Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen İcralık Borçların Durumu

Piyasaya olan borçlarınızı ödemekten imtina ederseniz bu durumda alacaklılar icra takibi başlatarak bu borcun tahsili yoluna giderler. Buradaki icra takibi devletin yasal yollarla kişilerden zorla alınması amacıyla yapılır. Başlatılan icra takibinin de aşamaları bulunuyor. Bu aşamalardan birisi borcun ödenmesi adına icra müdürlükleri aracılığıyla tebliğ yapılmasıdır. Bu tebliğ borçluya yapılır ve süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi istenir. Yasal olarak borcun ödenmesi için tebligat esasdır. Bu tebligatın yapılmamış olması usulsüz işlem sayılır ve ödeme emri tebliğ edilmeyen icralık borçlar geçerli olmayacaktır.

UYARI: Beyler siz sanmayın ki ödeme emri gelmedi diye icrada faiz durur. YOK ÖYLE YAĞMA! SADECE EĞER Kİ BELİRLİ ŞARTLARI SAĞLIYORSANIZ VE EĞER SÜRESİ İÇERİSİNDE İCRA TAKİBİ İŞLEME KONULMAZ İSE ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DOSYANIN DÜŞMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR. BU DA ÇOK DÜŞÜK İHTİMAL. EĞER ALACAKLINIZ GERÇEK KİŞİ VEYA VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ/BANKA İSE O TAKİPTEKİ DOSYALARIN HARÇLARINI ÖDEYİP DOSYAYI YENİLERLER.

İcra Takibinde Borcun Kesinleşmesi

İcra takibi başlaması sonrasında atılması gereken adımlar bulunuyor. Bu adımlar sırası ile yapılmalı ki yasal prosedür uygulanabilsin. İcra takibi ile borcun kesinleşmesi gerekir. Bu borcun kesinleşmesi amacıyla alacaklılar ya kendileri ya da vekilleri aracılığıyla İcra Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapar. Bu dilekçe ekinde de borcun olduğuna dair yasal bir dayanak olması gerekir. Yasal dayanaktan kasıt imzalı senet, sözleşme, protokol gibi unsurların olması alacağın tahsili için alacaklıyı güçlü kılacaktır. Fakat burada bu tür belgelerin sunulması da zorunlu olmayan bir husus.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır

Alacaklı borcun tahsili için İcra Müdürlüğüne vereceği dilekçe sonrası İcra Müdürlüğü borçlu kişiye bu durumu yazılı olarak bildiri. Bu yazılı bilgilendirme de imzalı olarak tebliğ edilir. Bu tebliğ sonrası borçlunun durumdan haberdar olması gerekmektedir. Bu bilgi sayesinde borcunu ödeme yoluna gider yada bu duruma itiraz edebilir. Tebliğ edilmesinin ardından itiraz ve borcun ödenmesi için yedi günlük süre bulunur. Bu süre içinde kişi borcun olmadığına dair itiraz da edebilir. Bu itiraz ise dilekçe ile ilgili icra müdürlüğüne yapılır. İtiraz edilmediği takdirde borç kesinleşeceğinden bu süre sonrası itiraz kabul edilmez ve borç kesinleşmiş olur. İlamlı ve İlamsız icra takibi olmak üzere iki farklı icra takibi bulunur.

Tebligat Nasıl Yapılır?

İcra müdürlüklerince borçlunun borcunu ödemesi için bildirdiği yazının kişiye ıslak imzalı olarak tebliğ edilmesinin ana amacı borçlunun bu durumdan haberdar edilmesi borcun kesinleştirilmesinin sağlanmasıdır. Farklı şekilde bir icra söz konusu olmaz. Olursa da yasal olarak usülsüz olur.

Ödeme emri kişilere posta yoluyla yapılmaktadır. PTT şubeleri aracılığıyla posta memurları tarafından ilgili kişinin belirtilen adresine elden yapılır. Burada posta memuru kişiye zarfı teslim ederken diğer yandan zarfın bir kısmındaki tebliğ sayfasını da tebliğ ettiği kişiye imzalattırır. Kişinin adrese dayalı kayıt sisteminde bulunduğu adrese tebliğ yapılır. Bu tebliğ için kişinin kendisinin de olması gerekmez. Zira aynı adreste ikamet eden borçlu olan kişinin yakınları tarafından da tebliğ alınmış olur. Ayrıca burada adreste kişi bulunamaması halinde kişiye yapılacak tebligat zarfları mahalle muhtarlarına da teslim edilebilir. Bu teslim ile muhtarın atacığı imza kişinin tebliğ aldığı tarihi gösterir. Burada kişi almış gibi işlem görür ve icra durumları başlamış olur.

Yorum yapın

Krediler