Kambiyo Senedi Nedir?

Ticarette kıymetli evraklar vardır. Bu kıymetli evraklar, alım- satım işlemleri, ödeme biçimleri, ithalat ya da ihracat söz konusu ise alınan/ satılan malların gümrüklerden sorunsuzca geçebilmesi için gereken bilgileri içeren evraklardır. Bu evraklardan biri de kambiyo senedidir. Peki, kambiyo senedi nedir?

GÜNCELLEME: Kambiyo senetlerinde şekil şartları büyük önem taşımaktadır. Mesela kimin el yazısı ile hangi kısımların eksiksiz doldurulması gerektiği gibi sorular kritiktir. Eğer yüklü bir senet doldurulacak ise bunun konuyla alakalı bir avukat nezaharetinde yapılması elzemdir.

MÜHİM BİLGİ: Kambiyo senetlerini öne çıkaran en büyük etken icra sırasındaki avantajlarıdır. Yani bu evraklar karşılıksız çıktığında takip yoluna gidildiğinde daha yüksek faizler, cezai şartlar ve yaptırımlar söz konusudur. Bu yönüyle ticari hayatta daha fazla itibar görmektedir. Sıradan bir sözleşmedeki borçlandırıcı ifadelerden çok daha bağlayıcıdır kambiyo senetlerindeki tahhütler.

Kambiyo Senedi

Kambiyo senedi, kıymetli evrakların tüm özelliğine sahip olan bir tür olup uygulama sırasında en çok kullanılan evraktır. Bu senet, kanunen emre yazılı şekilde düzenlenir ve içerdiği hak bakımından karşılığında mutlaka bir para alınması söz konusudur. Türk Ticaret Kanunu’na özel şekilde düzenlenen bu belge ekonomik alanda da en çok işlem ve etki gören belgedir. Bu noktaya kadar kambiyo senedi nedir sorusunun açıklamasını yaptığımıza göre, şimdi bu senedin özelliklerinden bahsedelim.

Kambiyo senetleri; bir alacağın hakkını içerir, uluslararası niteliktedir, ticari bir işlemde borç ilişkisini kurucu niteliktedir, bu senette imzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir, emre yazılı bir senettir, senedi imzalayanlar bunu kefil sıfatı ile yapmış olsalar dahi borçlu kabul edilirler, bu senet gerekli şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kambiyo senetlerinin kendine özel özellikleri ise şunlardır;

Kambiyo senetlerinde saklı yani mahfuz olan hak senetle beraber doğar öncesinde böyle bir hak yoktur,

Kambiyo senetleri şekil şartlarına tabidir. Eğer poliçe sözcüğü senede yazılmamışsa, o senedin poliçe olarak kabulü söz konusu olmaz.

Kambiyo senetlerinde, devir ve ödeme için imza atılması durumunda; imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin söz konusu hakları yerine getirmesi için gereken yükümlülükler ve söz konusu senetlere bağlı olarak alacakların takibi bakımından özel kurallar geçerlidir.

Son olarak kambiyo senetlerinin çeşitlerinden söz etmek gerekirse; bu çeşitler poliçe bono ve çek olarak adlandırılır. Poliçe belli bir kişi emrine verilip diğer bir kişiye ödeme yetkisi veren evraktır. Bono borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir miktar paranın belli bir sürede ödeneceğini gösteren evraktır. Çek ise bir bankaya hitaben yazılan ve Türk Ticaret Kurumu’nun hükümlerine göre düzenlenen, ödeme emri niteliği taşıyan bir evraktır. Bu evraklar arasında en çok çeşitliliğe sahip olan çekler, ticari anlaşmalarda da en fazla kullanılan evraklardır.

Yorum yapın

Krediler