Yakalama Kararı Olan Aracı İcradan Kurtarma Nasıl Olur?

Borçlarından dolayı icraya verilen kişilerin bu icra ile oluşan haczin oluşumunu engellemek için ellerinde bulunan taşınır ve taşınmaz malları kurtarma çabasına girdikleri biliniyor. Kurtarmak istedikleri varlıklardan taşınmaz varlıkları saklaması mümkün olmasa da yakalama kararı olan aracı icradan kaçırma kurtarma çabasına giriyorlar.

TÜYO: Yakalam kararı çıkartılması için icra dairesinde ciddi miktarda harç ödenmektedir. Dosya bu aşamaya gelene kadar banka haciz müzekkereleri yazılmış, tapu sorgulaması yapılmış, maaş hesabı kontrol edilmiştir. Araç genelde en son haczedilen emtiadır. Bu aşamaya gelmiş bir dosyada araç haczini icradan kurtarmak için ya dosya borcu tamamen kapatılmalı ya da araç hiç yakalanmaz ise varlık yönetim şirketinin eline düşen dosya yıllar sonra cüzi miktarlarda kapatılmalıdır.

Yakalanan Araçlar Yediemin Garajlarına Çekiliyor

Borcun konusu ne olursa olsun icraya verilmesi halinde borcun tahsili için haciz konulabilecek mallardan bir tanesi olan araçların yakalama kararı çıkartılıyor olması insanları endişelendiriyor. Bu karar sonrası ise arabasından olmamak için kişi farklı yollara başvurarak yakalanmasının önüne geçiyor. Trafikte seyir halinde iken durdurulması halinde ya da aracın bulunduğu yerin alacaklı tarafından bildirilmesi halinde yakalanan araç yediemin depolarına götürülüyor. Yakalanan aracını geri alması için kişinin yapması gerektiği husus gerekli borcun ödenmesidir. Aksi takdirde yakalama halindeki aracınızı geri alamazsınız.

Borcun Ödenmesi İçin Araca El Konuluyor

Aracınızın yakalanmasının nedeni mevcut borcunuzun ödenmesinin sağlanması. Bunun için araca el konulması sonrasında borcun ödenmesi için sahibine süre veriliyor. Bu süre içinde borcunuzu ödemezseniz aracınız icralık araç olarak ihale yoluyla satılıyor. Satış sonrası da mevut borç, masraflar ödeniyor. Geriye para kalırsa bu para da araç sahibine teslim ediliyor. Fakat icralık araç satışları konusu itibariyle çok ucuza satılıyor. Bu durum da araç sahibinin zarar etmesi anlamına geliyor. Yakalanan araçlar vergi daireleri, icra müdürlüklerinin anlaşmalı oldukları yediemin depolarında tutulurken bu araçların kullanım hakkı tamamen bu idarelere ait oluyor. Yani burada parasını ödeseniz dahi araç benim alıyorum deme hakkınız bulunmuyor. Bunun için aracın üzerindeki haczin, yakalama kararının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu işlem içinde borcu yoktur yazısı alınması yeterli.

Yakalanan Araca Otopark Ücreti Ödeniyor

Yakalama kararının ortadan kalkması sonrası araç sahibinin başına yediemin garajının masrafı karşılıyor. Burada aracın kaldığı gün boyunca günlük masraf söz konusu. Otopark ücreti olarak kalması muhtemel 10 ay için yaklaşık 300 günlük otopark ücreti ödemesi karşınıza çıkar. Bu da günlük 20 liradan hesap ettiğinizde 6 bin lira gibi büyük rakamlara karşılık geliyor. Bu nedenle mevcut aracınızın yakalanması halinde otopark ücretini de dikkate alarak borcunuzu ödeme yoluna gitmeye çalışılmalıdır. Otopark derken “yediemin” kast ediyoruz. Bu ücretler de maalesef genelde yüksek olmaktadır. O sebeple uzun süre yedieminde kalması önerilmez.

Hacizli Araç Satışları Nasıl Oluyor?

Hacizli araçların satışı borçlu kişilerin borcunu ödeme talebinin olmadığı zamanlarda yapılıyor. İhale ile satışa çıkarılacağından bu ihale hem borçluya hem alacaklıya bildirilir. Burada araca eksperler tarafından bir bedel belirlenir ve ihale ile satışa çıkarılır. İhaleler e-haciz yöntemi ile internet üzerinden takip edilebiliyor. Hacizli Mal Satışı Portalı üzerinden takip edilebilen işlem için alımı yine internet üzerinden dijital yöntemlerle yapabiliyorsunuz.

Eksperce araca bir fiyat belirlenmesinin ardından bu bedelin yüzde yirmisi teminat olarak ihaleye girecek kişilerin yatırması gerekir. Bu yatırımı internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz. Borçlunun bu rakama itirazı söz konusu olsa da borcunu ödemesi halinde satışa engel olabiliyor.

 

Yorum yapın

Krediler