Hayvan Hastalığı Destekleme Tazminatı

Kırsal Kalkınma Planlarını yapılan ar-ge çalışmaları ile sürekli güncelleyen Tarım ve Orman Bakanlığı havyan hastalıkları ile ilgili çalışmalarına da hızını kesmeden devam ediyor. Bakımı altındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hasta olmasına rağmen maddi kaybı nedeniyle imha edilmesinden korkan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla “hayvan hastalığı desteklemeleri” yapılıyor. Aksi takdirde hastalıklı hayvanların satışı halkın sağlığını da etkileyebilir.

ÖNEMLİ: Eğer büyük çaplı bir hastalık mevcut ise dergal bilirkişi eşliğindetespit” yaptırmanız yararınıza olacaktır. Tespit için Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Hangisinin yetkili olduğuna ise avukatınız karar verecek ve size doğru yolu gösterecektir. Bunu ihmal ederseniz sonradan “kanıt ve delil” gibi konularda çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Zira mahkemeler kadar “kamu iktisadi kurumlar” da komisyonları taraından değerlendirme yaparken “hukuka uygun elde edilmiş delillere göre hareket etmek zorundadırlar“.

TÜYO: Hayvan destekleri son zamanlarda hastalıkların artması ve hayvanları etkileyecek virüslerin çoğalması nedeniyle devlet tarafından kulislerde çok sıcak görülmüyor. O sebeple henüz tren kaçmamışken desteklerden olabildiğince faydalanmakta büyük yarar var. Ayrıca şu sıralar hayvasal iş fikirleri yerine bitkisel ürünlere yönelmeniz daha iyi.

Meydana gelebilecek olan hayvan hastalıkları neticesinde oluşabilecek salgın ile diğer hayvanlarında hastalanması olağandır. Bu salgının oluşması ve yayılmasının engellenebilmesi için hastalıkla hayvanların imhası yapılır ve imha işlemi farklı yöntemler ile ileri ki dönemde tehlike arz etmeyecek şekilde ortadan kaldırılır.

Hastalıklı Hayvan Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Hayvan Hastalığı Destekleme Tazminatı verilebilmesi için hayvanlara belli bir fiyat belirlenmesi gerekir. Bu fiyatın belirlenebilmesi için bölgesel olarak kıymet takdir komisyonları Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Böylece imha edilmesi gereken hayvanlara ödenecek fiyatlarda belirlenir ve hak ediş belgeleri ile birlikte kişilere ödemeleri yapılır.

Hangi Hastalıklar İçin Tazminat Ödeniyor?

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların hasta olması her durumda fark edilebildiği gibi kesim sonrası da anlaşılabilir. Hayvanın kesilmesinden sonra belirlenen hastalık ile hayvan için tazminat almanıza engel bulunmaz. Devlet çiftçi vatandaşını maddi olarak mağdur etmemek için böyle bir çalışma yapmaktadır ve hayvan sahibine yapılan bütün ödemeler teşvik olarak yani hibe verilir.

Yaklaşık 10 yıl öncesinde Ağrı, Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen kuş gribi vakasına istinaden oluşturulan tampon bölgedeki bütün kanatlı hayvanlar bertaraf edilerek, hayvan sahiplerine gerekli ödemeler gerçekleştirilmişti. Burada görülen kuş gribi hastalığı gibi, Afrikan At Vebası, Kuduz, Şap, Ruam Hastalığı, Brucella, tüberkuloz gibi hayvan hastalıklarından meydana gelen zararların tazmini için ödeme yapılmaktadır.

Belirlenen hastalıklar için yapılan başvuru neticesinde yetkili mercilerin inceleme ve araştırma yapması gerekebilir. Zira araştırma neticesinde bölge karantinaya alınabilir ya da tampon bölge oluşturularak bütün hayvanlar bertaraf edilmek suretiyle imha edilebilir.

Hayvan Tazminatı Nasıl Alınır?

Yapılan başvurular ile incelemeler neticesinde hastalık neticesinde maddi kayıp yaşayacak olan çiftçiye ilgili kurumca hak ediş belgesi düzenlenir. Bu belge ile hazırlanacak ödeme talimatları ilgili banka şubesine gönderilir. Banka şubesine başvuran çiftçi hak ettiği tazminatı nakit olarak alır.

Tedavi Sırasında Ölen Hayvanların Tazminatı

Mevcut hasta hayvanlarının tedavisi sırasında kayıp yaşanması olabilir. Bu kaybın yaşanması ile maddi destekten faydalanılabilmesi için hayvanın rahatsızlığı ile ilgili tedavinin devam ettiğine dair veterinerce verilecek rapor ve bu raporun incelenmesi neticesinde onaylanması gerekir. Yani devlet vatandaşının her daim yanında olmaya çalışmaktadır.

Not: Bu tazminatların verilmesi genelde bazı şartların aynı anda gerçekleşmesi ve kusur oranının önemli kısmının kimde olduğuna bağlıdır. Eğer haksız şekilde verilmesi gereken hayvan tazminatınız verilmez ise derhal dava açıp hakkınınızı faizi ile birlikte tahsil ediniz. Genelde rapor veren devletin yetkili veteriner hekimlerinin hatası veya önyargılı incelemesi sonucun devlet zaiyatların bedelini vermekten kaçınabiliyor. Buna izin vermemek için yukarıda yazı başında “önemli” açıklamasıyla ifade ettiğimiz uyarıyı dikkate alın ve görmezlikten gelmeyin.

Yorum yapın

Krediler