İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? Gerçek ve tüzel kişilikler borçlarını ödeyemedikleri durumda alacaklılar alacağını tahsil etmek için İcra Müdürlüklerine başvuru yapar. Son dönemde en çok ödenmeyen borçlardan dolayı icralık durumuna düşen borçların başını krediler ve kredi kartları çekiyor. Bu nedenle alacaklı olan bankalar icra işlemlerini başlatarak alacağını tahsil etme yoluna giderken gerektiğinde de cebir hacze kadar gidiliyor. Fakat borçlu borcunu ödediği zaman icra dosyası nasıl kapatılır  telaşına düşüyor.

Alacaklılar İcra Müdürlüklerine Başvuruyor

Alacaklı kişi veya kurumlar şahsen ya da vekilleri yoluyla alacaklarını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüklerine başvuru yaparlar. Başvuru sonrası İcra Müdürlüğü ilgili borçluya ödeme emrini PTT yoluyla gönderir ve kişiye bu tebligat resmi olarak yapılır. Tebligatın yapılmasına binaen kişinin  ödeme yapmasını, ödemesi bulunmuyorsa 7 gün içerisinde itiraz etmesini ya da borcuna istinaden mal beyanında bulunması gerektiği bildirilir. Burada belirtilen 7 gün tatil günleri de dahil oluyor ve iş günü olarak geçmiyor bunu da hatırlatalım.

Mal Varlığınıza İpotek Konulabilir

İcra Ödeme Emri Belgesi ile borcunu ödemeyen kişinin iş yerine İcra Müdürlüğü belirtilen süre sonunda yazı göndererek kişinin maaşından icra kesintisi yapılması hususunda gereğinin yapılmasını ister. Tabi borçlunun bir işi ve aylık düzenli maaşı bulunuyorsa. Maaşı bulunmayan bir kişi ise kişinin üzerine tescil edilmiş taşınır ve taşınmaz gayrimenkuller ve taşıtların varlığı araştırılır. Böyle varlıkların bulunması halinde bu varlıkların tapu müdürlüklerinde ve taşıt ise Noterler sisteminde satılamaz şerhi düşülür ve mal varlıkları rehin altına alınır. Gerekirse alacakların karşılanabilmesi için menkul ya da gayrimenkullerin ihale ilanı ile satışı yapılır.

İcra Dosyasını Nasıl Kapatırım?

İcra dosyalarının kapatılabilmesi için iki şartın oluşması gerekir. Biri borcun ifa edilmesi diğeri ise alacaklının alacağından feragat etmesidir. İcra borcunu alacaklı kişiye ödeme yapabildiğiniz gibi İlgili İcra müdürlüğüne giderek dosya numarası üzerinden de yatırabiliyorsunuz. Buraya yatırarak alacağınız borcu kalmamıştır yazısını (fek yazısı) alarak çalıştığınız kurumu teslim etmeniz halinde maaşınız ile ilgilenen kişi bir sonraki ay kesinti yapılmasının önüne geçecektir.

Alacaklı İle Pazarlık Yapılabilir?

Maaşınızdan aylık düzenli olarak icra kesintisi ile borcunuzu ifa etme yoluna gitmiş olsanız da alacaklı ile pazarlık yapmanız halinde daha düşük rakamlar ile borcunuzu bitirebilirsiniz. Özellikle banka borçlarından kaynaklanan alacaklar için vekili bulunan Avukatlar kanalıyla pazarlık yapılmakta ve ciddi indirimlere gidilmektedir. Kişinin geliri ve üzerine mal varlığı bulunmuyorsa burada alacaklı miktarları düşebilir.

Mevcut icra borçlarının kapanması ile bütün işlemler bitmez ve icra müdürlüğü nezdinde icra dosyası kapama harcı ödemesinin yapılması gerekir. Bu harcın ödenmemesi halinde e-devlet üzerinde ve icra müdürlüklerinde borç kapanmamış olarak görünebilir. Bazı borçlular bu harcı ödemekten kaçınıyorlar ki bunun nedeni ise bir yıl boyunca ödenmeyen harçlar otomatik olarak kalkıyor olması. Bunun için Avukata verilen kredi, kredi kartı borcu taksitlendirme başlıklı yazımızı okumalısınız.

