Mirasa İpotek Konulur mu?

Vefat eden kişilerin mal varlıkları miras olarak başka kişilere kalıyor. Genel olarak birinci dereceden aile yakınlarına kalan bu miras işlemi hem borçlara hem alacaklar ve varlıklar için konulabiliyor. Miras işlemi başlı başına sürekli yapılan bir husus olmadığı ardından bir çok soruyu beraberinde getiriyor. Bu sorulardan bir tanesi de mirasa ipotek konulur mu oluyor. Bu soruyu soran kişilerin ise genelde borçlarının olması ve bu borçlarını ödeyemiyor olmasıdır.

ÖNEMLİ İPUCU: Eğer mirasınız borçları karşılamaya yetmiyor ise bu takdirde miras ret etmek mümkündür. Sonuçta babanızın kusurlarını, borçlarını ödemek zorunda değilsiniz. Bu durumda tereke mallarının hepsi bir iflas masasına devredilir ve alacaklılar oradan tahsil etmeye çalışır.

EKLEME: Beyler bu miraslara ipotek konması için terekedeki malların sizin üzerinize geçmesi ya da herkesin aynı anda miras ret yapması gerekiyor. Medeni Kanun’da herkes aynı anda miras ret yaparsa malların iflas masasına düşeceği yazmaktadır. O saatten sonra zaten ipotek yapmak ve dahası haciz yapmak çok kolay.

UYARI: Arkadaşlar iflas hukuku çok büyük inceliklere ve nüanslara sahiptir. Bu alanda ufacık usulü bir ayrıntı sizin servetinize mal olabilir. O sebeple canla başla dosyanızla uğracak bir avukata müracat etmeniz yararınıza olacaktır. Kalkıp internetten öğreneceğiniz 3 kuruşluk bilgi ile tek başınıza hareket etmeye kalkmayın. Bazı insanların en kötü yanılgısıdır bu: “kendisini zeki zannedip bilgi sahiplerini küçümsemek”.

Mirasçılara kalan mallara ipotek konulur mu?

Vefat eden kişinin mal varlığı mirasçının üzerine geçtiği için mirasçıya ait bütün borçların ödenmesinde hacize konu olabilir. Yani buna göre kişiye kalmış olan malvarlıklarına haciz ile ipotek konulması mümkün. Yani mirasa ipotek konulur mu sorusunun cevabı evet oluyor. Burada borcun miktarına göre değişiklik olabilir. Yani borç tutarından fazlasını eden bir mal varlığı bulunuyorsa burada bu varlığın bir kısmına kısmi olarak haciz yada ipotek konulması yapılabilir.

Mirasa Tedbir Koyulması

Yasalar hem alacaklılara hem de borçluları korumak amaçlı olarak düzenlenmektedir. Burada da mirasa tedbir konulması alacaklının haklarını koruma amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu haklardan birisi alacağına istinaden kişinin malvarlığına kısmi yada tamamına tedbir konulması için adli makamlara başvuru yapılması gerekir. Çünkü bu kararın alınması mahkeme kararları ile gerçekleştirilebilir. Buradan çıkan karar ile ilgili mal varlığına tedbir konulur ve bu tedbir tapu yada ruhsat gibi hususlara işlenerek satışı yada devir gibi işlemlerin yapılması engellenmiş olur.

Miras Hissesine Haciz ve İpotek Konulması

Mirasa konu varlık tüm veya hisseli olabilir. Bu varlıklara haciz konulma işlemi icra müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Borcun tutarı ile haczedilecek varlığın bedeli arasındaki bağ ile icra müdürlükleri bir hesaplama yapar ve buna göre işlem başlatılır. Mal varlığı satışa konu olduktan sonra borcun ödenmesi masraflar ile birlikte yapılırken kalan kısım ise borçluya iade edilir. Yani haczedilen mal varlığının tamamına el konulmaz. Burada sadece borcun ifası önem arz eder.

Webkredi ailesi olarak bizler “mirasa ipotek konulur mu” başlığımızla sadece ön yorumlar yapabiliyoruz. Adli olarak ve İcra Müdürlüklerinde yapılan işlemler konusu itibariyle farklılık yaşayabilir. Bu nedenle hukuk büroları ve adli makamlardan alınacak destekler ile hareket edilmesi hem borçlu hem alacaklı için mantıklı bir adım olacaktır.

Yorum yapın

Krediler