Doğum Yardımı parası nedir başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Devlet doğum yapacak kişilere belli kriterleri taşıyor olmaları ve şartları yerine getirmeleri halinde belli miktarlarda hamilelik diğer adıyla gebelik yardımı yapmaktadır. Peki doğum yardım parası nedir başvuru dilekçesi nasıl yazılır bunlara değinelim.

Doğum Yardımı Başvurusu

Doğum yardımı ya da doğum parası olarak bilinen çocuk yardımı devletin annelere ve ailelere destek amacı ile vermiş olduğu bir paradır. Türkiye’nin genç nüfusuna katkı sağlamak isteyen bir proje olarak ortaya çıkmış bir uygulamadır. Doğum yardımları bilindiği üzere bir dönem Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de çok yaygın bir şekilde uygulanmıştı. Genç nüfus potansiyeli o dönemlerde çok olan Türkiye ise bu potansiyelini korumak amacı ile yeni yeni bu uygulamaya geçiş yapmaktadır. Bugün genç nüfus potansiyeline sahip olan ülkelerin gelişmişlik seviyelerine ya da gelişme düzeylerine katkı sağlaması, bir yandan da çalışan bireyin ekonomiye katkısını artırmasından dolayı çocuk doğumları desteklenmektedir. Ancak Çin gibi aşırı nüfus potansiyeline sahip olan ülkelerde ise bu sorun çocuk doğumlarının engellenmesi gibi bir takım çalışmalar ile dengelenmeye çalışmaktadır. Doğum yardımı programı ise ülkemiz de tam olarak 15 Mayıs 2015 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Devlet yeni doğmuş olan çocuklar adına 3 şekilde doğum yardımı uygulamaktadır. İlk çocuk için yapılacak çocuk yardımı 300 TL iken ikinci çocuk için durum 400 TL ve üçüncü çocuk ve sonrasında doğacak çocuklar için ise 600 TL şeklinde belirlemişlerdir. Ayrıca çocuk yardımının dışında devlet aileler için süt parası şeklinde 122 TL kadar da ayrı bir yardım programı düzenlemektedir. Elbette ki çoklu doğumlarda da bu miktarlar artış göstermektedir. İkiz çocuklar da durum 700 TL, üçüz çocuklarda ise 1300 TL şeklinde bir yardım programı düzenlenirken, dördüz çocuklar ve daha fazlası için ise yeni doğmuş çocuk başına 600 TL şeklinde bir yardım oranı belirlenmiştir.

Bu ücretlerin belirlenmesine ve geliştirilmesinde ise Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortaklaşa iş birliği ile ortaya çıkmıştır. Doğum paralarında ise 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar için geçerlilik söz konusu değildir. Doğum yardımı ayrıca annenin Türk vatandaşı olması ve annenin sağ olması durumunda verilmektedir. Bunun yanı sıra Mavi Kartlı vatandaşlarda bu yardımlardan yararlanmaktadır.

Doğum Yardımı Hangi Şartlarda Verilir?

15 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanmış olan bu karar ile bu tarih itibari ile doğmuş olan tüm bebekler için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından doğum yardımı yapılmaktadır. Devletin amacı ise öncelikli olarak nüfus artışına katkı sağlamaktır. Bu elbette ki maddi açıdan aileleri teşvik etmek amacı ile belirli oranlarda belirlenmektedir. Doğum yardımları hangi şartlar altında olursa olsun, karşılıksız olarak ve tüm annelere verilmektedir. Bu devlet yardımları ise ailelerin çocuk sayısına göre değiştiği gibi bir annenin çoklu doğum yapması halinde de değişim göstermektedir.

Doğum yardımları alabilmek özel hastanelerden veyahut devlet hastanelerinden doğum yapmanızın önemi yoktur. Sigortalı ya da sigortasız olmanız da doğum yardımı almanız için engel değildir. Bunun için ilk öncelik TC kimlik numarası olan her vatandaş için doğum yardımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda Yurt dışında yaşamakta olan ve çifte vatandaşlığına sahip olan Türk vatandaşları da çocuklarının doğumu üzerine TC devletinden çocuk yardımı alma hakkına sahip olabilmektedir.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet tarafından uygulanmakta olan ve annelere verilen bu doğum yardımlarından faydalanmak için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Türk vatandaşı olan aile bireylerinden biri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru dilekçesinde ki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak kaydı ile Sosyal Hizmetler ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine dilekçelerini bizzat teslim etmeleri gerekir. Posta yoluyla da başvurularınızın kabul edildiğini belirtmek gerekecektir. Yurt dışında yaşamakta olan Türk Vatandaşları için ise kolaylık oluşturmak isteyen devlet bu politikasında kişinin bulunduğu ülkede ki konsolosluk ya da büyükelçilikler aracılığı ile bu başvuruları kabul etmektedir. Aynı zamanda herhangi bir kurumda çalışmakta olan memurlar için de annelerin kurumlarına başvuru yapmaları da yeterli olacaktır. Bu başvurular neticesinde doğum yardımı almaları sağlanır. Doğum yardımı almak isteyen kişinin başvuruya yeni doğan bebeğin nüfus kağıdı ile başvuruyu tamamlaması gerekecektir.

Yorum yapın

Krediler