Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu; hayatta kalmayı isteyen işletmelerin mutlaka takip etmeleri gereken , belirli bir süreç içerisinde elde ettiği gelirler ve bu gelirlerin elde edilmesi için harcanan ve/veya bu gelire ulaşmak için katlanılan bütün mali giderlerin sonucunda işletmenin dönem içerisinde net kâr veya zararını gösteren ,işletmenin gittiği yön hakkında bilgi veren mali tablolardır. Bu tablolarda pazarlama sonucu kazanılan gelir, banka giderleri vb. ekonomik değerler izlenilir. Gelir tabloları, işletmenin başarıya ulaşması için mutlaka aksamadan takip edilmesi gereken bir tablodur.

Gelir Tablosu İşletmeler İçin Önemli

İşletmeler; üretim faktörlerini ahenkli bir şekilde bir araya getirerek birleştiren ve müşterin ihtiyaç duyduğu ekonomik mal ve/veya hizmetleri üreterek bir sonraki aşamada tüketiciye pazarlayacak olan ve bu süreçte elde ettiği ürün ve/veya hizmetten kâr elde etmek için faaliyette bulunulan kuruluşlardır. Kurulan firmaların üç ana hedefi vardır. Bu hedefleri açıklamak istersek. İlk hedef kâr elde etmek ve bu kâra bağlı olarak topluma veya belirli bir gruba hizmet etmek ve işletmenin devamını sağlamaktır. Bu işlemler için de takip edilmesi gereken etmenlerden biri gelir tablosu’dur.

Gelir Tablosunun Takibi

Yoğun rekabet sektörleri içerisinde sürekli olarak hayatta kalmak isteyen ve müşterilerin ürün ve/veya hizmetten yüksek düzeyde fayda ve mutluluk hissi almalarını ve buna bağlı olarak işletmeye bağlı kalmalarını sağlamak için üretecekleri ürün veya hizmetin en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu sebepten dolayı girişimci kuracağı işletmeye maksimum düzeyde sermaye ile başlaması gerektiğini bilmelidir. Aksi takdirde, işletmenin sahip olduğu düşük sermaye ve buna bağlı sebepler müşterinin zihninde canlandırdığı hayal edilen ürün ile ortaya çıkan ürün veya hizmet ile uyuşmayacak ve sonunda müşteri memnun olmayacaktır. Müşteri memnuniyetsizliği dolayısıyla maalesef, işletme kısa süre içerisinde sektörden çekilmek zorunda kalacaktır. Gelir tablosu takibi yapan firma  için Müşteri gözünde iyi ürün üretirken bu noktada işlemelerin dikkat etmesi gereken ve hayati bir faktör olan gelir ve giderlerini doğru bir şekilde yönetmek zorundadırlar. Bu takip gelir tabloları ile yapılmaktadır.

Yorum yapın

Krediler