Taşıt Haczinde Yakalama Süresi Var mı? (Hacizli Araç Yakalama Süresi)

Kişilerin banka ve diğer borçlarını ödeyememesi durumunda alacaklı konumunda olan kişilerin borçlu olanın mal varlığına icraen haciz koydurması ile borcun tahsili yoluna gidiliyor. Burada haciz işlemi türlü varlıklara uygulanıyor olsa da makalemizin konusu olan taşıt haczinde karşılaşılan hususlar bulunuyor. Alacaklı hakkı olan alacağın tahsili için taşıt haczi için icraya başvurmaktadır. Bu icra işlemi başlamasının sonrasında ödenmeyen borçlar için kişinin mal varlığına haciz konulur. Bu hacze konu olan hususlardan birisi de kişinin taşıt gibi araçlarıdır. Burada borçluların ve alacaklıların merak ettiği hususlardan bir tanesi taşıt haczinde yakalama süresi olup olmadığı.

Taşıt Hacizlerinde Yakalama Süresi

2004 yılında çıkarılan İcra İflas Kanunu’na göre alacaklar için uygulanacak hacizler, atılacak adımlar gibi hususlar yasalar nezdinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre taşıt hacizlerinde yakalama, haczin uygulanması için belli bir süre bu kanun içerisinde bulunmamaktadır. Burada taşıta haciz koyabilmeniz için alacaklı olmanız ve bu alacağınız için yakalama işleminin başlatılmasında hak sahibi olmanız gerekir. Fakat burada alacaklının dikkat etmesi gerektiği sürelerde bulunmaktadır. Bu süreleri kaçırmanız halinde ise borçlu talepte bulunarak haczin kaldırılmasını ister ve haciz kaldırılabilir. Buradaki 150 – e bendinde; alacağa nedeniyle yakalamadaki aracın satışının altı ay içerisinde yapılabileceği, bir yıl içinde de alacaklının satışını isteyebileceği yönünde düzenlenmiştir. Bu süre içinde satış istenmez ise alacaklı bu süreleri kaçırırsa borçlu talep ederek yakalama kararı ve haciz uygulamasının kaldırılmasını isteyecektir. 110 ncu maddede ise alacağa konu olan aracın satışının süresi içinde talep edilmediği takdirde ve bu işlem için gider ücretinin 15 gün içinde ödenmediği takdirde o araç üzerindeki haciz otomatik olarak kalkar.

Borçlu Taşıt Haczini Nasıl Kaldırabilir

Yani alacaklı borcun ödenmesi için yakalanan aracın satışını talep etmez, gerekli ücretini de 15 gün içinde ödemez ise mevcut taşıttaki haciz şerhi ortadan kalkar. Bu işlem için borçlu kişinin talep etmesi ile hazcin kaldırılması hızlanır. Bu nedenle alacaklı olarak mevcut işlemlerin tamamlanabilmesi, yakalamanın yasal olarak devamının sağlanması adına gerekli avansın yatırılması gerekir.

Alacaklının Takip Etmesi Gerektiği Süreler

Süresi dolduktan sonra haczin kalkması ile alacaklı tekrar icraya başvurarak taşıt haciz işlemlerini başlatabilir. Burada mümkün ise satış gerçekleştirilir ve alacak tahsil edilmiş olabilir. Fakat kişiden alacaklı olarak başka icra ve hacizler söz konusu olabilir. Burada kalkan haciz ile alacaklı sırasını kaybeder ve tekrar icraya vermesi durumunda yeniden sıraya girebilir. Bu nedenle alacaklı olarak altı ayda bir gerekli olan avansın yatırılması gerekir. Bu sayede sıranızı kaybetmezsiniz ve haciz işlemi devamlılığını sağlamış olursunuz.

Yorum yapın

Krediler