Ekap Nedir? EKAP üyeliği ve İhale Arama Nasıl Yapılır?

EKAP Kaydı Nasıl Yapılır? Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımları tamamen 4734 sayılı yasa kapsamında gerçekleştirilmektedir. Burada alımlar ihale ile yapılırken, açık artırmalar ve doğrudan temin yöntemiyle de yapılabiliyor. Doğrudan temin yönteminde limitler söz konusu olunca asıl mal ve hizmet alımında yapılacak olan ihalelerin takibi, başvuruları ve ayrıntılar ile kayıt işlemleri gibi hususlar internet üzerinden takip edilebiliyor. Takip ve kayıt olma adresi ise https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fEKAP%2f bu sayfa üzerinden gerçekleştiriliyor. EKAP açılımı ise elektronik Kamu İhale Kurumu dur.

EKAP Kaydı Nasıl Yapılır?

EKAP gerçek ve tüzel kişiliklerin kayıt yapabileceği bir mecra. Kayıt işlemi için öncelikle ana sayfaya gidilerek kayıt işlemleri menüsü, gerçek ve tüzel kişi kaydı bağlantısı sonrası karşımıza çıkan protokolü yazıya dökülmesi gerekiyor. Yazıya dökülen protokol daha sonrasında yetkili tarafından ıslak imzalanması ve kaşesi vurulduktan sonra yetki belgeleri de eklenerek posta yoluyla ilgili kuruma ulaştırılması gerekiyor. ilgili kişi bu protokolü aldıktan sonra gerekli incelemeleri yapıyor ve gerekli onayı veriyor. Bu onay sonrası kişiye bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kişinin protokole girmiş olduğu e-mail üzerinden de bilgi gönderiliyor. Burada ihaleye katılmak ve kayıt yaptırmak isteyen kişiler gelen bilgilendirme içeriğindeki şifreler ile EKAP girişi yapıyor. İstediklerinde de yeni kullanıcı oluşturabiliyorlar.

EKAP Kaydı Ücretli mi?

Burada gerçekleştirilecek olan kayıtların tamamı ücretsizdir. Bu nedenle elektronik olarak kamu alımlarının takibi için gerçekleştirilecek olan EKAP kaydı için bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Protokolün Gönderilmesi Gerektiği Adres

Kamu İhale Kurumu, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı, No.18, 06520, Balgat Ankara adresine posta yoluyla göndermesi yeterli oluyor.

Türkiye de gerçekleştirilecek ihalelerin yayını Kamu İhale Bülteninde gerçekleştirilir. Bu bültendeki ihalelerin takibi için EKAP üyeliği şartı aranmıyor. İsteyen herkes internet üzerinden tüm ihalelerin takibini anlık olarak yapabilmektedir. Buradaki bültende pdf formatında tüm arşiv incelenebiliyor.

EKAP ihaleleri için kurumları verilen ilgili kişilerde takip edebiliyor ve gerektiğinde tekli verebiliyor. Vekaletnamesi olan kişilerin yapabildiği bu husus için imza yetkisi verildiğine dair bir ibarenin gerekmediği de açıklamalar arasında bulunuyor.

Kamu Satın Alma Platformu Kaydı

Kamu Satın Alma Platformu (KSP) kaydı olan kişilerinde ihalelere katılım sağlamak için bu kaydı yaptırması gerekiyor. Tüzel kişiliklerde imza yetkilileri kişilerin kafasını karıştıran husus. Fakat şirketleri için alınan kararlar ile seçilen müdürler tarafından temsil edileceğinden bu kişilerin yetkili olduğuna dair belge aranabiliyor. Bu durumda açıkça yetkilendirildiği ve imza atmaya yetkili olduğuna dair bilgilendirme bulunmalı.

Protokol Ekinde Gönderilmesi Gereken Belgeler

Protokol imzalanmasının ardından eklenerek gönderilmesi gereken belgeler gerçek ve tüzel kişilikler için farklılık arz eder. Bu anlamda

Gerçek Kişilikler İçin İstenilen Belgeler

* Protokol kaydının yapıldığı yıla ait esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odası belgesi.

* Noter Tasdiki yapılmış olan imza sirküsü

* Vekil tarafından imzalanan protokoldeki vekile ait noter tasdikli imza sirküsü ve noter vekaletnamesi.

Tüzel Kişilikler İçin İstenilen Belgeler

* Protokol kaydının yapıldığı yıla ait ticaret ve sanayi oasından alınan belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

* Tüzel kişiliklerin onaylı imza sirküleri

* Vekil tarafından imzalanması halinde noter onaylı imza sirküleri ve vekaletname

EKAP Kaydı Yaptırabilecek İdareler

5018 Sayılı yasa burada öne çıkıyor. Bu yasada belirtilen hususlarda harcama birimi olarak belirlenmiş olan tüm idareler EKAP kaydı yaptırmak zorundadır. 4734 Sayılı yasa kapsamında yapılacak olan ihalelere katılım için bu kaydın gerçekleştirilmesi gerekir. İş Deneyim belgelerinin tanzimi için de bu kayıt gereklidir.

Dönere Sermaye İşletmelerinin EKAP Kaydı

Burada döner sermayesi bulunan kurumlarda bulunmaktadır. Bu kurumların kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla EKAP kaydını gerçekleştirmesi gerekir. Burada verilen görevlendirilen bir kullanıcı ilgili sayfadan giriş yapabilmektedir.

Kayıtlar ve girişleri için kurumsal ve saymanlık kodu önemlidir. Kurusal kodlar ve saymanlık kodları Strateji Geliştirme Başkanlığından öğrenilebildiği gibi Kamu iktisadi teşebbüsleri de ihalelere istekli olarak kayıp yaptırabiliyor.

Kayıt Sonrası Bilgi Değişikliği

Kayıt sonrası idare ve istekliler adres değişikliğinde bulunabilir. Bu durumunda EKAP sistemi üzerinde işlenmesi gerekir. bu değişikliklere konu olabilecek e-posta, telefon, faks, adres gibi hususlar da platform işlemleri altında bulunan idare bilgileri menüsü üzerinden güncellenebiliyor. Fakat il değişikliği yapılıyorsa buradaki değişiklik için EKAP İletişim Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

İdare Platform Sorumlusu Belirlenmeli

İdare bünyesinde çalışan herhangi biri idare platformu sorumlusu olarak belirlenebiliyor. Kayıt için oluşturulan protokol çerçevesinde dijital olarak üç imza hanesi düzenleniyor. Fakat buradaki imza için her bölüm imzalanması gerekmiyor. Burada yetkili olan ve imza atması gerekli olan kişilerin atacağı ıslak imzalar yeterli oluyor.

Yorum yapın

Krediler