Taşınır ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Haczi Kaldırma

İcraya konu olan borcun kapatılması sonrasında kişinin taşını yada taşınmaz mallarına ipotek konulmuşsa bu ipoteğin de kaldırılması gerekir. Bu ipoteklerin kaldırılması için de ayrı ayrı uğraşı demek. Siz borcunuzu kapatırken alacaklıya ipoteklerin kaldırılması talebinde bulunsanız da, alacaklılar bu işlemden kaçınabilirler. Burada bütün işlemleri siz yapmak zorunda kalırsınız. Borcunuzu alacaklıya ödemişseniz alacaklının İcra Müdürlüğüne başvuru yaparak haczin kaldırılması talebinde bulunması gerekir. Bu talebi yerine getirmezse zaten icradan dosyanız kapanmadığı gibi maaş alıyorsanız maaşınızdan da kesintilerin devam etmesi demektir. İcra müdürlüğünden kapatılan icra dosyası ile taşıtlara konulan ipotekler sistem üzerinden direk kalkar. Fakat arsa ve ev gibi taşınmaz gayrimenkullere konulan ipotekler için İcra Müdürlüğünden alacağınız müzekkere yazısı ile ilgili tapu müdürlüğüne giderek durumu elden takip etmeniz gerekebilir. Manuel olarak tapudan kaldırılan rehinler e-devlet üzerinden yaklaşık iki hafta içerisinde kaldırılıyor. Yani otamatik olarak yansımıyor.

Mevcut icra borcunun kapatılması ile bütün borçlarınız kapanmış olmaz. Burada icraya konu olan tebliğ masrafları, harçlar gibi hususlarında ödenmesi gerekir. 20-30 lira posta gideri yüzünden borcunuzun icradaki dosyası kapatılmayabilir.

Ödeme Belgelerinizi Kaybetmeyin

İcralık olan borcunuzu alacaklıya da ödeseniz, icra müdürlüğüne de ödeseniz ileride başka bir mağduriyet yaşamamak adına ödeme belgelerinize sahip çıkmalısınız. Size borcun ödenmesi için tebligatı İcra Müdürlükleri yaptığından borç tutarı kadar ödeme yapacaksınız mutlaka İcra Müdürlüğüne kendiniz ödeme yapın ve dosyanın kapatılmasını sağlayın. Pazarlık usulü ile borcunuzu ödeyecekseniz alacaklının ya da vekilinin mevcut icra dosyasının kapatılması için gerekli adımları atmasının kontrolünü yapmalısınız.

İcra Dosyası Kapatma Harcı Ne Kadar?

İcralar Türkiye’de ilamlı ve ilamsız icra olarak yapılıyor. İcra talebinde bulunacak olan alacaklılar peşin olarak bu harcı İcra Müdürlüğüne ödemekle yükümlü. Bu tutar 31,40 TL. İcra başvuru harcını alacaklı peşin olarak öderken isterse bu tutarı icra dosyasına ekler ve borçludan tahsil etme yoluna gider.

İcra işlemlerinin yapılması halinde alacağın binde beşi oranında harç kesintisi uygulanır. Borçluya çıkarılan tebligat ile borçlunun borcu ödemesi sonucu yüzde 3,6 oranında, haciz yapılması ile mal satışı öncesi ödenecek paralarda yüzde 7,2 oranında haczin gerçekleşmesi ile satışın yapılması sonrasında ise yüzde 9 oranında tahsil harcı tahsil ediliyor. Parasal ödemeye konu olmayan icra durumlarında ise 35,90 TL tahsil harcı alınıyor.

NOT: İcra dosyası için avuakta ödeme yaptıysanız avukat bunu icra dosyasındaki alacak kısmında düşecektir. Eğer düşmediyse bu yönde bir talepte bulunmanız iyi olur. Çünkü bazen işleri başlarından aşkın olduğu için unutulabiliyor. Bu da ister istemez mükerrer tahsilata neden oluyor. Böylesi durumlarda sorumlu avukat değil fazladan ödeme yapan kişi olur. İcra borcunuz ne ise o kadar ödeme yapınız.

Yorum yapın

Krediler