Tüketici Kararına Banka İtiraz Edebilir mi?

Bir tüketici olarak bankaların kestiği masraflara istinaden tüketici hakem heyetine geri alabilmek için başvurduğunuzda, hakem heyeti sizin lehinize bir karar çıkarmış olabilir. Bu karar ile sizden kesilen masraf kesintisinin iadesine karar verilmiştir. Peki bankanın bu karara itirazı olabilir mi?

Tüketici Hakem Heyeti Kararına Bankanın İtirazı

2014 yılının sonlarına doğru yapılan düzenleme ile bankaların müşterilerinden kesebileceği masraf ve kalemler net bir şekilde dile getirildi. Bu tarihten önce bankaların müşterilerinden krediler üzerinden kestikleri çeşitli isimler altında masraflar kesilmekteydi. Yasal düzenlemenin olmamasından kaynaklanan açığı kullanan bankalar neredeyse bu kesintileri istedikleri gibi yönlendirebildi. Bu tarihle beraber bazı kesintiler yasal hale getirildi. Ancak bu tarihten önceki başvurular için neredeyse hepsini tüketici heyetleri vatandaşlar lehine karar aldı ve almaya devam ediyorlar.

Heyetçe alınan kararlar tebligatlı olarak PTT kanalıyla adresinize postalanırken aynı şekilde bankalara da gönderilmektedir ve her kararın altında not başlığı altında “15 gün içinde Tüketici Mahkemesine başvurulabilir” denilmektedir. Yani bankalar çıkan kararlara bir üst kurum olan tüketici mahkemesine başvurarak itiraz edebilir.

Bankaların itirazlarını vekilleri ile yani avukatları aracılığıyla yaparlar. Mahkeme dosyayı kabul eder ve Basit yargılama usulü ile bankadan ve tüketiciden savunma isteyerek belgeleri ile birlikte belirtilen gün içerisinde teslimi istenilir. Burada vatandaş isterse savunma yazısını ve eklerini mahkemeye teslim edebilir isterse etmez. Bu kişiye kalmış bir durumdur. Ancak banka dava açtığı için bilgi ve belgeleri sunarak duruşmada hazır olması gerekir.

Tüketici Mahkemeleri Tüketici Hakem Heyetinden de karar ile ilgili dosyaları isteyerek bilgi bilgi ve belgeleri incelemesinden sonra verilen kararın iptali yada onanması ile bir karar verir ve bu kararı kişilere gönderir. Hakem Heyeti kararı iptal edilirse kişi yatırdığı masrafı alacağım derken mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ile daha fazla miktar parayı ödemek zorunda kalabilir.

Mahkemece karar onanmasına rağmen banka masrafınızı yatırmayabilir. Yatırmak istemeyebilir. Bu durumda kişi Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyeti kararı ile birlikte bir icra müdürlüğüne giderek bankayı icraya verebilir ve kesintilerini icra kanalıyla alabilirler.

Krediler