Ek Ders Ücretinden İcra Kesintisi Olur mu?

Ülkemizde görev yapan öğretmen, cami imamı ve imam hatipleri vermiş oldukları dersler üzerinden ek ders ücreti almaktadırlar. Ek ders ücretleri aylık hesaplanır ve verilen ders saati üzerinden hesaplanarak anlaşmalı bankalara yatırılır.

Ülkemizde öğretmen olarak görev yapan yaklaşık 850 bin kişi ve en ücra köylerde ve mahallelerde bulunan camilerde çalışan binlerce cami imamı aylık olarak ek ders ücreti almaktadır. Sınıf öğretmenleri sabit aylık ders ücreti saatini doldururlarken bu durum branş öğretmenlerinin girdikleri ders saatlerine göre farklılık gösteriyor. Ek ders ücretini aylık olarak alırken maaşına haciz gelen binlerce kişinin merak ettiği hususlardan birisi de ek ders ücretinden icra kesilir mi sorusu oluyor. Bu adımda bu sorunun cevabını merak edenler için açıklayalım.

Ek Ders Ücretinden İcra Kesintisi Yapılır mı?

Haciz işlemlerinin başlamasıyla hangi değerlerin haczedilebileceği, ne kadarının alınarak bu işlemin gerçekleştirilebileceği ya da haciz işlemlerinde takip edilecek hususlar çok eski olmasına rağmen İcra ve İflas Kanununda açıkça belirtilmiştir. Bu yasanın 83. Maddesinde yapılan açıklamaya göre kişinin ek ders ücreti de dahil diğer ek gelirlerinden icra kesintisi yapılabilmektedir. Yani Ek Ders Ücretinden İcra kesilebilir. Fakat bu kesintinin yapılması için de atılması gereken adımlar vardır.

Ek Gelirden İcra Kesintisi Nasıl Olur?

Madde 83’te ayrıntılarıyla belirtilen hususlarda yapılan açıklamada kısaca; icra işlemini yapan yetkili kişinin gerekli görmesi halinde, yine bu kişinin gerekli gördüğü miktardaki ek gelirlere icra konabiliyor. Fakat bu icranın yapılabilmesi için borçlunun ek gelirinin olması ve bu gelirin dayanak belgesinin olması gerekir. Çünkü alacaklı gelir bulunduğuna dair, icranın daha fazlasının kesilmesi gerektiğine dair dava açması şarttır. Açılan dava sonrası hakimin borçlu kişinin gelirinin yaşamını idame ettirecek seviyeden fazla olmasına kanaat getirmesi sonrası vereceği karar bu kesintinin yolunu açabilmektedir.

Alacaklı davadan çıkan sonuç ile ilgili İcra Müdürlüğüne başvurmasının ardından çıkan karar ve icranın yapılması çalışan kişinin iş yerine ya da mutemetliğine tebliğ edilir. Bu tebliğ ile kişinin maaşı dışında ek ders, geçici ve sürekli görev yolluğu yada emeklilik ikramiyesi gibi oluşabilecek olan ek gelirleri üzerinden icra kesintisi yapılmaktadır.

Kişinin maaşından ve ek gelirlerinden yapılan icra kesintisi saymanlıklarca kesilir ve ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılır. Burada mutemetlik yapılan kesinti listesini ve miktarlarını da ilgili kurumlara gönderir.

Sonuç olarak asgari ücretin bin 400 lira seviyelerinde olduğunu düşünürsek yaklaşık 800-1000 lira arasında hatta bazı durumlarda daha yüksek ek ders ücreti alan çalışanların ek gelirlerinden belirlenen oranlarda icra kesintisi yapılabilmektedir.

Ek ders ücretleri ile ilgili olarak merak ettiklerinizi lütfen bize iletin.

Yorum yapın

Krediler