Kadın Girişimcilere Destek Artıyor

Günümüz girişimcilik dünyasında oldukça başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçtiğimiz gün çoğalıyor. Yeryüzünde ve ülkemizde uygun fiyat kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken bayanların güçlendirilmesinin bir yolu da yeniden girişimcilikten geçiyor. Ülkemiz’de şu an kadın girişimci sayısı 110 bin. Araştırmalar, kadın girişimcilerin yüzde 8iki’sinin hizmet pazarında çalışma gösterdiğini söylüyor. Kadın girişimcilerin yüzde 40’ı işkolu olarak ticaret ve satış kapsamında yoğunlaşıyor, yüzde 70’i ise mikro işletme sahibi. Bayanların yüzde 75’i işlerini, 2000 seneyi ve akabinde kurmuş. Bu vaziyet da, bu dönemde yaygınlık galip gelen kadın girişimciliğini teşvik edici politika ve uygulamaların ehemmiyetini işaret etmekte.

Dünya Bankası Ülkemiz’de Bayanların işgücüne Katılımı raporunda, uygun fiyat büyüme ve yoksulluğun düşmesi amaçlı daha yüksek kadın işgücü oranlan gerektiği ve bayanlar ile erkekler içinde daha çok uygun fiyat eşitlik sağlanması yolu ile daha yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde bir ilişki meydana geldiği açıklandı. Bayanların işgücüne katılımındaki engellerin kaldırılması halinde Avro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 13 artacağı hesaplanıyor. Öbür taraftan, dünya genelinde bayanların gelirlerini yüzde 90 oranında ailelerine ve çocuklarına yatırdıkları gözlemleniyor. Bunun Için Bağlı Olarak, bayanların içerisinde yer aldıkları şartların iyileştirilmesi, hayatın her kapsamında daha etkin ve üretken olmalarını imkanı sunan projeler, toplumun bütününe pozitif yansıma, farkındalığı artırma ve bayanlar amaçlı yepyeni fırsatlar ortaya emisyon potansiyeli taşıyor.

W20’nin önemi

Bu kapsamda W-20 Ülkemiz amaçlı kocaman önem taşıyor. W-20,iki015 senesinde Ülkemiz’nin G-20 dönem başkanlığında yaşama geçirilen, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bayanların uygun fiyat açıdan güçlendirilmesi için oluşturulmuş bir resmi açılım grubu. Bugüne civarı G-20 çatısı altında Think-20 (T-20), Business-20 (B-20), Labor-20 (L-20),Youth-20 (Y-20) ve Civil-20 (C-20) benzeri iş grupları bulunuyor. W-20 de aynı diğerleri benzeri G-20 çatısı altında oluşturulmuş iş gruplarından birisi. Ekim ayı içinde W-20 Zirvesi’nde oy birliği ile onay edilen W-20 Tebliği, G-20 Öncülerini, bayanların güçlendirilmesi, iş ve dünya balanslarının desteklenmesi, iş yaşamının önderlik gerektiren üstü düzey pozisyonlarında sayılarının artırılması, fonlanma kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, iş yerinde yaşamında ayrımcılığın nihai bulması benzeri alanlardaki çalışmalara dayanak vermeye çağrı etmekte. W-20’nin Ülkemiz Etkinlik Komitesi Başkanlığı misyonuna KAGİDER (Ülkemiz Kadın Girişimciler Derneği) eskiyen başkanı Gülden Türktan getirildi, W-20 çalışmalarının etkin biçimde yürütülmesi amaçlı seçilen üç kadın sivil topluluk kuruluşundan meydana gelen bir komite oluşturulması amaçlı öbür iki sivil topluluk teşkilatı ise, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) ve TİKAD (Ülkemiz iş Kadınları Derneği)…

