Senet Nasıl Doldurulur?

Senet Nasıl Doldurulur? Senet günlük hayatta hepimizin oldukça sıklıkla duyduğu bir araç olarak kullanmaktadır. Özellikle de ileriye yönelik ödemeler adına senet kullanmak nakit ihtiyacının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Öyle ki pek çok insan bu tür gereksinimlere nakit ihtiyacı nedeni ile başvurmaktadır. Hatta farklı bir açıdan ele almak gerekli olur ise eğer senetler sizin ihtiyacınızın karşılanmasında yardımcı olmaktadır.

ÇOK ÖNEMLİ UYARI: İmzaladığınız senetlerin bir suretinin fotokopisini çekip bu suretin altına “şu tarihte düzenlenmiş bulunan senet aslında da bu bilgiler vardır” şeklinde bir şerh düşürtmeniz sonradan yapılabilecek eklemelerin, tarhifatarın, rakamada oynamaların önüne geçecektir. Bu gerçekten çok önemlidir. Bunu yapmadığı için mağdur olan binlerce insan vardır. İlave eklenen bir sıfır yüzünden çok ciddi miktarlarda borçlarla uğraşmak zorunda kalan, yıllar sürecek menfi tespit davalarıyla boğuşan çok insan var! Yine belirtmek gerekir ki; senetlerdeki el yazısı ve imza aynı kişilere ait olmalıdır. Aksi halde lehtar taraf mağdur olabilir.

EK UYARI: Senedin geçerli olması için rakamların ve yazıların da el yazınızla doldurulması gerekmektedir. Ayrıca imzanın ad soyad şeklinde olması veya imza sirkünüzdekine benzer olması da önem arz etmekedir. Çok kez imza yerine atılan paraflar blirkişilerce “imza bu kişiye ait değildir” raporları ile senetlerin geçersziliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten ötürü senet işi esasında çok risklidir. Tanımadığınız, güvenmediğiniz ve piyasada uzun süredir var olup isim yapmamış kişilerle senet alış verişine girmemeniz iyi olur.

Bu sayede de siz nakit paranız yok diye herhangi bir mağduriyet yaşamış olmazsınız. Öte yandan senetler günlük hayatta pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunu nedeni tahmin edileceği üzere nakit paraya olan ihtiyaçtan gelmektedir. Her kesimin nakit parayı elinde bulundurması kolay bir unsur olmadığı için de bu durum süregelmektedir. Biz de sizlere senet ile ilgili bilgi verdikten sonra genel itibari ile asıl konumuza geçmek istedik. Özellikle de pek çok kişi senetleri kullanmasına rağmen nasıl doldurulacağı ile alakalı bilgi sahibi değildir. Bundan ötürü olsa gerek biz de sizlere bu yazıda kapsamlı bilgi verelim dedik. Bu başlık altında sizlere senedin nasıl doldurulması gerektiğine dair bilgi verme niyeti içerisindeyiz. Bunu size ifade etmek için de belli adımlar halinde aktaracağız. Bunu yaparken de belli başlıklar altında bunu sizlere vermiş olacağız. Şimdi de bunları ele alalım isterseniz.

Senet Nasıl Doldurulur

Ödeme Günü: Senedin ödenmesi gereken günün en son hangi tarih olduğunu sizlere sunar. Bir diğer ismi ise vade tarihi olarak geçmektedir. Eğer ki bu kısım boş kalır ise de senet ibraz edilmesi halinde öğrenilmesi gerekli görülmüştür.

Senet Tutarı: Bu kısımda senedin düzenlenmesi ile ortaya çıkan borcun açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir.

Ödeme gününün yazı ile yazılması: Bu bilgi sayesinde ileride ortaya çıkacak olan bir karışıklıkta engellenmiş olacaktır. Eğer ki ihtilaf gibi bir durum gerçekleşir ise de burada yer alan tarih geçerli olacaktır. Örnek verilecek olur ise eğer 14.12.2014 tarihli ödeme günü olan bir senedin yazıya dökülmesi halinde ay olan kısmın harf ile geri kalan kısmın ise sayı ile yazılması doğru olacaktır. Şöyle ki 14 Aralık 2014 şeklinde olması gerekmektedir.

Hamil: Senet borcunun ödemesi gereken kişinin ismidir. Bir başka ifade ile alacaklı olanın ismi geçmelidir. Başka bir ifadeden bakıldığında ise ödeyecek olan değil de parayı alacak olan kişinin ismi yer almalıdır.

Tutarın yazı ile yazılması: Senet tutarı olarak geçen rakamın burada yazı ile yazılması gerekli görülmüştür.

Bir diğer boşluğa ise borcun ne kaynaklı olduğu yazılmalıdır. Eğer ki bir mal veya hizmet karşılığında düzenlenmesi gibi bir nedenden ise “malen” yazılması gerektiği gibi nakit para adına düzenlenmiş ise de “nakden” yazılması doğru olacaktır. Bunların yanı sıra boş bırakma gibi bir şansınız da bulunmaktadır. Eğer ki yazılı ise de ispat niteliği taşıyacaktır.

Borçlu: Bu kısma da borcu ödemesi gereken kişinin adı yazılmalıdır. Bu sayede karşı tarafın kim olduğu anlaşılmış olmaktadır.

Düzenleme Yeri, Tarihi: Bu kısma ise senedin düzenlendiği tarih ve yeri yazmak gereklidir. Yazmamak gibi bir seçeneğiniz bulunmamaktadır. Eğer ki düzenlenme yeri yazılmaz ise de borçlu adres kısmında yer alan bilgileri esas almalıdır. Bir diğer önemli bilgi ise borçlu adresi olarak geçen kısımda düzenleme yeri bulunmuyor ise belgenin senet olarak ele alınması mümkün değildir.

İmza: Bu kısımın bir senette yer alması gerekmektedir. Başka bir ifade ile imza olmaması halinde senedin geçerli olma gibi bir ihtimal yer almamaktadır. Tek imza yeterli olmasında rağmen toplumdaki yaygın kullanımı ile eğer ki 2 adet imza atılır ise de şirket müdürünün sorumluluğu da devreye girmektedir.

Bu bilgiler ışığında size bir senedin nasıl doldurulması gerektiğine dair kapsamlı bilgi vermiş olduk. Özellikle de basamakları takip etmeni halinde neyin önemli olup olmadığına dair kolay bir şekilde bilgi etmiş olacaksınız. Senet günlük hayatta sağlamış olduğu kolaylık sayesinde de size birçok açıdan yarar sağlayacaktır. Bu sayede siz de kendi ihtiyacınızdan geri kalmamış olacaksınız. Öte taraftan senetle alakalı olacak şekilde size oldukça kapsamlı bilgi vermeyi de başardık. Bu bahsi geçen unsurlara dikkat edersiniz eğer kolay bir şekilde nelerin önemli olduğuna dair kapsamlı bilgi elde etmiş olacaksınız. Dediğimiz gibi senet pek çoğu adına bir araç niteliği taşıdığı için de kafalarda ortaya çıkan karışıklıkları gidermek doğru olacaktır. Bu sebeple ele aldığımız yazımız umarız sizlere fayda sağlar niteliktedir. Genel itibari ile konuyu sizler için bu şekilde ele aldık. Senet nedir ile alakalı kapsamlı bilgi verdikten sonra en nihayetinde nasıl doldurulması gerektiğine dair sizlere kapsamlı bilgi verdik. Umarız yeterli bilgiyi size sağlamış oluruz. Sağılacakla kalın. Görüşmek üzere.

Yorum yapın

Krediler