İşsizlik Maaşına Haciz Konulur mu?

Özellikle bankalara olan Kredi borcu olan kişilerin işsiz kalması durumunda süreli olarak alabilecekleri işsizlik maaşı iş bulana kadar kişinin yaşamı için önem arz ediyor. Bu durumda kişi bu maaşı ile geçimini sürdürürken aynı zamanda borçlarını da ödemek zorunda. Fakat azalan maaş sonrası ödeme ise zorlaşıyor. Bu durumda kişilerde borçlarını ödeyemez hale gelebiliyor. Bu durumda kişinin en çok sorguladığı husus işsizlik maaşına haciz konulur mu? oluyor.

EDİTLEME:  İşsizlik maaşları genelde zaten asgari ücretin bile altında verilmektedir. Ayrıca bir aciziyet göstergesidir. Bu sebepten ötürü bu tür gelirlerin haczi kişinin mahvına sebep olacağı için güncel Yargıtay kararları gereği haczi mümkün değildir. Ancak maalesef bu konuda içtihat birliği yoktur. Yani haczinin kısmen de olsa mümkün olacağını söyleyen içtihat hakimleri de mevcuttur. En iyisi bir avukata ücret mukabilinde danışmak ve somut olayınıza uygun gerekçe talep etmenizdir.

Özel iş yerlerinde çalışırken sürekli işsiz kalınma korkusu yaşayan asgari ücretli çalışanlar için yapılan yeni düzenleme sonrasında işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşının bağlanmasındaki şart ise kişinin iş yerinin kapanması ya da işten ayrılması ile mümkün hale getirildi. İşsiz kalan işçi 10 ay boyunca işsizlik maaşı alarak geçimini idame ettirirken,  bu süre zarfında da iş bulması için yeterli zaman tanınmış oluyor.

Çalışan ya da çalışmayan her borçlu için borcun ödenmemesi halinde icra diğer adıyla haciz işlemlerine başlanabiliyor. Bu tamamen alacaklıya kalmış bir durum. Fakat bankalar gibi kurumsal işletmeler alacağının tahsil edilebilmesi için her türlü yola başvurmaktan kaçınmazlar. Çalışan kimseler alacaklılarca icraya verilmesi halinde mevcut maaşlarının dörtte birine yani 1/4 oranına icra konuluyor ve aylık olarak maaşından kesilerek alacaklıya gönderiliyor. Burada geçen zaman ise faiz yükü olarak yine borçluya kalmış oluyor. Maaşa haciz işlemlerinin başlamasından sonra borçlu kişi işsiz kalırsa kendisine ödenen işsizlik maaşına haciz konulur mu? gibi sorular odak noktası haline gelebiliyor.

İşsizlik Maaşından Haciz Kesilmesi Mümkün mü?

Kısaca çalışanların maaşlarından icra kesintisi yapılabiliyor olsa da, asgari ücretli kişilerin işsiz kalmalarına istinaden hesaplarına yatan işsizlik maaşına haciz konulması mümkün değil. Çalıştığı dönem içerisinde maaşından işsizlik sigortası kesilen işçiler bu sigortayı ödemesinin nedeni işsiz kaldıklarında kendilerine maaş ödenebilmesi içindir. İşçi aylık ödediği primler sayesinde işsiz kalması halinde iş bulana kadar yaşamını idame ettirebilecek kadar sürede aylık almaya devam eder. Çıkarılan İşsizlik Sigortası kanununun ilgili maddesinde belirtildiği üzere işsizlik maaşlarına nafaka harici hiç bir borç için haciz konulması ya da devredilmesi söz konusu değildir.

Banka İşsizlik Maaşına Bloke Koyabilir mi?

Konu başlığı bankalar olunca her tüketicinin çekinceleri bulunuyor. Yasaya göre işsizlik maaşlarından damga vergisi haricinde hiç bir kesinti yapılması mümkün görünmüyor. Bu durumda alacaklı olan bankalarda dahil olmak üzere hiç bir kurum ya da kuruluş sizlere ait olan işsizlik maaşının yatırıldığı hesaba bloke koyamazlar. Konulması halinde bankanıza itiraz edebilirsiniz ve blokenin devamı halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) şikayette bulunabilirsiniz. BDDK gerekli adımları atarken aynı zamanda isterseniz işsizlik maaşını yatıran kurum olan SGK’ya da ilgili hususlarda başvuru yapmanız mümkün. Fakat burada blokenin konulamaması tüketicileri yanıltmasın. Bankaya olan borcunuz kapanmış olmuyor, yani borç hala devam ederken bir yandan da faiz yükü binmiş oluyor.

Ekonomi piyasasının durumunu az çok yakından bilen kişiler olarak biz tüketiciler gereğinden fazla borçlanma yoluna gitmemeliyiz. İşsiz kalınması halinde borçların ödenmesi için kişinin zor bir döneme girdiği için zor günlerin başlangıcı oluyor. İş güvenceniz ortadan kalkmış oluyor ve düzenli geliriniz bir anda yok olmuş oluyor.

İşsizim, İcra Gelirse Ne Yapmalıyım?

Alacaklı konumundaki gerçek ve tüzel kişilikler alacaklarını tahsil edebilmek için her türlü yasal yollara başvurabiliyorlar. Bu elbette hakları. Alacaklı kurumlar alacaklarını avukatları aracılığıyla haciz  işlemlerine başladıkları için burada borçluların mevcut borçlarına vekalet ücreti ve masraflarda ekleniyor. Mevcut borç daha da artmış oluyor. İşsiz kalmanız halinde avukatla olan münasebetlerinizi ilişkilendirmenizde fayda olacaktır. Mevcut icralık banka borcunuzu taksitlendirme yapmanız da mümkün.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Çalışır durumda iken işsiz kalır ve gerekli şartları taşıyorsanız İşsizlik maaşı almaya hak kazanmışsınız demektir. İşsiz kalan kişinin son dört aylık geliri göz önüne alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kazanılan brüt gelirin yüzde 40’ı kadar maaş alabiliyor. İşsizlik maaşı olarak ödenen tutar asgari ücretin yüzde 80 oranından yukarıda olamıyor. Maaş bordrosu üzerinden çalışan kişiden yüzde 1, işverenden ise yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 3 oranında işsizlik sigorta primi kesiliyor.  Güncel olarak yapılan hesaplamalar neticesinde en düşük işsizlik maaşı 811 Lira iken en yüksek tutar ise 1.623 TL olarak ödeniyor.

“İşsizlik Maaşına Haciz Konulur mu?” üzerine 2 yorum

    • Bloke edilmiş hesaplara işsizlik maaşı gelir ancak siz bunu çekemezsiniz. Yine de eğer sadece belirli bankadaki hesabınız bloke ise maaş hesabınızı değiştirmek yararınıza olacaktır. Ayrıca en doğru bilgiyi bankanızın müşteri hizmetlerini mesai saatlerinde arayarak öğrenebilirsiniz.

      Yanıtla

Yorum yapın

Krediler