Akreditif Nedir?

Akreditif Nedir? Uluslararası iş sektöründe en sık kullanılan alış veriş ve ödeme şekillerinden biri olmaktadır. Bu ödeme yöntemi bankalar aracılığı ile sağlanabilir. Akredifit nedirsorusunun yanıtı sizler için verilmektedir. İthalatçının arz ve talebine göre oluşan böylece bir banka tarafından ihracatçıya önemli koşullar altında ödeneceği konusunda kesin garantiye akreditif denir.

Diğer İsmi Küşat

Bir diğer ismi ise küşat metnidir. Yani ithalatçının güvenerek verdiği talimat doğrultusu ile ithalatçının çalıştığı ana bankanın belirli bir tutar ile belirli bir vade ile istenilen şartların tamamen yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından, getirilen malların ihracına ilişkin belgelerin arzı karşılığında ihracatçının kullandığı bankaya ödeme yapılacağını kesin taahhüt etmesidir. Bir başka değişle bankalarla yapılan bir sözleşme türüdür.

Akredifit nedir sorusuna cevaben, İngilizce yazılışı Letter of Credit olarak yazılır. Akreditiflerle çalışılan ticaretin, riskini tamamen azaltma konusunda çok ciddi bir önemi bulunur. Böylece akreditifler, uluslararası ticaret odası tarafından belirlenen ana kurallara göre yapılmaktadır. Yürürlükte gerçekleşen bu kurallara ise UCP 600 ismi verilir. Akreditifin olması için dört bir taraf bulunmalıdır. Amir; Akreditifin içinin açılmasını isteyen taraftır. Alım-satım işlerinde alıcı taraf ve ithalatçıdır. Ana banka için akreditif ile uygun şartlarını beyan edecek talimat verir. Lehtar; adına akreditif tarafıdır. Malı satan yani ihracatçıdır.

Amir tarafından konulan yükümlülüklerini yerine getirir, belgeleri ibraz ettiği durumda nakit ödemesini alabilir. Amir Bankası; İthalatçının, ihracatçı için akreditif açma isteğinde bulunduğu bankadır. İthalatçının ana bankası olarak bilinmektedir. İhracatçı gerekli olan belgeleri getirdiğinde, hemen ödeme yapmakla yükümlüdür. İhbar bankası ithalatçının banka ve ihracatçı adına otomatik akreditif açıldığını lehtar bankası ile iletir. Bu sebeple ihbar bankası denilir.

Akreditifin ihbarı, belgelerin tamamen incelenmesi ve akreditif için teyit vermekle yükümlüdür. Ödeme yükümlülüğü yoktur. Akreditifin genel ihbarı incelenmesi ve teyidi banka tarafından yapılabileceği için farklı bankalar tarafından da yapılır. Akreditifi onaylayan bankaya teyit bankası, belgeleri inceleyen yere iştira bankası da denir.

İhracatçının kendisinin hazırladığı belgelerdeki bilgiler ile metinde yer alan bilgiler ile uyuşmazsa ithalatçının bankası para transferini önleyebilir. Bu uygunsuzluklar rezerv olarak adlandırılır. Dünya’da yapılan küşat metinlerinin %50 sinde yanlışlıklar olduğu bulunmuştur

Yorum yapın

Krediler