İkale Sözleşmesi imzalayanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İkale sözleşmesi kişilere yabancı geliyor olabilir. Fakat işçilerin ve işverenlerin yakından bildiği bir sözleşme. Tarafları da işveren ile işçi. Çalışan işçiler ile işverenler arasında imzalanan iş akdi iki tarafın anlaşması ile feshedilmesi durumu ikame sözleşmesi ile oluşuyor. Yani işçi bu sözleşmeyi imzalarsa kendi isteği ile işten ayrılmış oluyor. Bu durumda da işçinin iş bulana kadar alacağı işsizlik maaşı alamaz haline geliyor. Burada işveren işçiyi kıdem tazminatını ödemiş olsa bile SGK’ya yaptığı bildirim arz ediyor. Bu bildirimi işçinin istifası yönünde yapması halinde de işsizlik maaşının alınması söz konusu değil. Bu nedenle işverenlerin yaptığı bildirimler işçi tarafından yakından takip edilmeli. İstifa yönünde bir bildirim yapılmışsa bunu mutlaka işveren değiştirmeli. Değiştirme gibi bir hususa yanaşmıyorsa bunun için dava açılmalı ki haklarınızı koruyabilesiniz. Peki ikale sözleşme nedir? İkale Sözleşmesi imzalayanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

Yapılan ikale sözleşmesinin şartları önemli husus. Bu sözleşme şartları işçinin haklarını koruyorsa işsizlik maaşı alması söz konusu değil. Fakat bu sözleşmeye istinaden işçinin hakları verilmiyorsa ya da eksik veriliyorsa işçi de bunun için dava açmışsa imzalanan bu sözleşme geçersiz sayılacaktır. Fakat işçilerin korkularından ve aradıkları cevaplardan birisi işverenin İkale sözleşmesi yapmak için işçiyi çağırması. Bu durumda işçi işinden olurken aynı zamanda işsizlik maaşını alıp alamayacağını sorguluyor ve bu korku ile destek arayışı içerisine giriyor.

İkale İşsizlik Maaşı Almaya Engel mi?

İş hukukunda aslında işveren işçinin iş akdine son verecekse bunu bildirmekle yükümlü. Bildirimle birlikte işçinin kıdem tazminatını da kendisi sonlandırdığı için ödemek zorunda. Bu durum 4857 Sayılı mevzuatta belirtilmiştir ve işçi ve işveren arasında sözleşme yapılması iş akdine son verilmesi söz konusu olamaz. Yani iki tarafın anlaşması diye bir şey yok. Aynı zamanda işçi de işinden ayrılacaksa bunu yine işveren bildirmekle yükümlü. Bu yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde kıdem tazminatını da alması mümkün değil. Yani talep etmemesi gerekir.

İşçi işi kendisi bırakıyorsa kıdem tazminatı talebinde bulunamaz. Bunu hak etmemiştir. Buna keza İş Kanununa göre de işe iadesi için dava açma hakkı da olmaz. Fakat işçi iş akdine son verdiğinden dolayı işçi işe iade davasını açma hakkına sahip olacaktır. İşveren işine son vereceği işçiyle ikale sözleşme imzalama isteğinin nedeni işçinin kendisine işe iade davası açmaması içindir. Yani sadece işçinin dava açmada önünü kesmek için yapılmış bir yazılı anlaşmadır.

Her ne kadar işçi ikale sözleşmesi taraftarı olmasa da işçinin haklarını koruyor olabilir. Bu şekilde imzalanan sözleşmeler yasalar çerçevesinde geçerli oluyor. Sözleşme imzalanmasına rağmen çıkan kararlarda işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile iş güvencesi tazminatının ödenmesine de hüküm verebiliyor. Yani bu sözleşme ile işveren bu tazminatları ödemeyecek diye bir kuralda yok. Adli makamlardan çıkan kararlar önem arz ediyor. Yapılacak ikale sözleşmesinde belirtilen hususlar önemli. Bu bilgiler içerisinde işçiye yapılmış bir ödeme bulunuyorsa bunlar olmalı. İkale ile işçiden tazminatlarından feragat ettiğine dair bir metin alınmalı. Bu feragatnamede yapılacak ikale sözleşmesinden en az bir gün sonra olmalıdır.

