Yabancılara Genel Sağlık Sigortası

Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortasının (GSS) hükümlerinden yararlanabilme olanakları bulunuyor. Yabancıların Genel Sağlık Sigortası hükümlerinden yararlanabilmelerini sağlayan şartlara ise yazımızda yer veriyoruz.

Türkiye’de Yabancıların GSS’den Yararlanmaları

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin GSS hükümlerinden yararlanabilmeleri için;

*Oturma izinlerinin olması,

*Diğer bir ülkede sağlık veya sigorta güvencesi bulunmaması,

*Türkiye sınırların içinde en az 1 sene ikamet etmesi gibi koşullar öne sürülüyor.

Türkiye’de bir sene ikamet eden yabancı uyruklu kişiler GSS hükümlerinden yararlanabiliyorlar. Yabancı uyruklu kişilerin GSS ödemeleri zorunlu tutulmamıştır ve talep edilmesi durumunda ödeme yapmaları zorunlu olabilir. Bu kişilerin GSS’den yararlanabilmeleri için Türk vatandaşlarında olduğu üzere Sosyal Güvenlik Merkezlerine veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Yabancı Uyruklu Kişilerden GSS Başvurusunda Talep Edilen Belgeler

Türk vatandaşları gibi GSS hizmetini bünyesinde barındıran ilgili birimlere başvuruda bulunacak olan yabancı uyruklu kişilerin bu başvuru sırasında yanında bulunması gereken belgeler;

*İkamet izninin bulunduğunu gösteren bir belge,

*Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinin ataşeliğinden alınma kişinin sosyal güvenlik halini gösterir bir belge,

*SGK kurumundan alınacak olan bir başvuru formu talep edilecektir.14

Yabancı Uyruklu Kişilerin Alabilecekleri GSS Hizmetleri

Yabancı uyruklu kişilerin GSS hükümlerince karşılanan giderleri ise, kronik hastalıklar dışındaki kişinin kendisinin ve bu kişinin bakmakla sorumlu olduğu bireylerin genel tedavi giderleri karşılanacaktır.

Yabancı uyruklu kişi GSS hizmeti alıyorsa ve bu kişinin bakmakla sorumlu olduğu kişiler de Türkiye sınırların içerisinde en az 1 sene ikamet ediyorlarsa ya da sigortalı olarak çalışmıyorlarsa yakın akrabaları da yararlanabiliyorlar. Bu yakın akrabalar ise; eşi, 18 yaşını doldurmamış olan çocukları, lisede okumakta olan ve 20 yaşını geçmemiş olan çocukları, üniversitede okumakta olan ve 25 yaşını geçmemiş olan çocukları, anne ve babası, malul durumda ve evli olmayan çocukları (bu çocukların yaş durumlarına bakılmaz) şeklinde sıralanabiliyor.

Yabancı Uyruklu Kişilerin GSS Hizmetinin Sona Ermesi

Yabancı uyruklu kişilerin GSS hizmetlerinin sona ermesi durumu;

*Kişinin oturma izninin sona ermiş olması,

*Diğer bir ülkede kişinin sigortalı olarak çalışmaya başlaması,

*Bağ-Kur, SSK gibi kurumlardan sigortalı olması gibi durumlarda sona erecektir.

Yorum yapın

Krediler