Yatırım Yaparken En Önemli Faktörler Nelerdir?

Yatırım: Var olan paranızı bir araç ile çoğalmasını sağlamanız halinde yatırım yapmış olacaksınız. Buna örnek vermek gerekir ise eğer vadeli mevduat hesabına yatırabilir ve faizlerinden gelir elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra oldukça farklı yatırım araçları bularak paranızın değer kazanmasını sağlayabilirsiniz. Arsa, ev gibi pek çok gayrimenkul almak da aynı şekilde farklı yatırım araçları arasında yer almaktadır.

ARKADAŞLAR YAZIMIZA DEVAM ETMEDEN ÖNCE YATIRIM KONUSUNDA BİR HUSUSU ÖNEMLE BERLİRTMEK İSTERİZ. KUMAR OYNAMAK BİR YATIRIM DEĞİLDİR. BORSAYA GİRİP VURKAÇ KOVALAMAK YATIRIM DEĞİLDİR. UZUN VADELİ DÜŞÜNMEYİP GÜNÜ KURTARACAK HAMLELER PEŞİNDE KOŞMAYIN! Gerçekten günümüz gençliğinin en büyük sorunu bu. Kimse artık bir eser meydana getirmek ve parasal birikim haricinde birikim yapmak istemiyor. Bu tüketim kültürü ürünü yanlış alışkanlıklardan vazgeçin artık…

Sermaye piyasalarında yatırım yapmak amacı ile hisse senedi, tahvil, devlet tahvili, yatırım fonu katılma belgesi, vb. gibi araçlara başvurulmaktadır. Önemli olan detaylardan biri de elde var olan paranın ne kadarlık bir süre zarfında yatırımda kalacağıdır. Kimi yatırımlar uzun vadede iyi getiri sağlar iken kısa vade içinde paraya çevrilmesi size kar sağlamaz. Diğer bir önemli detay da paranın yatırılması sonucunda oluşacak olan risktir. Bu noktada düzgün bir hesap yapılması ve nihayetinde karar verilmesi uygun olacaktır. bunların yanı sıra küçük miktarlar adına bu endişeyi duymak yerine yatırım yapmayı da tavsiye ederiz. Bu sayede kendinize oldukça fazla şey katarsınız. Belli başlıklar altında size daha detaylı bilgi verme niyeti içerisindeyiz.

Risk Üstlenme Durumunuzu Belirleyin

Size bu konuyu ifade etmeden evvel risk ile alakalı olan bazı konular ile ilgili bilgi verme niyeti içerisindeyiz.

Risk nedir diyerek işe başlayalım isterseniz. Temel olarak yatırılmış olan paranın kaybedilme tehlikesini ifade etmektedir. Yani ilerde olacak olan belirsizlik nedeni ile dikkate alınmaktadır. Anapara ödenmez ise şayet riskten ziyade faiz riski, döviz riski vb. yatırım aracının fiyatı ve getirisinde etkili olan riskler bulunmaktadır. Bir yatırım adına konuşmak gerekli olur ise eğer riskin yüksek olması demek elde edilecek ola getirinin o denli yüksek olması ile aynı manaya gelmektedir. şayet yüksek getirisi olan bir yatırımda işler istendiği gibi giderse de sonuç olarak yatırımdan daha fazla getiri sağlanmış olacaktır. bunun yanı sıra aynı şekilde tehlikenin ortaya çıkması ve daha az getiri sağlanma ihtimali de bulunmaktadır. Eğer ki yatırılmış olan paranın kaybedilme tehlikesinin düşük olduğu yatırımların getirisi doğal olarak düşük olacaktır. bu noktada önemli olan nokta ne kadar riskin altına girilebileceğidir. Eğer ki getiri yüksek olacak ise de hali ile riskte artacaktır. Bu gibi noktalar genel itibari ile mali piyasalarda temel kuraldır.

Risk Çeşitleri Nelerdir?