Hazırlanan W-20 politika teklifleri 15-16 Kasım’daki Liderler Zirvesi’nde takdim edilecek. Ülkemiz G20 Dönem Başkanlığı’nın en mühim konularından biri kapsayıcılık… Bu platformda edinilen kararların, üye ülkeler açısından bağlayıcılığı bulunuyor. Ülkemiz’nin G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde belirttiği hedefler içinde, W-20’nin gündem maddelerinin entegre edilebileceği bir takım noktalar bulunuyor. Örneğin; kalkınma ve küresel büyüme ile istihdam meydana getirecek siyasetlerin uygulanması benzeri maddeler nihai derece önem taşıyor. Benzer sürede istihdam meydana getirecek siyasetlerin yaşama geçirilmesi kapsamında, bilhassa toplumdaki dezavantajlı grupların iş hayatına katılım göstermeleri amaçlanıyor. Bu gündemden yola çıkarak, Ülkemiz’de kadın girişimciliğine karşı sivil topluluk kuruluşlarından iş dünyasına civarı verilen destekleri araştırdık.

Fırsat eşitliği modeli

Ulusal ve beynelmilel dekor kaynaklı birçok projenin yürütücülüğünü üstlenen Ülkemiz Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), işimi Kuruyorum Eğitim Yazılımı ile eğitim mananında dayanak veriyor, Anadolu’yu dolaşarak eğitimler veriyor, oyun modeli bayanlar ile işini kurmak talep eden kadınları bir araya getiriyor. Oyun model kadınları çoğaltmak amaçlı Güvence Bankası ve Ekonomist Mecmuası ile Ülkemiz Kadın Girişimci Yarışması’nın bu yıl dokuzuncusu tertip edecek. işlerini kuran ve büyütmek talep eden bayanlar amaçlı mentorlük projeleri, iş günleri ismi ile netvvorking toplantıları tertip ediyor. WEConnect projesi ile girişimci iş kadınlarının hizmet ve ürünlerini satmaları amaçlı özel sektör satın almacıları ile bir araya getirip onlara yepyeni pazarlar geliştiriyor, girişimci bayanların birbirleri ile iş yapmaları amaçlı platformlar kuruyor.
Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) Eğitim Yazılımı ile üniversite nihai sınıf öğrencisi veya yepyeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak için şahsi ilerleme, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması benzeri konularda eğitimler ve eğitim sonrası 6 ay boyunca mentorlük veriliyor. Bu proje ile altı senede 388 genç kadın GKL mezunu oldu.
Sadece Avrupa Kadın Teşebbüsçüleri Mentör Ağı Projesi’nde mentorlük alan 26 kadın girişimcinin yüzde 60’ı işletmesine (bir6 şirket) yepyeni çalışan almayı başardı. Ülkemiz’nin çeşitli illerinde kopyalanabilir bir proje ile kadın girişimcilerin sayısını artırmak hedefiyle şirketlerin kadına eşitlikçi davrandığını FEM (Vesile Eşitliği Modeli) ile sertifikalandıracak.

Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın

 TOBB Kadın Girişimciler Kurulları tüm Ülkemiz’de 81 ilde çalışma gösteriyor. İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, geçmiş dönemlerde Co-ca Cola ile Fikrim Bundan Sonra işim projesi ile pekçok kadını girişimci yaptı. Bu yıl tamamlanan Teknoloji Melekleri projesi ile genç kızları teknoloji satış uzmanı olarak yetiştirdi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara icra Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal, bununla beraber, KOSGEB Uygulamalı Teşebbüsçülük Kursu ile girişimci olmalarının yöntemini açtıklarını söylüyor. Proje sahibi durumda olan genç kızlar, proje pazarı etkinliği ile melek yatırımcılar ve akademisyenlerle buluşturdu. Proje pazarı etkinliğimizin nihayetinde bir birey ‘Map Your Time’ projesi ile Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Bir öbür birey de İngiltere’de kocaman bir firmanın teknoloji fonuna projesini sunma hakkı kazandı. Kal, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) 2015 senesinde hibe almaya hak kazandıkları ‘Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın’ projesine 2016 senesinde da aynı ritimde devam edeceklerini söylüyor ve sözlerini şu şekilde sürdürüyor:

 “Bu günlerde başvuru aldığımız proje ile amacımız, kadınlarımızın kendi mobil uygulamalarını yazmalarıdır. Başlangıç ve ileri seviyede alacakları eğitim ile mobil uygulamalarını yazacaklar ve alacakları KOSGEB Uygulamalı Teşebbüsçülük Kursu ile girişimci olma yönünde adımlarını atmış olacaklar. Bununla Beraber oldukça başarılı olacak durumda olan iki kadın girişimciye Teknopark İstanbul’da yer verilecek.”

