Eşimin Kredi Notu Beni Etkiler Mi?

Banka krediler kullanma sistemleri çağımızın en önemli maddi kurtarıcılarından biri. Bankaların güvence sağlamak adına istediği ipotekler, kefiller vs durumlar karşısında vatandaşlar da kendilerini güvence altına alma yoluna gitmeye çalışırlar. Almaya çalıştıkları tedbirlerden birisi olarak gördükleri eşlerin kredi notu kendilerini de etkileyebilir. “Eşimin kredi notu beni etkiler misorusu olanlara yanıt bulmaya çalışalım.

ÖNEMLİ NOT: Eğer ki krediye eş kendi şahsi malvarlığı ile kefil olmuyor ise bu takdirde eşin kredi notu etkileymeyecektir. Çünkü aksi durumda “kredi notunun şahsiliği” ilkesi ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu da açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırılık yaratacaktır.

İcra İflas Kanuna Göre Değerlendirme

Vatandaşların kullandıkları kredi sistemlerindeki en büyük sorun bankaların faizi günü gününe işletmeleri, aksadığı anda icra kanalına başvurulmasıdır. Genel olarak evin reisi üzerine çekilen krediler dar gelirli ailelerdeki kadınların korkulu rüyası haline gelir.

Eşinin borcundan dolayı kendisinin maaşının kesintiye uğrayacağını ya da kendisinin mülküne haciz konulabileceği korkusuyla yaşar. Ancak borçların ve cezaların şahsiliği gereğince hiç kimse bir başkasının borcunu ödemeye zorlanamaz, daha doğrusu sorumlu tutulamaz.

Kanunda Bahsi Geçen Haciz İhbarnameleri

2004 sayılı İcra İflas Kanununda 89 ihbarnamesi olarak adlandırılan hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm sayesinde alacaklıların alacağını tahsil edebilmesi için borçluya ödeme yapma ihtimali olan, borçluya borcu olan kimselerle iletişim kurarak temlik hedeflenir. Bahsi geçen 89. madde gereğince tebliğ edilen ihbarnamelere olumlu ya da olumsuz cevap vermeyen kimselerin borç altında bulunan kişiye ödeme yapacağı varsayılır. Bu yüzden icra dosyasındaki borçtan, haciz ihbarnamesine cevap vermeyen Kişiler de sorumlu tutulur. Ancak burada bahsi edilen borçluya borcu olan kişilerdir. Yani ortada bir para alacağı mevcuttur. Oysa ki eşte öyle bir durum söz konusu değildir.

Eşin İhbarnameler Gereğince Sorumluluğu

Haciz ihbarnamesine cevap vermeyen herkes borçtan sorumlu olduğu için eşlerde bu sorumluluğun içinde kalır. Eşlerde dahil her kim olursa olsun kredi borcunun konusu olduğu icra takip dosyasından gelen ihbarnameye, olumsuz cevap vermediği müddetçe borçlunun borcundan sorumlu olacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Haciz ihbarnamesi kendisine tebliğ edilen kişilerin, ki bu gruba eşler de dahil 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine itirazda bulunmaları gerekir. Ancak bu şekilde sorumluluktan kurtulabilirler. Aksi takdirde kendiliğinden eşler birbirinin borcundan sorumlu olmaz, maaşlarından kesinti yapılamaz, mülklerine yahut araçlarına haciz konulamaz, alacaklarına el konulamaz, ev eşyaları, kişisel eşyaları ya da ziynetleri haczedilemez.

Ancak vatandaşların imzaladıkları hizmet sözleşmesine dikkat etmeleri gerekir. Kefil olarak eşlerinin kredi sözleşmesini imzalayan Kişiler sorumluluktan ve ödemelerden kurtulamaz. Ya da güvence olarak eşinin kredi sözleşmesine kendi mülkünü ipotek ettiren kişinin de sorumluluktan kurtulamayacağını altını çizmek gerekir.

Not: Sadece eş değil, kardeş, abi ve diğer 2. ve 1. derece akrabalar da yukarıda anılan hukuki statüdedir. Yani onlardan dolayı da olağan şartlar altında korkmanıza gerek yok. Bu konuda avukatlar da size ayrıntılı bilgi verebileceklerdir.

Yorum yapın

Krediler