Önemli : İşveren ve işçi arasında ikale sözleşmesi yapılması işçinin alması gerektiği kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini ortadan kaldırır ve işçinin iş güvencesi ile ilgili hakları da kaybedilir. Bu durumda işçinin işinden kendisi ayrıldığından bahisle işsizlik maaşı alması mümkün olmayacaktır.

İkale Sözleşmesine Karış İşe İade Davası Açılır?

Taraflar arasında imzalanan sözleme de işçinin haklarını gözetmeyen, işverenin kötü muamelesisiz konusu olması halinde Yargıtay burada işçiden yana tavır alabilir. Bu durumdaki sözleşmelere şüpheli bir yaklaşım gösteren Yargıtay’ın bu konuda emsal bulunabilecek kararlara imza atmıştır. İşveren kişiye tazminat ödemesi yapıyorsa ve bu tazminat ödemesi ikale de yer alıyorsa Yargıtay yapılan sözleşme ile işçinin haklarının verildiğini düşünebilir.

İşveren iş akdi sona eren işçinin işten ayrıldığını SGK’ya bildirmekle yükümlü. Bu ayrılışın nedeni de belirtilmeli. İşten ayrılması için diğer nedenler diye bir tabir belirtilmemeli aksine işsizlik maaşı alınabilmesi için işveren tarafından çıkarıldığı gösterilmesi gerekir.

İş Feshinde İşsizlik Maaşı

Bu ikale sözleşmesi yapılmasına rağmen işçilerin son yıllarda tazminatlarını alabilmek için açtığı davaların sayılarında artış görülmektedir. Emsal kararlar neticesinde de işçiden yana olan kararların sayısının çok fazla olduğu gözlemlenirken Yargıtay’da bu konuda aynı kararlara imza atmaktadır. Bunun için işverenin talep ettiği sözleşme yapılması anlaşma yoluna gidilmesinde işçinin gerçekleri bilerek hareket etmesi gerekir.

İkale Sözleşmesinde Cezai Şart

Yapılan ikale sözleşmelerindeki ceza şartlar hakkında iş kanununda ayrıntılı bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle Borçlar Kanunu ile İş Hukuku ilkelerinden faydalanılarak bu şartlar dahilinde kararlar alınmaktadır. Yani bunun için hem işçi hem işveren hakkı için cezai şartların konulabilmesi münkün. İşçi ile iş sözleşmesi yapılması halinde iş sözleşmesine iş akdinin haksızca feshedilmesi halinde tazminat ödenmesi hükmü konulabilir. Bu tür hükümler bazı sözleşmelerde bulunur. Özellikle nitelikli işçiler ile yapılan sözleşmelerde bu cezai şartlar konulabiliyor.

İkale sözleşmesi hata, hile ya da korkutmaya dayanrak imzalatıldı ise bu durumun mahkemede ifade edilmesi gerektiği ve gerekirse şahitler yardımı ile meselenin aydınlığa kavuşturulması gerektiği aşikardır. Bu gibi durumlara uygulamada çok rastlanmaktadır. Genelde işçinin bilgisizliği ve acizliğinden faydanalanılarak ona okumasına fırsat tanınmadan ikale sözleşmesi imzalatılmaya çalışılmaktadır.

Webkredi.org ailesi olarak sadece ön bilgilendirme yaptığımız ikale sözleşmesi ve sonuçları hakkında ayrıntılı ve net bir bilgi alınması adına hukuk bürolarından destek alınması uygun olabilir.

Yorum yapın

Krediler