İnovasyonda kadın

Kadınlara karşı bir öbür dayanak ise bilim albir an önce. TÜBİTAK Marmara Teknokent ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’in işbirliği ile ‘inovasyonda Kadın’ temalı teşebbüsçülük kampı tertip ediyor. AR-GE, bilim, teknoloji ve yenilik içeren bir iş fikrine sahip her yaştan her sektörden tüm kadın girişimciler katılabilir. Hiç bir eğitim kriteri yok. Tek kriter AR-GE, inovasyon, bilim ve teknoloji içeren bir iş fikrine sahip durumda olan bayanlar bu iş fikirleri ile www.girisimcilikkampi.org sitesinden proje başvurularını yapabilirler. Girişimciler amaçlı fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda ihtiyacı durumda olan aşağıdaki eğitimler veriliyor. Ferdi önderlik, girişimciliğin döngüsü, iş modeli hazırlama, iş fikri ve rekabet analizi, maliyet analizi bu eğitimlerden birkaçı. Bununla Beraber bu eğitimlere paralel olarak mentor-luk hizmetleri de veriliyor. Eğitimlerin akabinde bayanların iş kurmaları ve oldukça başarılı olmaları yönünde destekler sağlanıyor. Kampa katılan kadın teşebbüsçülere Tübitak Marmara Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezinden yer verilerek çeşitli teşvik ve avantajlardan yararlandırılması imkanı takdim edilecek. Bu yıl yeniden bu gibi bir inovasyonda kadın girişimciliği temalı bir teşebbüsçülük kampını planlanıyor.

UN Women’ın ilk üyesi

Kadın girişimciliğine dayanak finans dünyasından da geliyor. Kadın girişimciliğini en çok savunan bankalardan biri durumda olan Güvence Bankası, 2008 seneninden bu yana KAGİDER’le beraber Kadın Girişimci Buluşmaları’m tertip ediyor. 31 ilde 6 bini aşkın kadın girişimciyle bir araya gelinen buluşmalarda, iş yaşamında fayda sağlayacak temel başlıklarda bilgilendirme yapılıyor. 201bir’de küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadınlara hizmet veren bankaları bir araya getiren en kocaman ağ durumda olan Küresel Banking Alliance for Women’a (GBA) üye oldu. Bu birliğe üye olarak beynelmilel arenada yürütülen araştırma, örnek iş ve eğitim programlarına ulaşarak, kadın teşebbüsçülere ek fayda yaratıyor ve bu konudaki beynelmilel bilgi birikiminden yararlanıyor. 201iki’de Boğaziçi Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle, kadın girişimcilerin ücretsiz eğitim aldığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesini başlatan Güvence, bununla beraber kadın girişimcilerin tedarik zincirine katılması için kurulan küresel oluşum We-Connect International’a üye Ülkemiz’deki ilk banka.

Birçok beynelmilel şirketin üye meydana geldiği WeConnect platformu sayesinde, müşteri portföyünde yer alan kadın teşebbüsçüleri, tedarik zincirinin bir parçası haline getirilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi amaçlanıyor. Eylül 2014’te, Bm Yaşamsal Cinsiyet Eşitliği ve Bayanın Güçlenmesi Ünitesi (UN Women) bayanın uygun fiyat açıdan güçlendirilmesini destek vermek için girişimciler, şirketler ve ticari kuruluşların strateji ve düşünce alışverişi yapabilecekleri online iş platformunu yaşama geçirdi. Bunun yanı sıra, UN Women Business Hub’ın azasi ilk Türk bankası oldu.

