Teminat Senedi Nedir?

Teminat Senedi Nedir? Yapılan işlem karşılığı imzalanan sözleşme üzerindeki hususların yerine getirilmemesi halinde ödenmesi için bir bedel belirlenmesi ve bu bedelin senetle gösterilir olmasına teminat senedi denilmektedir. 

BİLGİ: Teminat senetleri eskiden nispeten daha kolay veriliyor. Şimdilerde artık bu tür kıymetli evrakların verilmesi için eskiye nazaran çok daha sıkı güvenceler istenmekte. Özellikle 90’lı yıllarda finans sektöründe bankaların suistimal edilmesi bu süreci hızlandırdı. Bankalar battıktan sonra bir dizi regülasyona gidildi. Bence eskiye göre daha iyi oldu.

Günlük yaşamda bizler normal bir şekilde elimizde bulunan mallardan daha fazla gelir elde etmek veya elimizde bulunan para ile bir yatırım yapmak amacı ile çeşitli adımlar atabiliriz. Bundan kaynaklı olarak bazen atacağımız yatırım adımları için gerekli olan paramız yeteriz olduğu vakit ise başta bankalar olmak üzere çeşitli yerlerden borç olarak krediler almaktayız. Bu krediler çoğunlukla faizli bir şekilde verilmektedir. Buna istinaden ise kişiler kendi yatırımlarını yaptıkları sırada bu yatırımlarını da yarıda bırakabilme imkanları da vardır. Bu imkanlardan dolayı bankalar kişilerden eğer ki borçlarını geri ödemezlerse veya geri ödemeleri için senetler hazırlamaktadırlar.

Neden Teminat Senedi

Özellikle söz uçar yazı kalır lafından da kaynaklı olarak bankalar ve diğer taraflar her şeyin yazılı olduğu belirli belgeler hazırlamak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu senetlerin başında ise borçlar senedi ve teminat senedi gelmektedir. Bu senetlerden en önemlisi olan kesin olarak teminat senedidir. Çünkü teminat senedi imzalayan fakat herhangi bir bilgisi olmayan kişiler bulunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak teminat senedi nedir sorusu düşünülmektedir.

Teminat ve Borç Senedi

Teminat senedi nedir sorusuna alınacak olan kesin ve bilgili bir yazı, senedi imzalayacak kişiler için yol göstericidir. Teminat senedi, borç senedinden ayrı olarak borç senedine imzasını atmış olan kredi alan kişiye karşı kefil olan kişi tarafından imzalanmaktadır. Bundan kaynaklı olarak belirli şartlar olmadığı sürece banka veya farklı taraflarca dikkate alınmaz. Fakat borçlu olan kişilerin borçlarını belirli süre içerisinde ödememeleri, ödeyememeleri veya herhangi bir orunda bu teminat senetleri dikkate alınmaktadır.

Teminat senetleri borç senetleri sonrasında borç senedini alan kişiye karşı kefil olunması anlamına gelmektedir. Bu bir diğer yandan borç almış fakat ödemesi kendisine bağlı olan kişiye bağlı borçlu anlamına da gelebilir. Borcun belirli şartları aynı şekilde teminat senedi içerisinde de yazar. Çünkü bu şekilde kefil olan kişinin bu borçtan haberdar olduğu konusuna vurgulanır. Borç senedinden ayrı olarak başlık olarak teminat senedi yazar ve kefil olan kişinin olası hangi durumlarda sorumlu tutulacağı üzerine ibarelerin yer aldığı resmi belgedir.

Yorum yapın

Krediler