Senet Ne Zaman İcraya Verilir? Hangi Senetler Geçersiz Olur?

Borçlanarak alışveriş yapma kredi kartlarına kaymış olsa da, geleneksel olarak senetler karşılığı borçlanma hususu da hâlâ devam eden ödeme araçları arasında yerini koruyor. Kredi kartlarından çekinen ve kullanmak istemeyen kişilerin özellikle tercih ettikleri senetli alım büyük firmalar üzerinden ciddi rakamlar karşılığı da yapılabiliyor.

ÖNEMLİ BİLGİ: Halen bazı firmalar senetle ürün satma yoluna gidiyor. Ancak bu firmalar da sadece senet değil maaşlı kefil ve belirli kredi notunun üzerinde skor aramaktalar. Yani sokaktan geçen düz adama da bir kağıt parçasına imza atması karşılığında mal vermiyorlar. Ayrıca bilmenizi isterim ki bu tarz firmaların haciz yaparken “çok daha agresif” olduğu bilinmektedir. Bu tarz firmalar en acımasız icra avukatları ile çalışmaktalar. Bu sebeple ödenmeme durumunda eve gelip en sevdiğiniz eşyalara yasalara uygun şekilde el koyabilirler (haczedebilirler).

1 Yüksek tutarlar çıkan engellerle birlikte ödenemeyen borçların ardından borçluların merak ettiği hususlardan birisi imzalamış oldukları senet ne zaman icraya verilir? Oluyor.

Senet Üzerindeki Hususlar Önemli

En yakın bir kırtasiyeden temin edebileceğiniz senetler karşılığı borçlanma atılan imzalar ile gerçekleştiriliyor. Senedin üzerinden imza ile birlikte borç tutarı rakamla ve yazılı olarak yazılırken vadesi de yani ödeme tarihi de ekleniyor. Bu eklenen tarih ile ödeme gerçekleşmediği takdirde ya imzalanan senet üzerinde tarih bulunmadığı zaman senet icraya verilebiliyor.

Senetler üzerinden yapılacak taksitli satışlarda yapılabiliyor. Burada taksitlendirme ile yapacağınız toplam ödeme tutarı üzerinden tek bir senet hazırlanırken, aynı zamanda ödeme tarihlerine göre ayarlanmış ödeme aralığı kadar senet üzerine atılacak imza ile borçlanma yapılıyor. Özellikle kapıdan satışlar da yapılan bu husus ile hazırlanan senetler ve sözleşmeler bir kağıt üzerinde toplanabiliyor.

Her Senet Geçerli Olmaz

Hazırlanan senetlerin geçerli olabilmesi için gereken hususlar bulunur. Bu hususların olmaması demek senedin geçerli olmadığı anlamına gelebilir. Bunun için senedin nasıl doldurulduğu hakkında bilgi edinilmesi gerekir ki, her iki tarafta mağdur olmasın. Senet diğer bir taraftan ödeme vaadidir.  Bu vaadi bulunan kişi borçlu olur ve ödeme vaadi tarihi yazılır. Bu tarih borcun ödenmesinin en son günüdür. Hazırlanın senetlerin hazırlanma yerleri de senedin geçerli olmasına etken bir husus. Burada hazırlanan yerin yani keşidenin yeri açıkça belirtilecek hususlardan. Bunların yanında borçlunun da imzası gerekir ki, imza olmayan hiçbir senet geçerli olmaz.

Ayrıca tahsil zamanaşımı geçmiş senetlerde geçerli olmaz. Yine eğer ki senet nama yazılı bir senet ise alacaklının kim olduğu belli değil ise senedin geçersizliği ileri sürülebilecektir. Ancak hamiline yazılı senetlerde böyle bir durum söz konusu değil ne yazık ki.

Başlıca senet geçersizlik halleri

  • Senedin tarihinin geçmiş olması ve zamanaşımına uğraması
  • Senette yazan miktarın net olarak belirtilmemesi
  • Senedin lehdarının belirsiz olması (hamiline yazılı olmayan çeklerde)
  • Senet düzenlenme tarihinin belirsiz olması
  • Senette imza olmaması
  • Senedin üzerindeki yazılar okunmayacak ve ayırt edilemeyecek kadar yıpranmış olması

 

Senetlerde İcra Takibinin Başlatılması

İcraya konu olacak adımların atılacağı mecra İcra Müdürlükleri. Adliye binaları içerisinde bulunan icra müdürlüklerine icra takibi yapılması için başvuruda bulunulmasının ardından icra işlemleri başlamış oluyor. Açılacak takip dosyası ile borçluya çıkarılacak tebligat sonrası icra işlemleri başlamış oluyor.

Bu aşamada Kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlamış olur. Bu tür bir takipte itiraz prosedürü bile farklı olacaktır. İcranın durdurulması için imza inkarı veya senette yana borcun başka kanalla ödendiğine dair itiraz yapılmalıdır.

Senetlerde Yazı ve Rakam Çelişkisi

Senetler hazırlanırken üzerine borç tutarı hem rakamla hem de yazı ile yazılmak zorunda. Her iki tarafa da tutar aynı yazılması gerekirken hazırlanan senetlerde bazen farklılıklar doğabiliyor. Borçlu ve alacaklı bu tutarın ne kadar olduğunu gayet iyi biliyor olsalar da bazen husumetler yaşanabiliyor. Bu durumlarda yazı ile belirtilen tutar gerçek borcu gösteriyor. Fakat burada anlaşılır bir rakam olması da gereken hususlar içerisinde.

Senetler ile ilgili hususlardan sonra icraya verilmesi ile bu icralara itiraz söz konusu. Çünkü sahte imzalar ile düzenlenen senetler ile mağdur edilen kişi sayısı da az değil. Bu nedenle icraya verilmeniz oluşursa bu senedin incelenmesi önemli husus.

Yorum yapın

Krediler