Boyner’den kadınlara destek

Kadın girişimciliği geliştirmeye karşı destekler sadece STK’lar ve finansal enstrümanlarla ile sınırlı değil. Bu paydaşların arasına bundan sonra iş dünyasının da katıldığını görüyoruz. Boyner de bu gruplardan biri… Beynelmilel Finans Kurumu (IFC) işbirliği ile ortaklaşa hazırlanan ‘iyi işler şu şikelde. Boyner Grup Tedarik Zinciri Kadın Teşebbüsçüleri Güçlendirme Yazılımı’nda, tedarik zinciri içerisinde yer alan ve bayanlar açısından yönetilen firmalar arasından 22 firmadan toplam 25 kadın tedarikçisi projeye katılarak çalışmalara başlandı. Programın içeriği bayanların taleplerine uygun olarak kadın girişimcilerin toplumsal becerileri, iş becerileri ve finansal becerilerini geliştirecek biçimde 12 hafta sürecek bir program olarak tasarlandı. 12 haftalık kapasite geliştirme yazılımı ağustosta tamamlandı. Boyner Grup olarak tedarik zincirindeki kadın girişimciler ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek bir ihtiyaç analizi çalışması yapıldı ve kadın girişimcilerin bizzat kendilerini eksik gördüğü noktalar açıklandı. Inşa Edilen birebir görüşmelerde bayanların en çok stratejik planlama ve ürün geliştirme, B2B pazarlama ve fiyatlama, finansmana erişim, yepyeni yatırımlar, önderlik, etkin kontakt ve birey kaynaklarını yönlendirme konularında bizzat kendilerini geliştirmek istedikleri ortaya çıktı. Bu konulara uygun biçimde program içerisinde vizyon konuşmaları, men-torluk ve finans kurumlarıyla buluşma benzeri modüllere yer verildi.

Ekonomiye eşit katılım

Türkiye Vodafone Vakfı’nın toplumsal insi-yatifleri ve Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığımın desteği ile Nisan 2013’te yaşama geçirilen Vodafone Önce Kadın Yazılımı ile bayanların kontakt ihtiyaçlarını çözmenin yanı sıra ekonomiye eşit katılmalarını ve teşebbüsçülük fırsatlarından faydalanmaları destilave ediyor. Ülkemiz’de ilk kez kadına karşı tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerimizi tek çatı altında bir araya gelen Vodafone Önce Kadın Yazılımı’ndan 576 binin üstünde kadın faydalandı.
Vodafone Önce Kadın Yazılımı kapsamında kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan iki proje bulunuyor. Meb ve Ülkemiz Bilişim Vakfı işbirliğiyle nisan ayı içinde geliştirilen Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile kadınları teşebbüsçülük kapasitelerini farklı eğitim programları ile artırırken, el emeği ürünlerinin satışını da mobil kontakt teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kolaylaştırıyor.

 Girişimcilikte Önce Kadın projesinin başlangıcından bu yana toplamda 4 bini aşkın kadın eğitim aldı. Yepyeni eğitim öğretim seneyi içerisinde verilecek eğitimlerle toplam bu sayının 10 bine ulaşması amaçlanıyor. Eğitim alan bayanlar, proje kapsamında özel olarak ortaya konulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini piyasaya sunma fırsatı yakaladı. iki bine yakın kursiyer 8 bini aşkın ilan paylaştı ve el emeği ürünlerini kazanca dönüştürme şansına sahip oldular. Girişimcilikte Önce Kadın projesi, eğitimler neticesi ortaya çıkan projelerin değerlendirileceği Girişimcilikte Önce Kadın Ödülleri yarışmasıyla bitecek. Proje ortaklarının temsilcilerinden meydana gelen bir jüri açısından ifade edilecek değerlendirme neticesi en oldukça başarılı 5 kadın ödüllendirilecek. Bunun Için yönelik, birinciye 10 bin TL, İkinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada iki kişiye de Jüri Özel Ödülü olarak iki’şer bin TL takdim edilecek. Girişimcilikte Önce Kadın projesi kapsamında bununla beraber, 300 bayanın KOSGEB uygulamalı teşebbüsçülük eğitimlerinden yararlanabilmesi de imkanı takdim edilecek.

