Senetlerde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar?

Senetlerde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar? 2011 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıkca belirtilmiş ve senet imzalanmak yoluyla borçlanılmasının ardından vade tarihini üç yıl dolduran senetler zaman aşımına uğramaktadır. Kanunda belirtildiği üzere senetlerde zaman aşımı 3 yıl, bunun icra işlemleri de bu süreye eklenebilmektedir. (yani icra takibi bu süreyi durdurmaktadır); bu sürenin aynı zamanda bir geçerliliği bulunmamaktadır.

ÇOK ÖNEMLİ BİLGİ: Bu 3 yıllık süre geçse de senet yazılı bir belge olarak en azından delil başlangıcı olarak adli mercilerde kullanılabilecektir. Ancak resmi belge olma özelliğini yitirecektir. Bu sebepten ötürü süresi geçse de borç söz konusu ise düşmüş sayılmaz ve ilamsız icra takibi olanağı kapanmış sayılmaz. Yani bölyesi bir durumda; kambiyo senetlerine özgü takip değil de normal takip yapılır. En doğru bilgi için avukatınızla görüşme sağlayınız.

Senetlerde Zaman Aşımı bulunuyor. Bu zaman aşımının da uzatılma hakları bulunuyor. Bu halde mantıken zaman aşımı diye bir borçluyu borcundan kurtaracak bir işlem bulunmuyor diyebiliriz. Fakat zaman aşımı mevhumunu ortadan kaldıran adımlar atılması halinde mevcut işleyen zaman uzuyor.

Senetlerde Zaman Aşımı Ne Zaman Başlar?

Yapılan alışverişler neticesinde senet karşılığı borçlanılması mümkün iken, bu senetlerde ödeme vadesi belirtilir. Ödeme vadesi ile birlikte son ödeme tarihinden itibaren zaman aşımı için gerekli süre başlamış olur. Bu süre zarfında ödenmeyen senetli borç icraya verilmezse tahsil edilememiş olur ve yasal süre sonunda zaman aşımına uğrayarak borç son bulur. Fakat icraya verilmesine rağmen çeşitli nedenlerle tahsil edilemeyen senetli borçların tahsilatı için İcra Müdürlüklerinde yeni dosya açılması ile bu süre uzamaya gider. Uzatılan icralar ile borç son bulmaz.

Senet Borçlusu Vefat Ederse Borç Ne Olur?

Senet borçlusu ya da kefili borcun ödenmesinden önce vefat ederse bu borç vasiyeti altındaki mirasçılara geçer. Mirasçılar reddeder veya reddetmez ama durum böyle. Burada reddetmeniz için size ayrılan süre üç aydır ve bu süre içinde reddetmeniz gerekir. Aksi takdirde borçları kabullenmiş sayılırsınız. Senet borçlusunun ölümü halinde senetli borçların zaman aşımı için az önce belirttiğimiz hususların hepsi geçerli olur.

Senetli Alacaklılar da Takip Etmeli

Senet karşılığı mal satımı sonucunda alacaklı durumunda olan kişiler senedin ödenmemesi durumunda gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla bütün haklarını vekalet kanalıyla avukatlara devretme yoluna gitmektedir. Bu onların şahsi haklarıdır. Fakat şöyle de bir durum olacak ki, çevresel olarak bu tür davaların takibini yapan avukatlar, işlerin yoğunluğu nedeniyle ve icraya verilen kişiden tahsilatın gerçekleşmemesi nedeniyle sizin alacağınız olan tutarı zaman aşımından önce yenileme yoluna gitmeyebilirler. Burada oluşacak karışıklık ile alacaklı olarak sizler mağdur edilmiş olabilirsiniz. Bu nedenle mevcut senetli alacaklarınızı avukatlarınıza devretmiş dahi olsanız mutlaka bunun takibini yapın.

Alacağınıza karşılık kıymetli evrak olmayan sözleşmeler mevcut ise bunlar tahsilat aracı olarak kabul edilmiyorlar. Bu imzalı evraklar sadece sizin alacağınıza dair yazılı dayanak delil olarak geçebilir ve herhangi bir adli vakaya dönüşmesi halinde borcun olduğu veya olmadığı her iki tarafca da ispatlanması gerekecektir. Senetli borçlar nedeniyle açılması muhtemel davalar neticesinde senet zaman aşımı süresi uzayabilmektedir. Bu nedenle alacaklı kişiler senet dışı olarak alacağını alabilmek için ilamsız icra takibi başlatmaktadırlar. Bu alacak için borçlu itiraz hakkını kullanırsa dava açılmış oluyor ve alacaklı bu durumda alacağına dair senedi mahkemeye delil olarak sunuyor. Bu durumda siz alacağınızın tahsili açısından borçludan bir adım önde olmuş oluyorsunuz.

Neden Senetle Borçlanılır?

Kişiler mevcut alacaklarını karşılayabilecek maddi unsura sahip olmadıkları gibi bu alacaklarını taksitlendirme gibi ödeme araçları da bulunmayabiliyor. Yada kredi kartı bulunsa dahi limit yetmezliği gibi nedenlerde yapacağı vadeli ödemeyi senet üzerinden seçebiliyorlar.

Ayrıca kredi yasaklısı konumunda olan kişiler etik olur veya olmaz senetle para alma yoluna gitmektedirler. En Yakın bir kırtasiyeden elde edebildiğiniz küçük bir kağıt parçası olan bonolara atılan imzalar ile alınan paralar karşılığı yüklü borçlanmalar oluşurken aynı zamanda bir çok para veren kişi boş senede imza attırmaktadır. Burada yapacağınız husus sizin maddi zararınız olmakla birlikte ileriki dönemde başınıza gelecek her hangi bir olay sonrası yasal haklarınızın dışında gelişecektir.

Yorum yapın

Krediler