Ziraat Katılım Hesap Kapatma

 Sanıyorum öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz: Nedir bu katılım bankacılığı?

Ziraat Katılım Hesap Kapatma

Herhangi bir faiz oranı öngörmeden, mevcut kar ve zararlara katılım oranlarına göre fon toparlayarak ticaret ve ortaklık gibi araçlarla bu fonları kullandırmayı ilke edinmiş bankacılık anlayışıdır. Nakit kredi kullanmaya başka gözle bakmak gibi düşünülebilir. Mali sistem içine katılmayan fonları sisteme kazandırma amacı güden katılım bankacılığı, tasarruf sahiplerinin fonlarını da saklıyor. Dünya nüfusunun %23’ü faiz konusunda hassas İslam dini mensuplarıdır. Bu kişilerin yatırım yapabilmeleri için alternatif kredi kaynağına ihtiyaçları vardı, zira %23’lük bir kesimin ticari ilişkilerden mahrum edilmesi düşünülemezdi. Bu alternatif kredi ihtiyacına çare olacak şekilde 1963 yılında Mit Ghamr Tasarruf Bankası’nın da açılmasıyla katılım bankacılığı hayatımıza girmiş oldu. Katılım bankacılığının, Türkiye’deki bankacılık sistemi içindeki payı %5,5’tur.

Peki katılım bankacılığı kendi gelirini nasıl sağlıyor?

 Tasarruf sahiplerinin “kar payı” adı altında yatırdıkları paraları “ihtiyaç kredisi” olarak değil; “ihtiyaç finansmanı” olarak satar, faizden gelen %20’lik kısmı kendi adına ayırır. Geriye kalan %80’lik faiz geliri ise kullanıcıya aktarılır. Bu şekilde yüksek gelirler elde eder.

 Katılım bankacılığı güvenli midir?

 Herhangi bir faiz oranı öngörmeseler de katılım bankaları da mecburen gelir elde etmek durumundalar. Risk ne kadar minimize edilse de asla yok değildir. Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör görünümünde olduğundan katılım bankası adı altında çalışan banka sayısı el parmaklarının sayısı kadar. Ziraat Katılım devlet güvencesinde olduğundan, bu konuda en güvenli bankanın Ziraat Katılım Bankası olduğunu tahmin ediyoruz.

 Katılım bankacılığının geleceği nedir?

 Türkiye’de 3-4 yıl içinde aktif büyüklüğün 100 milyar dolar olması bekleniyor. Faiz oranı öngörmemesi, katılım bankacılığını öne itiyor. İlerleyen zamanlarda ilerleme hızı fark edilir derecede artacak gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz.

 Ziraat Katılım Bankası ne zamandır faaliyet gösteriyor?

 Ziraat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 12.05.2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile faaliyet iznini almıştır.

 Ziraat Katılım hesabı nasıl kapatılır?

 Hesabı kapatmak için iki yol var, birincisi hesabınızın bulunduğu Ziraat Katılım şubesine giderek “hesabın kapatılması” beyanınızı iletmek; ikincisi ise ziraatkatilim.com.tr ‘i ziyaret edip “internet şubesi” kısmında sizden istenen bilgileri ilgili alanlara girerek hesabınızı kapatmak.

Yorum yapın

Krediler