İcra Takibinin Başlatılmasında Limit Var mı?

Alınan bir karar gereği icra takibinin başlatılmasında bir üst sınır olduğu ve bu sınırın altındaki rakamlar için haciz başlatılamayacağına dair haberleri okumuşsunuz. Muhtemelen bu makalemizi de bu nedenle okuyor olmalısınız. Fakat icra takibinin başlaması için bir limit bulunmamaktadır. Bu nedenle borç tutarınızın ne kadar olduğunun bir önemi olmamakla birlikte bu borcunuza avukat ücreti, icra masrafları gibi hususlarında eklenmesi ile çok daha yüksek tutarlarda ödemek yapmak zorunda kalınabilir. İcra takibi ve limitleri ile ilgili görüşlere istinaden ayrıntılarımız ise şu şekilde;

ÖNEMLİ NOT: İcra takibi için elbette bir alt sınır yoktur. Ancak yazımızın en sonundaki gerekçeden de anlayabileceğiniz üzere bankaların avukatları bazı insiyatifleri ya da tercihleri kullanarak küçük rakamlar için takip yapmaktan imtina etmektedirler. Lakin bu durum genel kural ya da karine değildir. Yani eğer bankaya 150 lira kadarcık borcunuz var ise bile banka avukatları sırf icra avukatlık ücreti için 200 lira masraf yapıp sizden o rakamı avukatlık ücretleri ile birlikte tahsil etmeye kalkabilirler.

Alacağın yasal yollardan yapılan başvurular neticesinde cebren tahsil edilmesine haciz diyoruz. Fakat yapılması düşünülen haciz işlemi için şartların oluşması gerekir ki, bu işleme başlayabilesiniz. Bu anlamda alacakların haciz işlemlerini başlatabilmeleri için de bir icra alt sınırı getirilmiş durumda ve haciz işleminin uygulanabilmesi için belirlenen alt sınır 2017 yılının Aralık ayında çıkarılan 7063 sayılı kanun ile belirlendi. Bu kanunun belirlenmesinde 2014 yılında çıkarılan Tüketici kanunu da etkili oldu ki, icralık işlemlerin yapılabilmesi için tüketici hakem heyeti limitleri de önem arz eder olmuştu.

İcra Takibinde Sınır Var mı?

İcra işlemlerine en çok konu olan hizmet Banka Kredileri ve GSM firmaları. Bu nedenle krediler için yüksek tutarlarda icra dosyaları açılırken, diğer hizmet faturaları için düşük miktarlarda alacaklar için de haciz işlemlerine başlanabiliyor. Bu nedenle icra dosyalarının açılabilmesi için bir sınırlama olmadığını söylemek doğru olacaktır. Zira alınan bazı dava kararları neticesinde borçlu kişilerin düşük tutarlar için haciz işlemine başlanamayacağı konusunda bir beklentiye girdi ki, 2015 yılında Yargıtay’dan çıkarılan bir karar ile 5650 TL altındaki tutarlara icra uygulanamayacağı hususu yazılı ve görsel medya da boy gösterdi. Fakat hacizlik duruma düşebilecek okuyucularıma belirtmek istiyorum ki 5650 TL ve altı her türlü tutara icra takibi başlatılabilir. Çünkü alınan bu kararın bağlayıcılığı yoktur çünkü içtihadı birleştirme kararı olmaksızın başlı başına geçerli bir durum değildir.

Haciz ve icra kelimeleri aslında birbirinden ayırt edilmelidir. İcra alacak işlemlerinin başlatılması ve takip edilmesi iken, haciz ise alacağın cebren tahsil edilmesi anlamına geliyor.

Tüketici Hakem Heyeti Limitleri

2019 yılı için belirlenen yeni rakamlara göre;

* İlçe Hakem Heyeti Limiti 5,650 TL ve altı
* Büyükşehir Belediyesi İl Hakem Heyetlerinde 5.650 ile 8.480 TL arasındaki tutarlar
* İl Tüketici Hakem Heyetlerinde (Büyükşehir Olmayan) 8.480 TL
* Büyükşehir Olmayan İlçelerde 5.650 TL ve altı

olarak işlem yapılmaya başlandı. Bu rakamlar önümüzdeki yıl Ocak ay’ından itibaren değişikliğe uğrayacak. Bu rakamların üzerindeki anlaşmazlıklar ise Tüketici Mahkemelerinde çözüme kavuşturulacak.

İcra takipleri ve aşamaları hakkında ayrıntılı bilgilere yer vermiştik. Zira yine aynı bilgiler üzerinde durmak istemiyorum. Bunun için Haciz nedir, Nasıl İtiraz edilir? başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye edebilirim.

İcra Dosyalarında Tüketici Hakem Heyeti Limitlerini Önemi

Belirtmiş olduğumuz 7063 sayılı yasa gereği Tüketici Hakem Heyetleri limitleri dahilindeki alacaklar için icra işlemlerinin başlatılması yerine öncelikle Hakem Heyetlerine başvuru yapıması şartının önü kapatıldı.  Yani alacaklılar önce Hakem Heyetlerine başvuruda bulunması gerekiyordu ve buradan çıkacak karar ile hareket edilmesi gerekiyordu. Fakat yapılan bu düzenleme ile bu durumda askıya alındı. Çünkü özellikle bankalar alacaklarına dair ilamlı ya da ilamsız icra takiplerine İcra Müdürlükleri aracılığıyla direk başlatıyor.

Alacaklarına istinaden cebri tahsil yolu seçen alacakların bu işlemleri ile mağdur olunmaması adına tüketicilerin borçlarını takip etmesi, alınan hizmetlerin son bulması halinde dahi çıkabilecek faturaların bedellerinin takibi ile ödenmesi gerekir.

Yorum yapın

Krediler