 Somali kadınlara destek

 Vodafone Ülkemiz Kurumsal ilişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci, KAGİDER ve Soma Belediyesi’nin işbirliğinde Aralık 2014’te faaliyete açılan Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi ile ilgilenen şu verileri veriyor:
“Ünlü tasarımcımız Arzu Kaprol ile yaptığımız işbirliği ile Arzu Hanım, Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’nde eğitim alan Somali kadınlarımıza dayanak verecek. Bu kapsamda, merkezimizde eğitim gören bayanlar, Arzu Kaprol açısından hazırlanan tasarımları işleyecek ve ortaya çıkan ürünler Vodafone mağazalarında satılacak. Bu Şekilde, kursiyerlerimize geleneksel motiflerin ötesine geçerek çağdaş tasarımlara sahip el işi ürünler üretme olanağı sunacağız. Merkezimizde eğitim gören kadınlarımızın üretimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlı diğer markalarla da görüşmelerimiz aynı ritimde devam ediyor. Projemiz iki yıl sürecek. iki senenin nihayetinde 350 Somali kadına ulaşmayı hedefliyorduk. Şimdiden bu hedefimizin üstüne çıktık.”

Franchiser’leri bayanlar oldu

 Dünyaca ünlü erken yaş dil eğitim markası Helen Doron da kadın girişimciliğini savunan kuruluşlar içinde bulunuyor. Ülkemiz pazarına 4 yıl önce giren, dil okulunun yan sıra anaokulu formatını da yeryüzünde ilk kez ülkemizde oluşturan Helen Doron, franchise yolu ile büyüyor. Ülkemiz’de durumu hazırda 45 şube ile çalışma yürüten Helen Doron Ülkemiz’de franchiser’lerin yüzde 95’ini kadın girişimciler oluşturuyor. Beynelmilel bir yapının parçası olmak talep eden, çocukları seven ve çocuklarla ilgilenen bir alanda iş amacında durumda olan, butik bir işyeri sahibi olmak talep eden kadın girişimciler yapının temel taşlarını oluşturuyorlar. Helen Doron Genel Koordinatörü Murat Gönülalan, “Kabul de etmemiz gerekir ki bayanlar, anaokulu benzeri, çocuklarla ilgilenen işlerde doğaları gereği çok başarılılar.2016 senesinde eko sistemimize 25 yepyeni kadın girişimci katmayı hedefliyoruz”diyor.

 İşini büyütmek isteyenler

 Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, yüksek potansiyelli kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine dayanak olmak için yeryüzünde yaklaşık 30 ülkede uyguladığı EY Entrepreneurial Wİnning Women / Girişimci Kadın Liderler Yazılımı’nı Ülkemiz’ye getirdi. EY Girişimci Kadın Liderler Yazılımı, işletmelerinin operasyonlarını birden fazla kazanımla büyüterek beynelmilel pazarlarda etkin çalışma göstermeye hazır durumda, kapsamında lider olmak talep eden kadın girişimciler amaçlı tasarlandı. EY EME-IA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan&Afrika) Bölgesi Stratejik Yükselen Pazarlar Lideri Demet Özdemir “Bu bir senelik etkin program, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli durumda olan kadın teşebbüsçülere ulaşarak onların hedeflerini gerçekleştirmelerine destekçi oluyor. Teşebbüsçülere karşı koçluk, danışmanlık ve rehberlik kapsamında bir dünya lideri olarak, oldukça başarılı oyun modellere ve iş geliştirme çevrelerine ulaşımın, girişimcilerin işlerini büyütmeleri amaçlı ne civarı mühim olduğunun bilincindeyiz.”diyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Program’ına katılmak isteyenlerin şirketlerinin Ülkemiz merkezli olması, nihai iki senede senelik en az bir milyon TL cirosu olması ve en az 3 senedir çalışma göstermesi gerekiyor. Kadın girişimcinin ise şirkette en az yüzde 25 hissedar olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden biri olması programa katılım amaçlı mühim. Belirlenen kriterleri ve nitelikleri imkanı sunan adayların başvuruları değerlendirilerek, 10 Şubat 2016 tarihine civarı EY Ülkemiz Girişimci Kadın Liderler Yazılımı 2016 Çağı’nde yer alacak en çok 12 kadın girişimci belirlenecek. EY Ülkemiz Girişimci Kadın Liderler Yazılımı’na başvurmak talep eden kadın girişimciler, 11 Ocak 2016 tarihine civarı www.ey.com/tr/eww web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek.

