edebilmek için icra mahkemelerine başvurmaları gereklidir.

İlamsız icra takibinin söz konusu olması için kişilerin alacağını teminat edilmesine karşılık tahsil edememeleri ve sadece para karşılığı alacakları için söz konusu olmaktadır. İlamsız icra takibi nedir sorusuna bir diğer karşılık ise bu takibin karşı taraf yani hakkında dava açılan borçlu taraf gözünden bakılması olacaktır.

Burada borçlu hakkında çıkan olaya karşı ve davaya karşı eline tebligat gelmesinden sonra 7 gün içerisinde ret edilmesi ve iptal edilmesi için başvuru yapması gerekmektedir. Bu itiraz aşamasında borçlu kişi borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edebilir. İtiraz için ise belirli deliller öne sürmesi ve mahkemeyi ikna etmesi gereklidir. Bu durumda mahkeme kararına riayet edilmesi önemlidir.

İlginizi Çekebilir : İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

Mahkeme ilamsız icra itirazı sonucunda tarafların uzlaşması için veya borcun ödenmesi için karar alabileceği gibi borcun tamamen ortadan kalkması kararına varabilir. Mahkeme ilamsız icra kararının durdurulması için karar verebilmesi durumu ise 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır. İlamsız icra takibi için borçlunun itiraz hakkı saklıdır. İster itiraz eder istemezse şartları olduğu gibi kabul de edebilir. Süreç sonunda borçlu haksız çıkarsa eğer haciz rehin veya iflas etme durumu da oluşabilir.

İlginizi Çekebilir : İcra Takibi Başlatılmasında Limit Var mı?

Yorum yapın

Krediler