Evde Bakım Maaşını kimler alır, nasıl alır, nereden alınır?

Sosyal devlet anlayışıyla,  devletin şevkat elini uzatarak maddi yardımda bulunulan hususlardan birisi de engelli, bakıma muhtaç ve hasta olan kişilere aylık maaş verilmesidir. Belki yaşamlarını idame ettirebilecek yükseklikte ve refah bir yaşam sürmelerine neden olabilecek kadar olmasa da belli miktarlarda evde bakım parası adıyla yardımların yapılması önemli bir adım.

TÜYO: Bazı arkadaşlar akıl hastalıklarının bu maaşı almaya yetip yetmeyeceği konusunda sorular yöneltiyor. Arkadaşlar evde bakım maaşı elbette engelli ve çalışamayacak düzeyde olan bireyler içindir. Eğer ki sizin akıl hastalığınız uzun süreli, çalışmanıza mani olacak düzeyde ve de belirli bir seviyenin üstünde ağır seyrediyorsa alacağınız rapor ile evde bakım maaşına müracat edebilirsiniz. Ancak eğer ki bu hastalığınız sonradan düzelir ve bir işte sigortalı olarak çalışmak isterseniz yeniden bir rapor alarak kurumlara müracat edebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Bakım aylığını alabilmek için belli başlı üç unsur bulunmaktadır. Bunlar ise bakım aylığına başvuran kişilerin hanesindeki kişilerin gelir kriterlerinin uygun bulunması, başvurulan kişinin engelli olduğunu gösterir sağlık kurul raporunun bulunması ve bakıma muhtaç olduğuna dair kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Gelir Şartları Neler?

Evde bakım maaşının verilebilmesi için gelirin hesaplanması asgari ücrete göre yapılmaktadır. Yani bu ücrete yapılan her zam ile birlikte bakım aylığı ücretinde ki gelir kriteri de değişir. Ancak asgari geçim indiriminden ayrı olarak tutulur. Bu yüzden Asgari geçim indiriminin çıkarılmasının ardından kalan miktarın yüzde 66,6 oranı  baz alınır. Bu oranın üstünde bir gelir olması halinde bakım aylığı bağlanmaz. 2017 tarihi itibariyle asgari ücreti bin 404 lira olduğundan yola çıkılırsa burada asgari geçim indirim tutarı 133 liradır. 1404-133= 1271 liradır ev bu rakamın % 66,6 sı ise 847 lira olarak hesap edilir. Bu rakamın üstünde geliri bulunanların başvuruları onay görmez ve bu yardımdan faydalanamazlar. Bu rakamı gelirin 2/3 oranı olarak ta gösterebiliriz.

Evde Bakım Maaşında Engelli Kriteri Nedir?

Bu yardımdan faydalanabilmek için başvurulacak kişinin hayatını idame ettirebilmek adına sürekli yardım ihtiyacı hissetmesi, normal bir birey gibi ihtiyaçlarını gideremiyor olması gereklidir. Bu tür ihtiyaç duyan kişiler muhtaçlık kriterlerine girer. Bununla birlikte bu kişinin engelli olduğuna dair alınmış sağlık kurul raporunun bulunması gerekir. Verilen raporlar kişinin engel durumuna göre yüzdelik oranlarda verilir ve yardımı alacak kişinin en az yüzde 50 oranlarında engelli olması da ayrı bir şarttır. Maaş bağlandıktan sonra sistemsel olarak bazı engeller çıkabilir ve bu yardım ücreti yatırılmayabilir. Bu yüzden kişinin sağlık kurul raporunun güncellenerek teslim edilmesinde fayda bulunur. Maaş kesilmesi durumunda endişelenecek bir durum yoktur. Gerekli şartları sağladıktan sonra yapılan başvuru ile geriye dönük olarak bütün ücretler yatırılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı sayısız yardımlardan birisi olan evde bakım maaşına ikametinizin bulunduğu il ya da ilçe Müdürlüklerine yapılması gerekir. Gerekli evrakların tamamlanarak başvuru yapılmasının ardından, İl Müdürlüğü gerekli incelemeleri yapar ve işlemleri başlatır. Gerekli onayların ardından ise bakım aylığı düzenli olarak yatırılmaya başlanır.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Gereken kriterleri karşılamanın ardından, bakıma muhtaç kişi için yapılan aylık yardım miktarı 2017 yılı Haziran ay’ı itibariyle 952 lira. Ancak bu rakam Temmuz ay’ına girilmesinin ardından değişikliğe uğrayacak ve verilecek ücretin miktarı henüz belirlenmese de 2017 Yılı Temmuz ay’ı evde bakım maaşının yaklaşık 990 lira seviyelerinde olması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Yardıma muhtaç kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına gelir ücretinin artması ile istenilen kriterlerin dışında kalan kişilerin bu ücretleri kesilmektedir. Bazı durumlarda başvuru yapan kişiler bu hususları bilmediklerinden gelirlerindeki artışları Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bildirmemekteler ve bu durum öğrenildiği zaman kişiye ödenen bakım aylığı faizi ile geri talep edilmektedir. Bunun için başvuru yapan kişiler gelirleri arttığı dönemlerde bildirmekle yükümlüdür ve ceplerinden fazla miktarda para çıkmaması için bunu yapmalıdırlar.

Evde Bakım Maaşında Adres Değişikliği Unutulmamalı

Aynı zaman da ikamet adresinde yapılan değişikliklerde bu kesintiye uğratma sebeplerinden biridir. Adres beyanının 15 gün içinde yapılması, yine yardıma muhtaç kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yine 15 gün için bildirilmelidir.

Evde Bakım Maaşı Alanlar Sigortalanacak mı?

Evde bakım aylığı alan yakınların sigorta edilmelerini sağlayacak çalışmalar 2013 yılında gündeme gelmiş gerekli çalışmaların yapıldığına dair kaynaklar mevcuttu. Ancak bununla ilgili henüz tamamlanan bir çalışma, meclise getirilen bir yasa tasarısı bulunmamaktadır. Ancak meclise gelip, geçtikten sonra Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından netlik kazanabilir.

Hepimiz Birer Yardıma Muhtaç Kişi Olmaya Adayız

Engelli çocuğu ve yakınların bulunan kişilerin bu anlamda sivil toplum kuruluşlarında bir araya geldiği, farkındalık yaratmak için gerekli etkinlikler yapıldığı ve yapılacak yardımların artırılması yönünde girişimlerde bulundukları açıktır. Toplum yardıma muhtaç kişilere pozitif gözlerle bakarak onların yanında olduğunu göstermelidir. Kaldı ki bir anlak hata, bir anlık kaza her şeyimizle yaşayabildiğimiz bu dünya da sağlıklı insanları da yardıma muhtaç hale getirebilir.

Yorum yapın

Krediler