Tarımda Hasar Fazlası Devlet Desteği Oranları

Özellikle güney kısımlarda faaliyet gösteren çiftçilerin beklediği hususlar arasında hasar sonrası devlet desteği bulunuyor. Bu anlamda devlet önemli adımlar atıyor ve bu adımlar sonrasında alınan kararlardan birisi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 18 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan 30749 sayılı Resmi Gazetede 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununca alınan karar yayınladı. Peki yayınlanan bu karar ne anlama geliyor?

Hasar Fazlası Devlet Desteği

5363 sayılı yasanın 16 ncı maddesine göre alınan karar Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğe ilişkin kararı içeriyor. Bu karara istinaden 1.1.2019 ile 31.12.2021 yılları arasında meydana gelebilecek reasürans ve retrosesyon transferi yapılamayan risklerde bir yıl itibariyle hasar prim oranları belirlenmiş durumda. Buna göre verilecek destek için;

* Belirlenen havuz üzerinde kalan hususlar için % 75 ile 90 arasında,

* Havuz ve bu havuza iş temin edecek olan sigorta şirketlerinin % 150

* Bitkisel ürülerin üretiminde don, hayvancılık üretiminde hastalık, terör riski, sera ve su ürünleri için % 180 i aşan kısmı

* Oluşacak kuraklık verim sigortası için % 150

oranında hasar fazlası taahhüt edilmiş durumda. Burada hasar fazlası desteği ihtiyacı çıkması muhtemel. Bu durumda oluşacak finans desteğinin Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüteceği bu husus için ayrıntılı bilgi almak ve resmi gazeteyi okuyabilmek için ilgili sayfanız ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190418-2.pdf.

Türkiye’de özellikle anadolu ve doğu bölgelerde meydana gelen bitkisel üretimlerdeki donlar, güney ve ege bölgelerinde meydana gelen seralarda oluşan fırtına ve hortum zararları gibi felaketler neticesinde çiftçiler zor zamanlar geçirebiliyor.

Hasar Fazlası Desteği Ne Anlama Geliyor?

Çiftçiler ve ekonomik açıdan bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilmesi için muhtemel oluşabilecek doğal afet ve hastalık gibi riskler çitfçileri zor durumda bırakabiliyor. Bu durumdaki belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi, bütçe yükünün planlı hale gelebilmesi için tarımsal üretimde oluşabilecek risklere karşı gerekli koruma tedbirlerinin alınması gerekiyor. Bu tedbirlerden bir tanesi de tarım sigortaları. Bu sigortaların uygulanması zorunluluğu bulunuyor olsa da çiftçiler bu durumdan imtina edebiliyor. Fakat oluşan hasarlar sonrası sigorta yaptıran kişilerin hasarı sigorta şirketince karşılanıyor olsa da devlet destekli tarım sigortaları için önemli bir husus.  Bu nedenle Türkiye’de çiftçiler için atılmış önemli bir adım olarak Devlet Destekli Tarım Sigortaları bir çok çiftçinin hasarını karşılayacaktır.

“Tarımda Hasar Fazlası Devlet Desteği Oranları” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Krediler