Alınan Evde Kiracı Varsa Ne Olur?

Alınan Evde Kiracı varsa Ne Olur? Konut satın alırken dikkatli olunması gereken durumlardan birisi de satın alınan konutta kiracı olup olmama durumudur. Bununla ilgili olarak birtakım yasal düzenlemeler yapılmış olsa da satın alınan evde kiracının oturması çoğunlukla tartışmaya sebep olabilmektedir.

UYARI NOTU: Satın alınan evde kiracı var ise ve bu durum tapuya şerh olunduysa; kiracı 10 yıllık dönem boyunca kirasını sorunsuz öder ve kiralanın tahliyesi için diğer şartlar da oluşmamışsa çıkarmak mümkün değildir. Ancak ilk 1 aylık dönemde gereken ihtarları usulüne uygun olarak çekerseniz  kiracı kira sözleşmesi bitiminde veya sözleşmenin bitimi 6 aydan uzunsa 6 ay sonunda evi tahliye etmek zorundadır. Bu ayrıntıyı birçok ev sahibi unutuyor. Bundan ötürü de hak kaybına uğruyor.Halbuki hiç öyle davayla falan uğraşmadan usulüne uygun şekilde kiracıyı tahliye ettirmek mümkün gördüğünüz üzere.

Öyleyse, yeni satın alınan evde kiracı oturuyorsa ne yapılabilir? Kiracısı olan bir ev satın aldığınızda o evde oturan kiracının yaptığı sözleşmeyi de kabul etmiş sayılırsınız. Kiracının evden çıkması için yapılabilecek birkaç yasal düzenleme var ancak yasalar çoğunlukla kiracıdan yana.

30 Günlük Süreye Dikkat Edin

İçerisinde kiracı olan bir evi satın almayı planlıyorsanız ilk olarak kiracı ile anlaşmalısınız. Normal koşullarda evde oturan kiracının sözleşmesi olmalıdır. Yasal olan kira sözleşmesine bakıldığında kiracının evde hakları vardır. Kiracıya ev boşaltma ihtarnamesi gönderilmesinin ardından kiracının evden gitmesi için 6 ay gibi bir süre verilir. Fakat bu belgeyi göndermek için tapuyu aldığınız günden itibaren size 30 günlük süre tanınır. Bu 30 günlük süre içerisinde noter aracılığıyla ihtarname belgesi göndererek kiracının 6 ay içerisinde evden çıkmasını yasal bakımdan sağlama şansına sahipsiniz. Kiracı, verilen 6 aylık süre içerisinde çıkmayı kabul görmezse tahliye davası açma hakkı kazanıyorsunuz. Ancak size verilmiş olan 30 günlük süreyi geçirmeniz halinde önceki ev sahibiyle yapılan kira sözleşmesini kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Kiracı İle Nasıl Anlaşmaya Varılır?

Evi satın almadan önce veya aldıktan sonra kiracı ile anlaşma yaptıysanız herhangi bir süre beklemenize gerek olmadan evinizi boşaltmasını isteme hakkına sahipsiniz. Kiracıyla yaptığınız anlaşmanızın yazılı olması, iki tarafın da imzasını taşıması ve her iki tarafın da şahitleri önünde yapılması gereklidir. İşlerin bu şekilde resmi yollar üzerinden götürülmesi, çıkabilecek herhangi bir sorun karşısında sizin için avantaj olacaktır. Kira için ayrıca kira sigortası yaptırabiliyorsunuz.

Tapuda Şerh Varsa Ne Olur?

İlk olarak “Tapuya şerh koymak nedir?” sorusunun yanıtıyla başlayalım. Tapuya şerh koymak, evin tapusuna, konutun sahibinin haklarının kısıtlandığını belirtir. Şerhin geçerlilik zamanı beş senedir. Tapuda şerhin olması konutun yeni sahibi için sorun çıkarabilir. Uzun zamanlı ev kiralama durumlarında sözleşmeye düşülen şerh ile sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde anlaşma bitmeden kiracının çıkarılmayacağı kesinleşmiş olur.

