Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]

  • Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to your website or other websites.
  • Google’s use of advertising cookies enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet.
  • Users may opt out of personalized advertising by visiting Ads Settings. (Alternatively, you can direct users to opt out of a third-party vendor’s use of cookies for personalized advertising by visiting …..)

Bu site Google Adsense reklamları ile çere kullanmaktadır. Detaylı bilgiyi yukarıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

webkredi.org sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza önem veriyor ve websitemizde geçirdiğiniz süre boyunca bunu iyileştirmek için uğraş veriyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

KAYIT DOSYALARI

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi webkredi.org’da istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri ihtiva etmektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar haricinde kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.

5651 sayılı kanundan doğan yükümlülüğümüz sebebiyle ip adresinizi kanunda belirlenen sürelerle kayıt altında tutmuş olduğumuzu bildirir ve bu kayıtlar zamanı gelince otomatik silindiğini beyan ederiz. Bu durum kanundan doğduğu için hukuka uygunluluk sınırları içerisindedir ve gerekli takdirlerde yetkili makamlar ile paylaşılabilir.

Ayrıca Google Analytcs gibi anonim site istatistik araçları ile sizlerin hangi sayfalarda ne kadar kaldığı, hangi sayfaları okuduğu, hangi saatlerde giriş yaptığı, cinsiyet, yaş, eğilim, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi bilgilerinizi tamamen anonim olarak kayıt altında tutuyoruz. Bu sitede gezdiğiniz müddetçe bu anonim kayıt tutulmasına rıza göstermiş sayılırsınız.

YORUMLAR

Sitenin yorum kısmından rızanız dahilinde yazmış olduğunuz kişisel verilerinizi kayıt altında tutmamız ve bunları herkes tarafından görebileceği şekilde yayınlamamız tamamen sizin açık onayınız ve rızanız ile gerçekleşmekte olup hukuka uygundur. Bu tür kişisel verilerin yayında kalması ilgili makalenin yayında kalmaya devam ettiği müddetçe süregelecektir. Ancak elbette ne zaman isterseniz yorumlar vasıtasıyla yazmış olduğunuz kişisel verileri silmemizi iletişim bölümünden talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

VERİ SORUMLUSU: Hü(s)eyin Çif(t)lik

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Hüseyin Çiftli(k)

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Sitemizdeki bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, ifade hürriyetinin kullanılması, basın hakkı ve kamoyunu bilgilendirme gibi hakların kullanılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Sadece Google firması anonim olarak işlemek suretiyle kişisel verilerinizi kullanabilir. Bunun haricinde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5651 sayılı kanun gereğini yerine getirmek ve sitemize giren ziyaretçi sayısını, davranını anonimleştirerek tespit edebilmek, kanunda bahsi geçen açık rıza bulunması halinde ifade özgürlüğü amacıyla yorumlarla kullanılması.

Özetlemek gerekirse hukuki sebepler şunlar olabilmektedir:

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

İlgili kişinin hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

admin@webkredi.org ADRESİNE başvurarak veya sitemiz iletişim kısmından müracat ederek bu haklarınızı kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU: Hü(s)eyin Çif(t)lik

Reklamlar
Sitemizde dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlamaktayız (Google, v.s.). Bu reklamlar çerez (cookıes) içerebilir ve bu sirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Biz Google Adsense, vb. şirketler ile çalışmaktayız lütfen onların ilgili sayfalarından gizlilik sözleşmelerini okuyunuz(
google gizlilik politikası)

ÇEREZLER (literatürde Cookies diye de geçebilir)

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak üzere çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür. Bu çerezler anonim şekilde çeşitli yazılımlar vasıtasıyla veri elde etemimizi sağlamaktadır. Bu veriler anonim nitelikte kişisel veri olup kimliğiniz teşhis edilememektedir. Bu siteyi ziyaret edip kullanmak suretiyle bu şartı kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

DIŞ BAĞLANTILAR

webkredi.org sitesi, içeriğindeki bazı sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı verebilir. webkredi.org link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

SİTEDEKİ İÇERİKLER

Sitedeki içeriklerde bulunması muhtemel kişisel veriler; “Basın Kanunu” ve “ifade özgürlüğü” kapsamında hukuka uygun şekilde işlenmiştir. Yine de aksini iddia ediyorsanız “sehven ve hata ile” yayımladığımız basın hakkı kapsamında olmayan kişisel verilerinizi sildirmek için irtibata geçmeniz yeterlidir.

Mahremiyet ve veri sorumlusu ile iletişim kurmak için

webkredi.org adlı sitemizde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize admin@webkredi.org adresinden iletebilirsiniz.

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

Krediler