Cari Açık Nedir?

Cari Açık Nedir? Birçok kişinin sürekli duyduğu ve cari açık nedir sorusu oldukça basit bir temele dayanmaktadır. Bir ülkenin dış alım gücünün ve dış satım gücünün arasında oluşmuş olan fark olarak bilinmektedir. Yani tam anlamıyla ülkenizde ürettiğiniz ürünleri dış ülkelere satmanız dış satım gücünüz olarak belirlenir.

Cari Açık Neden Oluşur?

Ülke içerisinde ihtiyaçta olduğunuz ve dışarıya bağımlı olarak satın aldığınız her ürün ise dış alım olarak kabul edilmekte. Bu ikisi arasında oluşan maddi fark ise carı açık olarak karşınıza çıkmaktadır. 2 yönlü bir ok ibresi söz konusudur. Burada ülkeler yıl bazında cari açıkları ya eksi ya da artı olarak tamamlamış olurlar. Bu açığı hesaplama üzerinde ise turizm, sigorta, taşımacılık gibi alanlar etkili olmaktadır. Böylelikle

Cari açık nedir sorusu genel olarak cevaplanmış kabul edilmekte. Oluşan durumlar sonucunda ise ülke içerisinde dolaşan döviz kurları, dışarıya çıkan döviz kurlarından fazla ise cari açık oluşmuş kabul edilir. Bu adımlardan sonra ise oluşan cari açık kapatılmak için uğraşılmakta. Bunun önüne geçmek için vergi ve değer arttırma yolları denenmektedir.

Ülkeye giren malların değerlerini yüksek tutma ve vergileri daha fazla yapma alım oranını düşürmektedir. Böylelikle ülke içerisinde ihracat yapmaya yönlendirme teşviki oldukça yüksek olacaktır.

Alım ve Satımda Denge

Ülke içerisinde dolaşım sağlayan ana para dışa bağımsızlığı ortadan kaldıracaktır ve direk olarak cari açık üzerinde etkili olacaktır Kendi üretim sağladığın ürünlerin satım fiyatlarını en az seviyeye indirme işlemi ise dış ülkelerden gelen tekliflerin önünü açacaktır. Böylelikle dışa satım işlemi gerçekleşmektedir. Bu durum birçok farklılık beraberinde getirmektedir. Cari açık hesaplama işlemi ise transferler üzerinden elde edilmekte.

Sermaye, mal dengesi, yatırım, hizmetler ve ödemeler gibi konuların oldukça iyi hesabın yapılması gerekmektedir. Mal dengesi tam anlamıyla ülke içerisine giren ve çıkan malların farkını ortaya çıkarır. Hizmetler ise kurlar üzerinde etkilidir ve döviz alım satımı yapılan yerlerin arasında fark hesaplamaktadır. Yatırım konusunda ise ülkenin dış ülkeler üzerindeki hizmetleri ile dış ülkelerin ülke içerisindeki hizmetlerinin farkı olarak bilinmektedir. Bütün bu olayların hesaplanması ile cari açık ortaya çıkmaktadır.

Yorum yapın

Krediler