Kira Yardımı Var mı? Kimlere Kira Yardımı Yapılıyor?

Günümüzde ihtiyacı olan her husus için devlet üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu durum bazı kesimlerce kullanılırken devlet ihtiyacı olan kişiler için gerekli araştırmayı yaptıktan sonra ihtiyacı olan yardımı yapma yoluna gidiyor. Kişiler ihtiyacı olduğu durumlarda bu ihtiyacını devletin aracı kurumları aracılığıyla yaparken ekonomik olarak çeşitli yardımların yapılıyor olması nedeniyle bu durumu fırsat bilenlerde az değil. Fakat Özellikle ihtiyacı olan bazı kesimlerinde yardım başvurusunda bulunmaması tartışılır bir durum. Yine de devlet üzerine düşen vazifeyi yerine getirirken barınacak evi olmayan kişilere barınma yeri temin ettiği gibi gerektiğinde de ev yapımı, kira yardımı, ev eşyaları alma gibi yardımları da beraberinde getiriyor.

Kimler Kira Yardımı Alır?

* Barınacak yeri ve geliri olmayan kişiler,

* Gelirleri Muhtaçlık Sınırı altında olan ve yaşama alanı olmayan kişiler,

* Deprem ve Afet gibi durumlarda evsiz kalanlar,

* Kentsel dönüşüm gibi evi yıkılma tehlikesi yaşayan kişiler

devletten kira yardımı kabul görmesi halinde alırlar.

Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından Kira Yardımı

Devletin yaptığı kira yardımı kişinin durumu ve ikametin bulunduğu yerleşim şehrine göre değişiklik gösteriyor. Nitekim burada iki farklı bir anlayıştan bahsetmek gerekiyor. Bunun birincisi evi yıkılması gereken kişilere 595 lira ile 960 lira arasında değişen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır. Bu anlamda barınacak yer temin edilmesinde ilk adım Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren ve başkanı kaymakamın olduğu Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca yapılmaktadır.Burada kişinin gerekli olan tüm ihtiyaçları için başvuru yapılabiliyor. Kişini hususi durumlarına göre adım atan vakıflar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterirken gerekli yardımların alınmasında ilçe mütevelli heyetinin kararları geçerli oluyor. Burada alınan karara göre kişiye nakdi veya diğer ürünler üzerinden yardım yapılması söz konusu.

Belediyelerden Kira Yardımı

Yardım başvurusunda adreslerden birisi de Belediyeler oluyor. Vatandaşına kolaylık sağlamak adına gereken her adımı atan belediyeler bu anlamda ihtiyacı olan kişilere barınma, sıcak yemek, maddi yardımlar ve burslar gibi desteklerde bulunabiliyor. Fakat burada yine Belediye tarafından sizin adınıza gerekli incelemeler yapılıyor. Bu nedenle Belediye Para Yardımı başlıklı yazımızdan faydalanmanızı isteriz. Bununla birlikte Belediye Kömür yardımı da yaptığı destekler arasında bulunuyor.

Dernek ve Vakıfların Kira Yardımları

Resmi kurumların dışında vakıflar ve derneklerde bulundukları mevcut konumuna göre kişilere kira yardımı yada barınma yardımı yapabilmektedir. Bu dernekler ulusal çapta olurken aynı zamanda yerel olarak da faaliyet gösterenler imkanları dahilinde kişilere gerekli yardımı yapmaktan kaçınmazlar. Fakat devletin sağladığı desteklerdeki gibi aylık olmayan bir yardımdan bahsetmek daha doğru olabilir. Çünkü bu tür kurumlar bir defaya mahsus olarak yardım yapma yoluna gidebiliyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kira Yardımı

Eskiyen, kullanılamayacak duruma gelen ve risk taşıyan bazı binaların oluşabilecek deprem sonrası yıkılma tehlikesi nedeniyle yıkım kararı alınan evlerde ikamet eden kişilere kira yardımı yapmaktadır. Ülkemizin deprem bölgesi içerisinde yer alması, her an deprem riskini yaşıyor olması nedeniyle bazı binalarda yıkım kararı alınabiliyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle ev sahibi olacak kişiler de bu kira yardımlarından faydalanabiliyor. Burada alacağınız en düşük kira yardımının 595 Lira en yüksek ise 960 lira yapıldığından bahsetmek gerekir. Büyük iller olan Ankara, İstanbul ile İzmir kira yardımını 960 Lira olarak alırken Gümüşhane, Kilis, Bayburt, Nevşehir, Karaman,Hakkari gibi illerin olduğu gruplar 595 Lira alabiliyor.

Herkes Kira Yardımı Alır mı?

Son olarak Van Erciş depremi sonrası devlet barınma ihtiyacını karşılamak adına gerekli adımları hiç sorgulamadan attı. Bu adımlar neticesinde deprem ile afet bölgesinde bulunan herkese barınma, kalacak yer, yeme ve diğer ihtiyaçların karşılanması için gerekli tüm destek devlet tarafından atıldı. Burada devlet ihtiyacı olan vatandaşını geri çevirmekten öte gerekli olan her imkanları seferber edebiliyor.Yine de bu durumdan faydalanmak isteyen, fırsat bilen bazı kişilerin de ihtiyacı olmadığı halde yardım alma çabası için gerekli araştırma vakıflarca yapılıyor. Sosyal incelemeciler gerektiğinde kişinin evine kadar giderek inceleme yapabiliyor. Yani sistem üzerinden de kişinin mal varlığı ve SGK kayıtlarının incelenmesi sonrasında mal varlığı olmayan kişilere gerekli yardımlar mütevelli heyetlerinin aldığı kararlar neticesinde yapılıyor. Bu nedenle herkese kira yardımı yapılmıyor.

Yorum yapın

Krediler