Şubat 30 Bin Öğretmen Ataması Kontenjanları ve Branş Dağılımları Açıklandı

Şubat 30 Bin Öğretmen Ataması Kontenjanları ve Branş Dağılımları Açıklandı

Öğretmen adaylarının coşkuyla beklediği Şubat 30 bin öğretmen atamasında müracaat rehberi ve 30 bin kadronun branşlara göre dağılımı belirlendi. İşte bütün ayrıntılarıyla Şubat 30 bin öğretmen ataması… Izah Eden kontenjanlarına göre ilk üç sırayı, 3.000 292 kadro ile Dershane Öğretmenliği, 3.000 124 kadro ile İngilizce Öğretmenliği ve 2 bin 818 kadro ile Inanç Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği aldı. Ulusal Eğitim Bakanlığı atamalar amaçlı müracaatların 2-8 Şubat 2016 tarihleri içinde alınacağını bilgisini verdi.

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN MÜRACAAT VE TAYIN ILANı

Bakanlığımıza ilişkili eğitim müesseselerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk tayin, tekrar tayin ve kurumlar arası tekrar tayin ve millî sporcuların ataması alanında Ek-1 Tayin Ifade Edilecek Alanlar ile Müracaata Asal Olacak Zemin Nokta ve Kontenjan Listesinde anlatılan alanlarda 30.000 öğretmen kadrosuna tayin yapılmak üzere müracaat alınacaktır.

Müracaat ve atamaya ilişkili olarak iş ve işlemler aşağıda anlatılan detaylı bilgi çerçevesinde yürütülecektir. A. Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılabilir Yasanın 48 inci maddesinde anlatılan evrensel koşulların yanında;

1- Türk yurttaşı olmak (Kuzeyindeki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanları amaçlı Türk yurttaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Heyetinin öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkili olarak kararına göre tayin ifade edilecek sahaya uyumlu olmak,

3- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların gereksinimi karşılamadığı meydanlara atanacaklar haricinde olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Dik Lisans veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Kursu Sertifika Programından birinin başarıyla bitirmiş olmak,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim müesseselerinden mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içerisinde bulunan yükseköğretim müesseselerine veya programlarına denkliğinin onay edilmiş olmak,

5- İlk tayin alanında atanacakların, 2015 senesi Kamu Çalışan Tercih Etme Imtihanında atanacağı alan amaçlı nokta türleri (KPSSP10 ve KPSSP12bir) itibarıyla belirlenmiş zemin nokta ve üstünde nokta almış olmak,

6- Hükümet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir hüküm alınmamış olmak,

7- Öğretmenliğe bundan önce atandığı hâlde misyonuna başlamamış olanlar durumundan, müracaat tarihinin son bugünü itibarıyla tayin tarihinden bu yana bir (bir) senelik bekleme müddetini doldurmuş olmak,

8- Adaylık çağı içerisinde misyonuna son verilenlerden (sıhhat hali haricinde), görevden terk ettiği tarihten başlamak üzere son müracaat tarihi itibarıyla üç sene geçmiş olmak özel gerekliliği aranacaktır. -Yeniden tayin ve kurumlar arası tekrar tayin alanında müracaatta bulunacaklarda, KPSS imtihanına katılmış olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma gerekliliği aranmayacaktır.

B- İlk tayin kapsamında; Kamu Çalışan Tercih Etme Imtihanında atanacağı sahaya göre belirlenmiş zemin nokta ve üstünde nokta almış olmaları şartıyla; -Resmî eğitim müesseselerindeki öğretmen kadrolarına ilk kez atanacaklar, -Özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim müesseselerinde vazife yapanlardan resmî eğitim müesseselerine ilk kez öğretmen olarak atanacaklar, -Vakıf veya özel üniversitelerde vazife yapanlardan resmî eğitim müesseselerine ilk kez öğretmen olarak atanacaklar, -Bakanlık veya öbür Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Hükümet memuru olarak vazife yapanlar, -Öğretmen veya Hükümet memuru olarak vazife yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevlerinden ayrılanlar, -Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan daha sonra görevlerinden ayrılanlar, -Öğretmen veya Hükümet memuru olarak vazife yapmakta iken adaylık çağında başarısız olmaları nedeni ile misyonuna son verilenler, -Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun kararında kararnameler alanında (399 sayılabilir KHK dâhil) sözleşmeli çalışan statüsünde çalışanlar, -Diğer çalışan yasalarına ve özel kanunlara elbet olarak çalışanlar aday öğretmenliğe atanmak üzere müracaatta bulunabilecektir. Resmi eğitim müesseselerinde öğretmenlikte adaylığı bundan önce kaldırılmış olanlardan tekrar tayin ve kurumlar arası tekrar tayin yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk tayin alanında da müracaatta bulunabilecektir. Ancak, müracaatta ilk tayin veya tekrar tayin ve kurumlar arası tekrar tayin usullerinden yalnızca bir tanesini tercih edebilecektir.

C. Tekrar tayin ve kurumlar arası tekrar tayin kapsamında; 1- Tekrar tayin a) Hükümet memurluğundan ayrılmış olanlar, bundan önce resmi müesseselerde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı ile, b) Hükümet üniversitelerinde en az iki sene öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak vazife yaptıktan daha sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Talim ve Terbiye Heyetinin öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkili olarak kararına göre tayin ifade edilecek sahaya uyumlu olması şartı ile, öğretmen olarak atanmak üzere tekrar tayin alanında başvurabilecektir.

Yorum yapın

Krediler