Faiz Koridoru Nedir? Faiz Koridorunun Daralması, Genişlemesi Durumu

Türkiye’de gecelik olarak borçlanma konusunda karşımıza çıkan Faiz Koridoru, Merkez Bankasının bir gecede borçlandığı faiz ile borç verdiği faizi arasında oluşan alandır.

Merkez Bankası Türkiye’de ekonomiyi kontrol altına alma yolunda en önemli kurumsal merkez. Bu nedenle borç alıp verme arasındaki faizlerde değişikliğe giderek para ihtiyacını kontrol etme yolunda gider. Önemli para politikalarından birisi olan faiz koridoru bankaların gecelik likidite arzlarını da merkez bankasından borçlanarak giderir. Bu durumda bankanın likidite fazlalığı olması halinde TCMB na borç verebilir. Alınıp verilen bu paralara ait faizlerin gece içerisinde düzenlenmesi, belirlenmesinde faiz koridoru etkilidir.

ÇOK ÖNEMLİ TÜYO: Beyler bu koridor açıldığında/büyüdüğünde değil ÖNCESİNDE harekete geçeceksiniz ve ona göre aksiyon alacaksınız. Yoksa gözleminizin hiçbir önemi ve anlamı kalmaz. Eğer yatırım yaptığınız ülke gelişmekte ve/veya geri kalmış bir ülke ise sadece siyasilerin sözlerine, toplantılarına, ilişkilerine bakarak bu koridoru tahmin edebilirsiniz. Ancak elbette gelişmiş bir ülkede siyasilerin etkisi ve gücü daha sınırlı olacağı için daha çeşitli ve karmaşık sinyallere odaklanmanız şart.

Faiz Koridoru

Merkez Bankası aylık olarak ekonomik olayları takip etmek ve kontrol altına alabilmek adına para politikası kurulunu toplar. Bu toplantı ile bir sonraki toplantıya kadar oluşacak gecelik faizler, alt ve üst sınırlarını değiştirebilir ve ani oluşan olaylar neticesinde para kurulunu acilen toplayabilir.

Ülke ekonomisinin korunması ve ekonomiyi ayakta tutabilmek adına oluşturulan faiz koridoru sistemine daha çok gelişmekte olan ülkeler başvurur. Döviz kurlarındaki değişiklikler ile daha çok yükselesi durumlarında Merkez Bankası devreye girer ve bu faiz politikasını değiştirir. Bu politika ile ülke parası değer kaybetmesi engellenmeye çalışılır. Bankalardan aldığı likidite ile Merkez bankası kendi içerisinde mevduat fonu olarak koruma altına alır ki bu da bir ekonomi politikasıdır.

Faiz Koridorunun Daralması ve Genişlemesi

Bankaların likidite ihtiyacını karşılamak için borç para almasındaki maliyet ile bor vermeleri halindeki getirileri arasındaki oranın bir birine yakın hale gelmesi anlamını taşımaktadır. Bunun amacı kredi maliyetlerini düşürmektir.  Bunun aksine faiz koridoru genişlemesi halinde bankalar daha yüksek maliyetle kredi kullandırmak zorunda kalırlar. Bu durum bankaların ekonomilerini yakından etkiler.

Oluşan faizler ile faiz koridorundaki değişiklikler mevduat faizlerini, döviz kurunu, kredi faizlerini doğrudan etkileyen bir hususdur. Bu nedenle faiz oranlarındaki değişikliği yapan Merkez Bankası piyasadaki para arzını kontrol etme çabasındadır.

Son dönemde ekonomide oluşan olaylar neticesinde merkez bankası gerekli adımları yine faizler eşliğinde attı. Genel olarak borç verme faizlerinin yükselmesi durumunda Türk Lirası yukarı yönlü artar. Aksine faiz düşerse TL değer  kaybı yaşar. Borç alma faizi oranı ve politika faizi yükselmesi durumunda TL yine artış sağlarken bu oranların düşmesi halinde de TL aşağı yönde etkilenmektedir.

Yorum yapın

Krediler