Yoksulluk (Fakirlik) Belgesi Nereden Alınır? İhtiyacı Olanlara Çözüm Yolları

Piyasada ve internet sitelerinde fakirlik belgesi, diğer adlarıyla yoksulluk belgesi yada muhtaçlık belgesinden söz ediliyor. Fakat günümüzde yoksulluk belgesi, muhtaçlık belgesi yada fakirlik belgesi adı altında bir belgenin ne verilmesi söz konusudur nede istenilmesi. Kişilerin maddi olarak ihtiyacı olabilir, fakir durumda olabilir. Fakat bunu kanıtlayacak bir belgenin tahsisi, talebi ve tanzimi söz konusu değildir.

TÜYO: Yoksulluk belgesini ikametgahınızdaki muhtardan alabilirsiniz. Muhtarlar siz değil de sizin yerinize başkası müracat ettiğinde belge vermekten imtina edebilirler. Çünkü fakirlik belgesi önemli bir kişisel veridir. Akrabanız bile olsa başka kişiyle paylaşılması kanunen mümkün değildir.

Muhtaçlık Belgesi Verilmiyor

Yoksulluk belgesi geçtiğimiz dönemlerde bir boşluk olarak mahalle ve köy muhtarlıklarınca tanzim edilen bir belge idi. Fakat zamanla gelişen teknoloji ve yasal prosedürlerden sonra muhtarlıklara bu tür işlemlerin talebi çok gerilerde kaldı. Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere yardımın kaynağı Kaymakamlık ve Valilik bünyesinde bulunan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları. Maddi olarak ihtiyacı olan vatandaşlar buraya yaptıkları başvuru ile yardım alıp alamayacakları değerlendiriliyor. Bu değerlendirme de en büyük kriter kişinin gelirinin olup olmadığı, üzerine mal varlığının olup olmadığı gibi hususlardır. Eğer gerçekte bir fakirlik belgesi yada muhtaçlık belgesi bu kurumlar tarafından verilebilirdi. Fakat dile getirdiğimiz gibi hiçbir kurum bu belgenin doldurulmasını istemez. Bazı kişiler bu isteklere karşı nereden alacağı konusunun arayışına giriyor.

Muhtarların Yetkisi Yok

Özellikle öğrencilerinin burs alımı, ücretsiz muayene gibi hizmetlerden faydalanabilmesi için kurumsal olmayan kişilerce fakirlik belgesi istenebiliyor. Bu istenmenin ana nedeni muhtaçlık belgesinin kaldırıldığından haberlerinin olmamasıdır. Bu şekilde talebi olan kişilere bu belgelerin kaldırıldığı yada tanzim edilmediği hakkında bilgi verilmesi gerekir. Bu bilgiye ihtiyacı olan bir diğer tarafta muhtarlıklar. Ellerine geçen boş belgeleri tanzim ederek kişilere verebiliyor. Fakat muhtarları böyle bir yetkisi olmadığı gibi kişilerin maddi varlığını araştıracak kadar teknolojik yetkileri de olmuyor. Bu durumda muhtaç olduğuna dair kanıya nereden varacakları da bir diğer konu. Bu şekilde muhtarlar ve kişiler tarafından itibar edilmemesi gerekir.

Örneğin Muhtar kişinin mal varlığını göremez, inceleyemez. Kişinin aylık gelirini bulunmaz.  Ya da kişinin SGK kaydının olup olmadığı hakkında bilgisi yoktur. Bu nedenle de bu belgenin tanzimini yapamazlar.

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Yardımları

Yardım talebi sonrası değerlendirmeye alan SYDV teknolojik olarak yetkiye sahiptir ve kişinin kendi TC si ile hane halkının TC numaralarına ulaşarak sorgulama yapar. Bu sorgulama ile kişinin geliri var mı, SGK kaydı bulunur mu, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları bulunur mu gibi hususlara bakar ve kişi hakkında bir dosya ile rapor hazırlar. Bu rapora istinaden toplanan vakıf mütevelli heyeti bir karar verir ve kişiye maddi yardımda bulunulur.

Belediye Para Yardımı da Var

Nakit paraya ihtiyacı olan kişilere nakdi yardım yapan bir diğer kuruluşta belediyeler oluyor. Belediyeler de kendi bünyesinde oluşturdukları bürolar eşliğinde yardım talebi alıp gerekli gördüklerinde Belediye Para Yardımı yapabiliyorlar.

Yorum yapın

Krediler