 300 kadını girişimci yaptı

 Yine kadın girişimciliğini savunan şirketlerden biri durumda olan kişisel kadın spor salonu b-fit, ‘ödüllü’ kadın girişimci Bedriye Hülya açısından kurulan bir girişim. Sadece bayanların franchise olarak şube açabildiği b-fit 2006 senesinde kuruldu, b-fit sadece kadın girişimcilerle çalışan bir toplumsal girişim. 2011 senesinde ise Muzipo Kids yaşama geçirildi. Muzipo Kids’de bayanların da girişimci yapılması amaçlanıyor. Hülya, “Muzipo Kids’te işletme sahiplerimizi bundan önce hiç kendi işlerini yapmamış olsalar dahi, açılıştan itibaren her zaman yanlarında oluyoruz, b-fit ve Muzipo Kids markaları ile bugüne civarı yaklaşık 300 kadın girişimciye ulaştık. 2016 senesinde 40 bayanın daha b-fit girişimcisi olmasını hedefliyoruz. Bilhassa, tam olarak b-fit’in olmadığı illerde, b-fit açılmasını desteklemeye aynı ritimde devam edeceğiz. Girişimci adaylarımız içinde kadın, erkek benzeri rastgele bir ayrım yapmamakla beraber, Muzipo Kids bir çocuk kulübü olması bunun için bağlı olarak ağırlıklı olarak bayanlar açısından tercih ediliyor. 2016 senesinde 25 yepyeni merkez açmak hedefimiz var”diyor.

 Güzellik uzmanı yetiştiriyor

 Ülkemiz’de ‘Bilim Kadınları amaçlı’ projesi kapsamında 13 senede 76 genç bilim kadınına burs veren L’Oreal, 2015’te de mühim paydaşların katkı ve katılımı ile kadın istihdamını güçlendirmek için Daha iyi Bir Hayat amaçlı Güzellik programını yaşama geçirdi.
Ülkemiz’nin öncü üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi ile de anlaşma gerçekleştiren L’Oreal Ülkemiz üniversite talebelerine karşı ‘Girişimcilik Dersi’ programına dayanak verdi. Program kapsamında dersi alan öğrencilerin; yönetimsel karar alma süreçleri ve bu bağlamdaki kritik faktörleri analiz etme yeteneklerinin geliştirilmesi, yönetimsel sorunlara karşı farklı bakış açıları kazanmaları ve yenilikçi, uygulanabilir çözümler üretmelerinin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. L’Oreal Ülkemiz Genel

Müdürü Claude Rumpler, şunları söylüyor:

 “Her yıl altı bilim kadınının her birine çalışmalarını destek vermek amaçlı 15 bin dolar, her yıl toplam 90 bin dolar burs sağlıyoruz. 2015 senesinde L’Oreal Ülkemiz olarak uygun fiyat nedenlerle öğrenimini tamamlayamamış ve meslek sahibi olamamış genç kadınlara burs yazılımı ile iş olanağı yaratıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ve Ülkemiz Soroptimist Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yaşama geçirdiğimiz Daha iyi Bir Hayat amaçlı Güzellik yazılımı kapsamında ilk eğitim dönemimizi tamamladık, mezunlarımıza iyi bir tören ile diplomalarını ver yüksek.

 Ekonomik gelişmeye de katkı sağlamak üstüne kurguladığımız program ile sektörümüze güzellik uzmanı olarak iş gücü de yaratmayı hedefliyoruz. Kursiyerlere iki ay süresince, girişimciliğin de yer aldığı cilt analizi, profesyonel makyaj, kontakt becerileri, satış, pazarlama, teşebbüsçülük, etkinlik, diksiyon, birey hakları, kadın sağlığı benzeri konuları içeren kapsamlı eğitimler verildi. Burs programına katılan kursiyerlerimizin yüzde 30’unu kısa sürede istihdam edebilyüksek. Program tarafından 500 genç bayanın iş hayatına katılımını sağlayacağız.”

Yorum yapın

Krediler