Nafakaya Haciz Konulur mu?

Nafakaya Haciz Konulur mu? Eşinden ayrılan kişilerin yeme, içme ve barınma gibi yaşamsal önem taşıyan unsurların maddi karşılığını almasına nafaka diyoruz. Fakat kişilerin eşinden ayrılması sonrası almaya hak kazandığı nafaka maaşı ile yaşamını idame ettirirken dönemsel olarak başlarına borçlarından dolayı icralık konumuna da gelebiliyorlar. Bu durumda olan kişilerin merak ettikleri husus nafakalarına icra konululup konulamayacağı, konulacaksa ne kadarın konulacağı gibi bir dizi soruları beraberinde getiriyor. Peki yaşam için gerekli olan nafakaya icra konulur mu? İsterseniz bu sorumuza cevap bulmaya çalışalım.

Eşlerden ayrılanların yaşamını sürdürebilmek için aldıkları nafakalar kendisi veya olması halinde çocuklarını konu ediyor. Alacaklı kişiler icra takibi başlatmasının ardından kişinin gelirinin bir kısmı haczedilebiliyor. Kaldı ki, kişinin bütün gelirine el konulması demek bu kişinin ve ailesindeki bireylerin yaşamlarını kısıtlamak anlamına gelir ve yaşamsal zaruret halindeki ihtiyaçları karşılanamaz hale gelir. Kişinin gelirinin bir kısmına icra konulmasındaki niyet aslında bu kişinin korunması anlamına geliyor. İşin bu tarafından bakıldığı takdirde sadece yaşamasını devam ettirebilmesi için bağlanan nafakalara icra konulması ve haczedilmesi mümkün değildir. Anayasa’nın 17. Maddesine göre kişileri nafakasına haciz konulması aykırılır oluşturur.  Fakat icra ve iflas Kanununun 83 maddesinin burada incelenmesi gerekir. Bu maddeye göre de ilama bağlı olmayan nafakalar haczedilebiliyor. Bu durum kişilerde kafa karışıklığına neden oluyor. Fakat şu şekilde bir kesin hüküm koymak yanlış olmaz. Kişinin borcu ilama bağlı nafaka ise ne şekilde olursa olsun haczi mümkün değildir. Bunda sebep nafakanın tayin edilmesinde kişinin yaşamını idame ettirecek seviyede olmasıdır.

İlamlı Haciz Nedir?

Karıştırılan hususlardan birisi de ilamlı yada ilamsız icralardır. Görülen bir dava neticesinde alınan karar ile gösterilen resmi dayanak belgeye ilam, bu karar sonrasında başlatılan icralara ise ilamlı icra denilmektedir. Yapılacak muhmetem ilamlı haciz işlemlerine itiraz yapılması da mümkündür. İlam’ın kelime anlamı bildirmedir. Buda bildirmeli haciz anlamına geliyor ki, hukuki terimler insanları zorlar durumda. Mahkeme kararı ile bu kararın bildirilmesi neticesinde yapılan icra işlemine ilamlı haciz diyebiliriz. İcra İflas Kanunu’nda bu durumlara açıklık getirilmiştir ve bu ilamlı hacizlerin zamanaşımı mevcuttur. İcra ile yapılan son işlem ile birlikte 10 yıl sonunda icra zaman aşımına uğrar. Fakat zaman aşımı olmadan önce tekrar işlem yapılması bu işlemi yine uzatır.

İlama Bağlı Olan Nafakalar Haczedilebilir mi?

Bu sorunun kısa cevabı kısmen haczedilebileceğidir. Olay biraz karışık gibi geliyor olsa da, az öncede belirttiğimiz gibi ilama bağlı olan nakalar haczedilemez. Fakat bazı durumlarda özellikle anlaşmalı ayrılıklar neticesinde bağlanan nafakalar bir insanın yaşamını idame ettirmesinden daha fazla tutarlara ulaşıyorsa, nafaka gelirinin yüksek miktarda olduğundan bahisle kısmi olarak haczi de mümkün hale geliyor.

Hangi Hallerde Nafakaya Haciz Uygulanır?

Bununla birlikte ister ilamlı olsun, ister ilamsız olsun birikmiş nafakaların tahsil edilmesinin ardından bu gelire haciz konulması da mümkün. Yani nafakanız geçiminizi sağlıyor ise buna haciz konulamaz fakat geçiminizin üstünde bir tutar ise kısmi olarak haciz sağlanır. Bu noktadan itibaren bu durumda olan kişilerin merak ettiği husus ise kısmi olarak ne kadar icra kesintisi uygulanacağıdır.

Kısmi Nafaka Kesintisi Ne Kadar?

Bunun hesaplanması için elbette nafaka tutarı önemli. Fakat bağlanan nafaka aylığının üstünde bir para yatırılması halinde bu kısmın hepsi kesinti olarak uygulanabilir. Fakat kişinin yaşamını sürdürebileceği maddi tutarın ne olduğu, muhtemel borçtan dolayı haciz işlemlerinin yapılması, kesintilerin uygulanması için mahkeme kararı gerekebilir. Burada net bir rakam söylemek yanlış olur. Kişinin yaşamını sürdürmesinden kasıt, barınma, yeme, içme gibi giderler ile birlikte eğitim ve buna bağlı olarak giderler ile hastalık giderleri kişinin ihtiyacı olan tutarın hesaplanmasında kullanılıyor.

Devletin sosyal yardım kalemleri ile yapılan ödemeler ve nakdi yardımların yapılmasında muhtaçlık yardımı tutarı dikkate alınıyor. Burada da bu işlem dikkate alınabilir mi diye sorularınız olabilir. Fakat burada dikkate alınması mümkün değil çünkü kişinin hakları elinden alınmış oluyor. Bütün bunların hepsini dikkate aldığınızda ortada bilgi kalabalığı oluşuyor ve bu hususların netlik kazanması için adli bir kararın alınması gerekiyor.

Muhtemel boşanma davaları süreçlerinde tarafların merak ettiği bir çok konu oluşuyor. Bu konulardan birisi de boşanma sürecinde konut kredisi ne olur başlığı altında inceleniyor. Bununla birllikte bağlanan nafakalar sonrası nafaka ücretini ne kadar olacağı konusu, eşyaların durumu ve bir çok konu peş peşe geliyor. Evlenmek kadar doğal bir konu olan boşanmalar sonucunda oluşan nafaka işlemleri uzun bir zaman alıyor ki, hayatınızın geri kalan kısmında sürekli karşınıza çıkabiliyor.

Yorum yapın

Krediler