İyi durumda olan banka müşterisi düşük faizli kredi alabilecek

İyi durumda olan banka müşterisi düşük faizli kredi alabilecek

Geçmişte ekonomideki çabuk büyümeyi frenlemek amaçlı bankaların verdiği krediler amaçlı ayrılan “yüksek karşılıklar” çoğalış gelire yönelik istenecek. “İyi geliri”olanlar amaçlı banka daha az cevap ayırırken, iyi müşteriye daha düşük üremden kredi verecek

Ekonomiden Sorumlulukları Olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tüketici kredi limitlerinde ciro bazlı sisteme geçiş üstünde çalışıldığını ifade etti.
Mehmet Şimşek, “Bu atılım anapara yeterlilik rasyoları üzerindeki baskıyı azaltabilir”bilgisini verdi.

Türkiye’nin şuanki sisteminin bankaları tüketici kredileri verdikleri amaçlı cezalandırdığını, bunun da sektörü cezalandırmak manasına geldiğini söyleyen Şimşek, tasarılanan sistemde bireylerin gelirlerine yönelik tüketici kredilerine sınırlandırma uygulanmasının planlandığını ifade etti.

Ekonomiden Sorumlulukları Olan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Bu biçimde yeterlilik oranları bizim kurallarımızı sebebinden stress altında olmayacak”dedi.
Şimşek’in bu açıklaması geçmiş dönemlerde ekonomideki ısınmayı engellemek amaçlı kredi kartı ve tüketici kredilerine karşı edinilen önlemlerde geriye hamle atılması manasına geliyor. Bundan evvelki AK PARTI hükümetleri yönetimlerinde uygun fiyat büyümede iç isteği işlek tutup hızlandırmak amaçlı banka kredilerin çabuk büyümesine imkân verilmişti.

Düşük Faizli Kredi Almak

Bankaların gereksinim kredisi ve kredi kartı kullanımda fazla büyümesi üst kısmına vatandaşın borçlanma kriterlerine (ticari taksit uygulama alanlarının daraltılması ve sayısını azaltma) engellemeler getirilmişti.
Bunun yakınında bankaların verdikleri bu kredilere cevap bilançolarında ayırdıkları karşılıklar ise artırılmıştı.

‘Gelir gösterişli olacak’

Uygulanması tasarılanan aranjman ile ilgili ekonomistler pozitif düşünüyor. Ekonomistlerin görüşleri şöyle:
“Yasa icabı gereksinim kredisi kullandırdığınız zaman bu kredi amaçlı yüzde 150 ya da yüzde 200 cevap bölünmesi gerekmektedir. Bunu yaparken müşterinin kredi skoruna, gelirine bakmadan ayrımı yapıyorsunuz. Emniyetli, rizikosu az meydana gelen tek müşteriye kullandırdığınız kredi amaçlı dahi kanun icabı normalin bir.5 sert anapara ayırmanız gerekmektedir. Bu alıcı bazlı olursa, sözgelimi o alıcı amaçlı yüzde 150 mahaline yüzde 50 cevap ayırırsınız. Geliri düşük tehlikeli alıcı amaçlı daha tek sürü cevap, daha emniyetli rizikosu az meydana gelen alıcı amaçlı daha az cevap ayrılabilir.”

‘Geçmişi temiz alıcı amaçlı iyi’
Mehmet Erten burgan bank Yönet. Heyeti Bşk.
“Bankalar tarafından tüm alıcılar amaçlı standart tek cevap ayırmaktan mahaline alıcı özelinde cevap bölmek faydalı olacak. Kredi geçmişi temiz meydana gelen alıcılar amaçlı faydalı olacak. Ödemelerini itinalı yapmış olana kolaylık olanağı sağlar. Sistem tarafından tek sürü kocaman tek değişlik getirmeyebilir ama kredi kullananlara pozitif tesiri olabilir. Bankalar sicili bozuk kişileri esasen biliyor, bu açıdan tek çeşitlilik sağlamayacaktır.”

‘Tüketici daha iyi oran alacak’
Meriç Uluşahin ABank Genel Müdürü

“Uluslararası kriterlerde baz edinilen geriye tediye risk modeli yapılacak. Her alıcı amaçlı benzer oranda cevap ayrılmayacak. Müşterilerimizin geriye tediye planlarında gelirleri gösterişli olacak. Riske dayalı model gerçek fiyatlandırmayı da getirir. Beynelmilel onay görmüş tek metot. Banka bilançolarının deşarj olması zaman içerisinde alıcı tarafından gerçek fiyatlandırmayı olanağı sağlar. Tüketiciyi disipline eder. Tüketici daha iyi, daha çekici oranlar ile karşılaşacak.”

‘Rahatlatır, akılcı model’ Hüseyin Özkaya Odeabank Genel Müdürü“Bütçe ve cari açığı engellemek ve ekonomideki ısınmayı engellemek amaçlı edinilen tedbirler sonucu olarak tüketici kredilerinde kritik daralma oluyor. Fakat kredi kartlarında görülen toplumsal bozulmalar burada da görülebilir. Benzer etkiler yapabilir. Bankalar çoğunlukla borçlunun, vatandaşın ciro durumlarını biliyorlar. Aranjman ile sektörde tek sürü kocaman oynama olmaz. Düşük gelirliye bankalar esasen kredi vermiyor. Fakat şu tek hakikat ki tek sürü iyi anapara kriterlerine akılcı tek yaklaşım kazançlıyor.”

‘Müşteri amaçlı faydalı olabilir’
Pınar Abay ING Bank Genel Müdürü

Tüm alıcılar amaçlı yüksek karşılıklar ayırıyorduk. Ekonomi büyümesinde kredi büyümesine de gereksinim var. Bundan belli bir süre imtina ettik. Dar gelirli kişilerin borç sarmalına girmesi istenmediğinden tüm alıcılar cezalandırıldı. Oysa tüketici kredisi iyi olmayan tek birşey değil. Ciro ile orantılı borçlanma gerçek tek şeydir. Tüketici amaçlı faydalı olabilir. Borcunu ödeyen, sadık müşterilerin kredilerinde fiyata tesiri olacak. Fakat rekabete dikkat edilmeli, kocaman bankaların lehine olmamalı.”

‘Büyüme amaçlı faydalı olacak’
Halit Yıldız Şekerbank Genel Müdürü

Tüketici kredileri limitlerinin müşterilerin risk profili ile ilişkilendirilmesi, Basel III sürecinde anapara yeterlilik oranlarını desteklemeye karşı yenilemeler yapılırken genel uygun fiyat dengelerin de gözetilip, temkinli ilerleneceğini gösteriyor. Üretim ve yatırım dinamiği üst kısmına şekillenen tek büyüme amaçlı KOBİ portföyü geniş ve ticari kredilerde canlı meydana gelen bankaların anapara yeterlilik oranlarının da yeni tertip etmelerle desteklenmesinin faydalı olacağı kanaatintatek.”

Yorum yapın

Krediler