Borçlanma araçları denince risk iki türdür. İlk olarak faiz oranları riskli olması nedeni ile piyasa faiz oranlarının değişmesi ile alakalıdır. Eğer ki piyasa faiz oranları yükselir ise borçlanma aracının düşmesine neden olacaktır.

Diğer bir risk türünü ele almak gerekir ise anaparanın ödenmesi ile alakalıdır. Örnek vermek gerekli olur ise tahvil ihraç eden şirketin ödemem güçlüğü çekmesi bu tür risk içinde yer almaktadır.

Riski iki ana grupta:

  • Genel itibari ile bütün mali araçlarda etkilemesi nedeni ile ortaya çıkan risk,
  • Bir mali aracın bizzat has özellikleri nedeni ile ortaya çıkan riskler (iş riski, finansal risk, likitide riski) ele almak mümkündür. Bir riski bulmak adına bu iki riskin toplanması gerekli olacaktır.

Riski etkileyen unsurlar arasında makroekonomik koşullar, milli gelir artış hızı, faiz oranı ve enflasyon oranını saymak mümkündür.örnek vermek gerekir ise eğer ekonominin temelinde bir durgunluk var ise bütün mali araçları etkisi altına alacak bir unsur olması mümkün iken iklim koşulları nedeni ile tarımsal üretimin bundan etkilenmesi nedeni ile hisse senedi fiyatları ile ortaya risk unsuru çıkmaktadır. Bundan dolayı ortaya çıkan risk nedeni ile tarım işletmelerinin hisse senetlerinin alınmaması yoluna gidilebilir. Yani genel itibari ile ekonomik durgunluk nedeni ile riskten kaçınmak mümkün olmayacaktır. Bu durumdan kurtuluş var mı yok mu bir de buna bakalım isterseniz. Yani bunun nasıl lehine döneceğine ele alalım. Günümüz şartlarında oldukça farklı matematik ve istatistik yöntemleri kullanılmaktadır. Bu sayede ortaya çıkan teknikler ise riskin dağıtılması bir diğer ismi ile çeşitlendirme ve portföydür. Portföy bir menkul yatırımcısının var olan menkul kıymetlerinin tümüne verilen isimdir.

Yatırımda Vade

Bir yatırımın getirisinin doğal olarak riskle doğru orantılı olduğunu ifade etmiştik. Yani vade ile getiri arasında da ilişki bulunmaktadır. Yani paranız ne kadar uzun süre yatırım aracında kalır ise elde edilecek olan getiri de o kadar yüksek olacaktır. örnek vermek gerekir ise eğer bir vadeli mevduat hesabının faizi bir ay vadeli hesap faizinden daha yüksek olacaktır.

Ne Miktarda ve Ne Süreyle Yatırım Yapabiliriz?

Yaptığınız yatırımın miktarı ile yatırım araçları arasında bir seçim yapmanız gerekli olacaktır. nedeni ise bazı menkul kıymetlere yatırım yapılmasının asgari bir miktarı olmasından kaynaklanmaktadır. Şayet asgari miktara sahip değilseniz de doğal olarak hemen yatırım yapma şansınız azalacaktır. İlk olarak gerekli olan parayı bulmak daha karlı olacaktır. bu noktada önemli olan diğer bir husus ise her ay ne kadar tasarruf edileceğidir. Bu sayede yatırım yapma ihtimali artacaktır.

Yaptığımız Yatırımın Güvenirliliği Nedir?

Son olarak da bir diğer önemli adım da yapmış olduğunuz yatırımın sabit bir getiri sağlayacağı mı yoksa değişken bir getiriyi mi sağlayacağıdır. Bunların yanı sıra her ikisinin birden yatırım aracı olabileceğini de unutmamak gereklidir. Tahvil, hazine bonosu, devlet tahvili gibi araçlar sabit getirili yatırımlar arasında olup getirisi önceden belli olma özelliğine sahiptir. Hisse senedinin getirisi ise önceden belli olmamak ile birlikte şirketin kar edip etmemesi bu noktada önem arz etmektedir.

Yorum yapın

Krediler