Yaşlılık Maaşı Nedir Alma Şartları Nelerdir

Yaşlılık Maaşı Nedir Alma Şartları Nelerdir? Bu yazımızda sizler için yaşlılık maaşına ilişkin detaylı bilgi verme niyeti içerisindeyiz. Konu ile alakalı merak ettiğiniz ne var ise cevaplarını burada bulabileceğinizden de eminiz. Özellikle de konu ile alakalı oldukça farklı soru kafaları karıştırmaktadır. Bundan dolayı da gerekli bilgiyi edinmek adına yazımıza detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

65 yaş aylığı nedir?

65 yaşını doldurmuş olmak sureti ile muhtaç, çalışmaz halde olan, gücü yerinde olmayan ve kimsesiz Türk vatandaşlarına verilen maaşı ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile yaşlılık maaşıdır bu tanımda geçen özellikler. Bunun yanı sıra devlet çalışacak durumda olmayan engelli ve özürlü Türk vatandaşlarının bizzat yararlanacağı kanundur.  Bu kanun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdince 25 Ocak 2013 tarihinde oluşturulan yeni bir yönetmelik sayesinde resmi gazete ile halka duyurulmuştur. Bu bahsi geçen kanunla beraber yardıma ihtiyacı olan insanlar tespit edilmiştir. Dolayısı ile gereken yardımın Türk vatandaşlarına uygulanması gibi bir yol izlenmiştir. Yardıma ihtiyacı olan 65 yaş ve üzeri olan bireyler adına şayet bedeni fonksiyonların  %40 ila%69 arasında kayıp yaşayan bir özürlü vatandaş bu kanundan yararlanma hakkına sahiptir. Biz de sizler adına bu yazımızda genel olarak neler yapılması gerektiği ile alakalı yaptığımız kapsamlı çalışmayı sizlere sunduk.

65 yaş aylığından kimler yararlanabilir?

65 yaşını doldurmuş olmak ile birlikte yardıma ihtiyacı olan, kanunla belirlenmiş şekilde bir akrabasına bakma yükümlülüğü olmayan, nafaka bağlanmamış ya da bağlanması gibi bir durum söz konusu olmamasının yanı sıra sosyal güvenlik kurumlarından yardım veya aylık alma hakkı olmayan, herhangi bir devamlı geliri olmayan, gayrimenkul (ev,arsa, araba, tarla, vb.)  olarak hiçbir varlığı olmayan ve yürürlüğe girmiş olan 2022 sayılı Kanunun 1. Maddesinde belirtildiği üzere gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması halinde elde edilen sonuçtaki tutardan daha az gelire sahip olan Türkiye cumhuriyeti vatandaşnın yararlanma hakkı vardır. Buna ilave olarak 7. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamına alınması mümkün olacak derecede özürlü olduğunu yetkili hastanelerden alınmış olan özürlü sağlık raporu sayesinde kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işte çalışma gibi bir durumu olmayan özürlülerden; kanunlarla belirlendiği üzere bakması gerekmeyen kimse olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ne olursa olsun gelir ya da aylık hakkı olmayan, nafaka almamış ya da alması mümkün olmayan, gerek mevzuat sayesinde gerekse de doğrudan mevzuat sayesinde herhangi bir devamlı geliri olmayan ve bütün gelir toplamının aylık ortalaması olarak 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde gösterilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması halinde elde edilen tutarın daha az geliri olanların yararlanması mümkün olacaktır.

65 yaş aylığı başvurusu nereye yapılması gerekiyor?

65 yaş ve üzeri aylık almak isteyen kişi ikamet ettiği yerdeki ilçenin mal müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne giderek başvuru formunu temin ettikten sonra doldurmalıdır. Daha sonrasında form mal müdürlüğüne teslim edilmelidir. İl-ilçe idare kurulları nezdince başvuru formunu dolduran kişiler ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Netice olarak ise bu aylığı hak edip etmediği sorgulanmaktadır. Bu kurul bunu tespit ettiği zaman başvuru evrakı genel müdürlüğe gönderilmektedir. Bu sayede gerekli olan işlemler yapılıp aylık bağlanmaktadır. Şimdi de sizler ile gerekli olan evrakları paylaşalım istedik.

Başvuru formu için gerekli evrakları şu şekilde ele aldık. 2022 sayılı Kanuna göre 65 Yaş Aylığı Başvuru Formunda gerekli evraklar şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Mal müdürlüğünden alınmış olan başvuru formu,
  • Muhtarlıktan edinilen detaylı ikamet adresi,
  • Vukuatlı nüfus örneği,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,

65 yaş aylığı ne kadardır?

Meclisten geçmiş olan Torba yasada yer aldığı üzere SSK 65 yaş aylığı asgari ücretin 3 de 1’i şeklinde düzenlemeye alınacaktır. 65 yaş aylığı 2018 Ocak ayında 784,64 TL şeklinde ödenecektir. Temmuz ayına gelindiğinde ise 812,10 liraya yükselmesi gerçekleşecektir. Yaşlılar %70 üzeri özürlü olmaları halinde de maaşları 3 katına çıkartılır.

65 yaş aylığı ne zaman ve nasıl alınır?

Doldurulmuş olan formların mal müdürlüğüne verilmesi halinde bütün belgeler genel müdürlüğü eksiksiz bir şekilde ulaştırılacaktır. Şayet bir yanlışlık var ise de gerekli olan evraklardaki işlemler uzayacaktır. Bağlanmış olan ilk aylığa yönelik ödeme T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından gerçekleşmektedir. Diğerleri ise herhangi bir PTT şube üzerinden yapılmaktadır. 2002 sayılı Kanunda belirtildiği üzere ödenmesi gereken bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak kaydı ile üçer aylık dönemler halinde ödemesi gerçekleşecektir.

Ödeme günleri neye göre hesaplanır?

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
-Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
– Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
– Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Yorum yapın

Krediler