Eviniz Habersiz İşgal Edilmesi

Genel olarak bir çoğumuzun bilmediği hususlardan birisi sahibi olduğumuz gayrimenkulün sahibinin bilgisi dışında işgal edilmesi. Bu durumlarda mülk sahibi ne yapacağını şaşırır duruma gelir. Fakat aslında haberli yerleşen kişilerin çıkartılmasından daha kolay olan bu işgal durumunun yasal mevzuatı 3091 sayılı Mal Zilyetliğine yapılan yasa ile çerçeveleri belirlenmiş durumda. Bir çoğumuzun bu yasadan haberdar olmayışının başlıca nedeni 1940’lı yıllara dayanıyor olması. Fakat hala uygulanır halde olan bu yasa ile 15 gün içerisinde karar verilmesi ve haklı olunması halinde tahliye edilmesi ile sonuçlandırılıyor. Özellikle büyük kentlerde ev sahibinden habersiz olarak kilitlerinin kırılarak işgal edilmesi, kiralayan kişinin evi başka birilerine ev sahibinden habersiz kiralaması gibi nedenlerle karşılaşılan bir husus.

Evimi benden habersiz işgal ettiler ne yapmalıyım?

3091 sayılı yasaya göre evinizi işgal etmeleri durumunda bu işgalden haber olunmasının ardından en yakın Kaymakamlığa ya da Valiliğe dilekçe ile başvurulmalı. Örnek dilekçeleri bu kurumlardan temin edebilirsiniz. Burada işgali eden kişi, adres, işgalin ne zaman yapıldığı ve sizin bu işgali ne zaman öğrendiğiniz gibi hususlar önem arz ediyor. Siz bu durumu öğrendikten 60 gün sonra başvurursanız başvurunuz reddediliyor. Bunun için kısa süre içerisinde başvurunuzu yapmalısınız.

Başvuru sonrasında ilgili kurum iki tarafa da tahkikat yapılacağını, tahkikat anında dayanak oluşturabilecek bilgi ve belgeler ile şahitlerin hazır tutulması istenir. Görevlendirilen iki memur tahkikat saatinde gelir ve önce başvuran kişinin (müşteki) daha sonrada işgal eden kişinin (mütecaviz) ifadesini alır, arkasından şahitleri dinler ve yazılı ifadeleri sonrasında imzalarını alarak bir Fezleke ile makama sunarlar. Makamdan çıkan sonuç ile bir karar çıkar ve bu karar reddedilebilirken gerektiğinde mahalinde yapılacak tahliyeye kadar uzanır.

Burada tahliye de dahil olmak üzere görevlendirilecek memurlara ait gündelik ücretleri ile bu memurların ulaşımını sağlayacak taksi ücreti müştekiden peşinen tahsil edilir. Ödemesi yapılmayan başvurular gerçekleştirilmez. Müşteki yapılan işlemler sonucunda haklı çıkması halinde bu masraflar mütecaviz tarafından yani işgalci tarafından karşılanır. Ödeme yapılmaması halinde de icraen yapılan masraflar tahsil edilebilir.

3091 Sayılı Yasa Kimlere Uygulanır?

Mal zilyetliğine yapılan tecavüzler ile ilgili başvuruları yapmanız için mülk sahibi olmanız gerekmiyor. Kişinin menkulüne gidecek yolların kapatılması da dahil olmak üzere bir çok konuyu teşkil edebiliyor. Kimselerce bilinmeyen bu yasa bir zamanlar hukuki sürecin azaltılması ve adli vakaların yükünün azaltılması için çıkarılmış ve halen devam eden bir süreç. Burada hak sahibi herkesin başvurabilmesi mümkün. Fakat Avukat mesleğine sahip kişilerin bu yasadan çok haberdar olmaması üzücü bir durum. Bu nedenle bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için Kaymakamlık Hukuk İşleri Şefliği ya da Valilik İdari Bürolarına başvurulabilir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz.

Yorum yapın

Krediler