Kurumlar Tarafından Açılan Mevduat Hesapları

Mevduat hesabı, banka işlemlerinde ve ilgili sektörde oldukça kullanılan bir terimdir. Açılma şekline göre süreli ve süresiz açılan mevduat hesabı, karşılıklı veya karşılıksız şekilde seçilebilir. Mevduat hesabı; döviz, Türk Lirası veya altın şeklinde açılabilir. Bu hesaplar, kurumların yaptığı birikim ve tasarrufları bankada kayıt altına almak için açılır.  İşletmeler kişilerin açtığı cari hesapları açtığında ticari mevduat hesabı adı verilmektedir. Diğer adı da resmi şekilde açılan mevduat hesabı şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu tür hesaplara icra ve haciz konulması eskiden mümkün değil ya da zordu ancak şimdi Belediye ve Üniversitelere ait kurum hesaplarına haciz konulabildiği görülmektedir. Bu durum güncel Yargıtay içtihatlarından sonra söz konusu olmuştur. Evvelden yasaların yorumlanması sırasında hep idari kurumlar lehine analizler yapılıyordu. O sebeple icra memurları kurum hesaplarına haciz koyamıyordu.

Kurumlar tarafından açılan mevduat hesabının çeşitleri nelerdir?

Ticari işletme ve resmi kuruluşlar, birikimlerini resmi bir şekilde banka kayıtlarında tutmak ve bu sayede daha kolay muhasebeleştirmek isterlerse; bunun için bankaya mevduat hesabı açtırmak isterler. Öncelikle bu hesap süresiz olarak açıldığı zaman, kurumların açtığı bu hesaba vadesiz hesap denilir. Bu hesapta para ve değerli eşya olduğu sürece, kurumlar bu vadesiz mevduat hesabından harcama yapabilir. Otomatik ödemeler verilebilir ve EFT gibi hızlı işlemler, bu hesap üzerinden yapılabilir. Bu hesapta bulunan paralar, istenilen zamanlarda kullanılabilir.

Ticari işletme ve kurumların yatırım ve birikimlerini belirli sürelerle açtığı mevduat hesaplarına ise vadeli mevduat denir. Vadeli mevduatın kullanım amacı, belirli bir faiz uygulanan bu hesabın daha çok kazanç getirmesidir. En az 22 günden başlayan vadeli hesap seçenekleri 1 yıl ve üzerine göre ayarlanabilir. Vadeli hesaplarda önemli olan vadenin sonunda işlem yapılmasıdır. Eğer vade dolmadan para çekilirse, bu işlem sonucunda anaparaya işlenen faizler kurumlara ödenmez.

Kurumlar vadeli bir mevduat hesabı açarken nelere dikkat etmelidir?

Vadeli hesap, kurumlara faiz getiriş sağlayabilecek bir avantajı içerisinde bulundurur. Fakat bu süreç iyi kontrol edilmezse, bu anapara birikimi süreçten kazançsız bir şekilde çıkacaktır. O yüzden anapara vadeli bir mevduat hesabı açtıracak kurum, vade seçeneğini en uygun şekilde seçmelidir. Yatırılacak para eğer uzun vadede işletmenin kullanacağı bir para değilse, kurum daha çok vade seçeneklerinden faydalanabilir. Bu faiz ve vade oranları bankadan bankaya değişiklik gösterecektir. Kurumlar bu yüzden incelemelerini iyi yapmalı ve ihtiyacına göre mevduat hesabı açmalıdır.

Yorum yapın

Krediler