Murabaha Kredisi Nedir?

Faizsiz bankacılık olarak bilinen ve katılım bankaları tarafından kullanılan araç, konut ekipman gibi malların alımlarında bankanın müşterisi tarafından belirlenen malı nakit alarak isteyen kişiye vadeli satılması ile sağlanan kredi türüdür yani murabaha kredisi nedir? dediğimizde aklımıza gelecek olan tanım bu olmalıdır.

Bankalar verdikleri kredilerde belli bir oranda daha önceden belirlenmiş bir oranda kredi vermektedirler. İster peşin ister mal alımı olsun bu şart hiç değişmez.

Murabaha kredisinin oluşumunun temel nedeni din hassasiyeti sebebiyle faizle ev, araç almak istemeyenler için Katılım Bankacılığı sistemi içinde geliştirilen sistemin sayesinde sadece mal alımlarında geçerli olmak şartı ile bu kredi sağlanmakta.

Kısacası Nakit Para Alma Durumu Söz Konusu Olmaz

Bir ticaret yapılıyor ve siz bir ev almak istiyorsunuz ama malum büyük bir bedelde olan malı nakit olarak almanız mümkün değil. Faizle de almak istemiyorsunuz işte burada devreye murabaha dediğimiz ticaret geliyor yani marabaha kredisi nedirsorusu böylece anlaşılmakta.

Katılım Bankalarında Murabahanın Uygulanışı

Bir şahısın katılım bankasından murabaha talep edildiğinde banka, ilk söz konusu talebin faizsiz bankacılık ilkelerince gerçekleştirilebilir olup olmadığını araştırır. İşte bu aşamada katılım bankası şu noktalara dikkat eder:

Katılım bankası, bedeli taksitle ödenmek istenen malın gerçekten var olup olmadığına bakabilmekte.

Katılım bankaları fâizle kredi veren banka olmadıklarından dolayı kesinlikle satıcıdan alınıp müşteriye satılacak bir malın var olması gerekmektedir. Bu itibarla mal hükmü taşımayan vergiler, cezalar, vize ücretleri, harçlar borçlar vb. katılım bankaları tarafından murabaha yapılamamakta.

Katılım bankası mal varlığını tespit ettikten sonra, bunun satılabilir olup olmadığını araştırır. Katılım bankaları kamuya zarar verici mal ile satışa elverişli olmayan hakların satımını yapamamakta. İçki, domuz eti, sigara, müstehcen yayın, kumarhane malzemeleri, putlar, tek haram işler için kullanılan ürünler vb. katılım bankaları tarafından murabaha yapılamamakta.

Katılım bankası satıma uygun olduğunu tespit ettiği malların taksitle satışa uygun olduğunu inceler. Ve faizsiz bankacılıkta, gerçekte “para” olarak değerlendirilen mallar taksitle satılamamakta.Mesela döviz ve külçe bedelle satılabildikleri halde taksitle satımları faizli işlem sayılmakta.

Yorum yapın

Krediler