Ekonomist Nedir? Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

İhtiyaç duyulan malların üretimi ve üretimi sürecindeki faaliyetleri ayrıntıları ile kapsayan ekonomi sosyal bir bilim olarak geçer. Bunun yanında yaşamı bünyesinde barındıran sağlık, kişilerin eğitimi, ülke olarak kalkınma ve çevresel alanların yönetimi, bunların yönetiminde karar verme aşamasındakilere tavsiyelerde bulunan kavrama ekonomist deniyor. Burada belirlenen tavsiyeler rakamlara bağlanır ve kavramlar ile teknik analizler tamamen teknik bilgilere dayanır.

Ekonomist tamamen az kaynakla daha çok üretim, düşük tutarlardan yapılan üretim ile daha iyi seviyelerde satış, daha iyi pazarlama, daha çok mecraya ulaşmak, ihtiyaçları yerinde tespit ederek her anlamda bir adım öne çıkarma arayışı içerisindedir. Bu anlamda bir ekonomist tam iktisatçıdır. Yani tasarrufçudur.

Ekonomistin Görevleri

Çok geniş bir yelpazeye sahip olan Ekonomistlerin çalışmaları işin konusuna göre değişiklik yaşasa da genel anlamda aynı görevi üstlenmektedirler. Ekonomi kelimesinin bağlacındaki ekonomist piyasalardaki rakamları göz önüne alarak hareket eder. Bu rakamların başında faiz oranları, ülke ekonomisinin durumu, çalışma düzeyleri ve istihdam, enerji, sağlık, vergilendirmeler, ulaştırma, kalkınma ile sosyal politikayı dikkate alarak hareket eder. Bu anlamda ekonomistlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Ekonomistler daha çok rakamlar ile çalışır ve istatistik raporları eşliğinde veri analizleri yapar.
 • Ekonominin konusunu oluşturan kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere konusuna binaen danışmanlık görevini üstlenir.
 • Konuya uygun olarak araştırmalar neticesinde raporlar, sonuçlar, sunular hazırlamak ve bunları grafik gibi tablolara bağlamak.
 • Piyasada oluşacak rakamlar ile yatırımlarda oluşacak durumlar hakkında tahminler yürütmek.
 • Kaynakların üretimi, kullanımı hakkında analizler ile yenilebilir kaynakların kullanımı hakkında tavsiyelerde bulunmak.
 • Ekonomide oluşacak üretim amacıyla tasarrufları artırmak ve planlamak.
 • Kalkınma açısından oluşacak özellikle sağlık ve eğitim ile enerji hakkında istatistikler ve veriler ile hedeflenecek olan üretimlere danışmanlık.
 • Ekonomi dalında eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere gerekli eğitimlere yön vermek.
 • Ekonomi ve finansal açıdan sorunlar ile bu sorunların temel nedeni ile giderilmesi hakkında tavsiye raporları hazırlamak.

Ekonomist Olmak İçin Hangi Eğitimi Almalıyım?

Piyasa da tam anlamıyla çalışabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların başında da eğitim gelir. Gerekli eğitimi almayan kimseler ekonomist olarak kabul edilmezler. Ekonomist olmanız için üniversitelerde bölümü olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümleri, İktisat gibi ilgili bölümlerden mezun olmanız halinde ekonomist eğitimini almış olursunuz.

Firmalar geleceklerini ve ticari gelişimlerini dikkate almak zorundadır. Bu nedenle de ekonomistler ile çalışmak ister. Ayrıca çalışılacak kişilerin gerçek bir yaratıcı özelliğinin olmasının yanında bazı özelliklerinde olması talebinde bulunacaktır. Bu anlamda;

 • Yaratıcı, sorunların başlangıç noktasında doğru karar verme yetkisi ve yeteneği olan,
 • Verimli ve ortak çalışan
 • İşin konusuna dair analizleri yerinde yaparak doğru amaç doğrultusunda yönlendiren,
 • Koordineli çalışma becerilerine sahip
 • Zamana ve teslime riayet eden,
 • Her zaman işletmeye tasarruf yaptıran,
 • Firmanın gelişimi ile ticari kazançlarını artırma çabasında olan ekonomist ile çalışmak ister.

Neden Ekonomist Olmalı?

Gelişen teknoloji ile ticari rekabetin yanında pazarlama yollarının artırılması, üretimin önüne geçmiş durumda. Bu anlamda ekonomistten üretimden, malın pazarlamasına kadar olan süreçte ihtiyaç duyulan tüm ayrıntıların araştırılması, analiz edilmesi, istatistiklere bağlanması ve tablolar eşliğinde sunular hazırlanarak yatırımcısına tavsiyelerde bulunması gerekir. Bu denli bir öneme sahip olmasından dolayı her sektörde ekonomist ihtiyacı bulunur. Bu ihtiyaç nedeniyle de iş imkanının doğmasından dolayı tercih edilir durumdadır. Önemine binaen gelirlerinin de önemli düzeylerde yüksek olduğu söylenebilir. Bu sebeple ekonomist maaşları tercihen meslek açısından önem arz eder. Firmanın ödediği ücrete göre değişiklik gösteren ekonomist maaşları günümüzde 4 bin lira ile 80 bin lira aralığında olması verilen hizmete ve bu hizmet karşılığı olan iş gücüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Yorum yapın

Krediler