Banka Haciz İşlemi Ne Zaman Başlar? İcraya Konu Mallar

Bankalardan bir hevesle almış olduğunuz kredi, kredi kartı ile yaptığınız harcamaların karşılığını iki ay süre ile ödeme yapmaktan kaçınırsanız banka doğal olarak borcun tamamının ödenmesini talep edebilir. Bu bankalara tanınmış olan bir haktır. Borcunuzu ödememeye başladığınız günden itibaren öncelik SMS ile sonra telefon ile size ulaşan banka borcun ödenmesi için iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da mektup gönderir. Bura size ulaşmalarının temel amacı mevcut borçlarınızın tamamının kısa süre içerisinde bankaya ödemeniz gerektiğidir. Fakat bankaların istemediği durumun bir açıklaması vardır. Bu da borçlu olan kişinin bu borcu ödeyebilecek durumda olmamasıdır. Zaten maddi olarak bu gücü olan kişiler zamanında ödeme yapmaktan da kaçınmazlar.

Yapılandırma ve Yeni Kredi Alternatif

Ödenmeyen borçlar için tekrar yapılandırma talebiniz olabilir, yeni krediler çekerek borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bunların aşamaları ve başvuruları ile şartları farklı hususlardır. Biz konumuza dönersek belirttiğimiz hususlar ile ödeme yapmamanız halinde kalan süre zarfından banka borcunuza ait dosyanızı tanzim eder ve vekili olan avukata teslim ederler. Bankanın daha önce defalarca ulaştığı borçluyla muhatap bu noktadan itibaren avukatlardır. Avukatlar aldıkları dosyadan sonra ilk önce yine borçluya ulaşır ve durumun izahını yapar. İzahta belirtildiği üzere mevcut borcun üzerine avukat masrafı, icra masrafları, faizler gibi ağır yükler daha eklenir. Bu durumda ödmeniz gerekecek olan tutar çok daha yüksek oranlara ulaşır. Bu nedenle bu durumlardan kurtulmanız için hemen ödeme yapmanızı ister. Avukata düşen borçlar ile izlenilmesi gereken yollarda bulunuyor. Bu anlamda Avukata verilen kredi, kredi kartı borçlarını taksitlendirme başlıklı yazımız ile banka borçlarından dolayı avukatlık icralık olanlara kredi veren bankalar sizlerin faydasına olabilir.

Avukata Verilen Dosyalar

Dosyanızın avukata verilmesi ile bu aşamadan sonra tüm uzlaşıları reddederseniz avukatta mevcut borçların tahsili için icra müdürlüklerine başvurarak takip başlatır. Bu takip neticesinde size tebligat icra müdürlüğü aracılığıyla ulaştırılır. Ulaşan tebligatı almanızdan sonra yedi gün içerisinde bu borcu ödemeniz gerekir. Ödeme yapmazsanız üç gün içinde de haciz işlemine başlanılır. Fakat burada borcunuz yoksa ödediğinizi düşünüyorsanız ve biliyorsanız bu icraya itiraz söz konusu olabiliyor. Bunum için hacizlere itiraz nasıl yapılır başlıklı yazımızı okumalısınız.

Tebligatı almanızdan sonra mal beyanında bulunmanızda gerekebilir. Mal beyanında bulunulmazsa ne olur başlıklı yazımız tam bu noktada sizin işinize yarayacaktır.

Söz konusu borçlarınızı bu noktadan itibaren hepsini birden ödemeniz gerekecektir. Bu ödeme işlemi için atmanız gereken adımları icra dosyası nasıl kapatılır başlıklı yazımızda vermiştik. Yinede borcunuzu ödeyemiyor ve kapatamıyorsanız bu durumdan sonra ilk etap sizin düzenli maaşınız bulunuyorsa bu maaş üzerine yapılır. İş yerinize icra müdürlüğünce yazı gönderilir ve aylık düzenlik olarak maaşın 1/4 oranında kesinti yapılarak bu kesintinin alacaklıya gönderilmesi talimatı verilir. Buradan sonra borç ve faizi bitene kadar maaşınız size teslim edilmeden kesilir ve alacaklıya gönderilir.

Taşınır ve Taşınmaz Varlıklara Haciz

Düzenli bir geliriniz yoksa alacaklılar bu durumda banka hesaplarına haciz işlemi uygular. Bankalar nezdinde hesabınız ve bu hesaplarda paranız olması halinde haciz konulur ve borç tutarı kadar çekilmesi söz konusu olur. Buna engel olamazsınız. Fakat bankalarda böyle bir varlığınız yoksa bu durumda taşınır ve taşınmaz gayrimenkuller gibi mal varlıklarına bakılır. Örneğin taşıtınız bulunuyorsa bu aracınız haczedilerek satışı yapılır ve satışı ile mevcut borçlarınızın ödenmesi yoluna gidilir. Bu durumda aracınız normal değerlerinin çok daha altında satışa konu olur ve sizler yine zarar etmiş olursunuz. Aynı durum eviniz, arsanız gibi taşınmaz gayrimenkuller için de geçerlidir.

Eve Haciz Gelmesi Durumu

Tüm olanakların kapalı olması ile haciz işlemi yapılamaması durumunda yapılacak işlem icra memurları eşliğinde eve gelinerek mevcut hacze konu olacak eşyaların tespiti sağlanır. Bu durumda normal yaşama sürdürmesine yetecek eşyaların haczi söz konusu değildir. Yani evde 2 buzdolabı varsa biri haczedilebilir. Fakat buzdolabı sayısı bir ise bunun haczi mümkün değil.

Haciz işlemi başlatılmasında avukat malların satışı talebinde bulunmadığı süreci bir sorun olmaz. Bu ürünlerin satışı ile ilgili beyan olmadığı sürece haciz işlemi düşer. Yani listelenen hacze konu malların satışı için bir yıl içerisinde avukat tarafından talep gelmediği zaman bu haciz işlemi düşmektedir.

Evde haczi Olan Eşyalar

Evinizde kullandığınız ve yaşamınızda yapı taşı durumundaki koltuklar, kanepe, buzdolabı, tv, bulaşık ve çamaşır makinesi, fırın, halı gibi size gerekli eşyaların haczi söz konusu değil. Bunun için evdeki değerli, paraya daha hızlı çevrilebilecek elektronik eşyalar haczedilebilir.

Banka Takibini Nasıl Öğrenirim?

Mevcut borçlarınızı ödemediğiniz takdirde son aşamadan önce borcunuzun olduğu bankanın avukatı size yazılı ve sözlü olarak ulaşarak borcun ödenmesi ister. Bu durumda takip başlatılma aşamasındadır. Bu aşamadan sonra borcunuzu ödemekten imtina ederseniz takip süreci başlar.

Bankalar borçlarınızı bir türlü tahsil etme yoluna gider ve bunda da başarılı olurlar. Burada borçtan kaçmanız mümkün değildir. Bu borcunuzu faizi ve masrafları ile fazladan ödemek bir yana bir daha bankadan kredi alamaz durumuna gelirsiniz. Mevcut kara listeden isminiz silise dahi bankalar sizinle çalışmak istemezler.

Yorum yapın

Krediler