Bankalar Kredi Tahsisinde Nelere Dikkat Eder? Kredi Kriterleri

Bankalar Kredi Tahsisinde Nelere Dikkat Eder? Tahsis edilen krediler sonrasında geri ödenmemesi nedeniyle batık kredi durumuna düşen binlerce kredi ve kredi kartı mağduru bulunuyor. Aslında mağdur diye hitap etmek yanlış olsa da, gerek maddi yetersizlik, gerek bilgisizlik gibi hususlara dayanarak kişiler banka borçlarını ödeyemez haline gelebiliyor. Bu nedenle finans kuruluşları kredi tahsisinde bazı etkenlere bakmak zorunda kalıyor.

EN ÇOK DİKKAT EDİLEN: Arkadaşlar içeriğin başından belirteyim; en çok dikkat edilen şey sizin daha evvelden herhangi şekilde takibe düşmüş borcunuzun bulunup bulunmadığıdır. Takibe düşmüş borç “borca sadık olmadığınıza dair karine teşkil eder“. Ancak mesela bu takibin cinsi, nasıl sonuçlandığı, ne kadar sürdüğü de önemlidir. Eğer alacaklı temerrüdü sonucu takip açılmış ve bundan dolayı kredi notunuz düşmüş ise kredi kayıt bürosuna buna ilişkin müracatlar yapınız.

Bu konudaki ikincil öneme sahip olan husus ise; “otomatik ödeme talimatlarının” akıbetidir. Kişi abone olduğu servislere ödemelerini istikrarlı bie şekilde yaptıysa bu onun kredisini de layıkıyla ödeyeceğine karine teşkil edecektir. Ancak elbette yine de bu sinyal tek başına yüklü bir kredi için yeterli olmayacak ve harici/yan belgelere de ihtiyaç duyulacaktır.

Sizlerden ricamız bu konularda bilgisiz ve yetersiz kişilerin atıp tutmalarına itibar etmemenizdir. Bu konuda gerçekten yanlış dökümanlar yazanlar var. Dikkatli olunuz.

Bankaların Kredi Tahsisi

Kredi borcunu ödemekten aciz insanlar nedeniyle bankalar mağdur durumuna düşüyor ve bu kişiler yüzünden kredi verilirken önceden önlemini almak zorunda kalıyorlar. Bu önlemlerini alabilmeleri için bazı etmenlerden faydalanan bankalar kişinin gelir ve gider durumları ve bunlara etki edecek hususların analizinden faydalanıyorlar. Bankaların kredi tahsisinde başlıca baktığı hususlar şunlar;

 • Düzenli Maaş
 • Yaş
 • Meslek
 • İş Deneyimi ve Çalışma Süresi
 • Öğrenim durumu ve Medeni Hali
 • Sahip Olunan Gayrimenkuller
 • Sahip olunan menkul ve taşıtlar
 • Kredi Kartlarınız ve Durumları
 • Kredi Kayıt Bürosu Skoru
 • Yasal Takip Durumu
 • Ödeme Sürecindeki düzen

Düzenli Geliriniz Önemli

Kredi almak isteyen kişinin aylık olarak düzenli bir gelirinin olması kredi tahsisinde en büyük etken. Resmi olarak bir işinizin olması ve bunu belgeler ile dayandırmanız gerekiyor ki, banka size kredi  verebilsin. Kayıt dışı çalışmalar nedeniyle elde edilen gelirleri bankalar dikkate almazlar ve kayıtlı gelirler önem arz eder. Krediyi alacak kişi dahil ikamet edilen evde oturan diğer kişiler ve bu kişilerin aylık gelirleri de kredi tahsisi için bakılanlar arasında. Bu kişilerin gelirleri ile hanenin giderleri karşılaştırılarak kişiye kredi verilebilir ve bu kredinin limiti de belirlenir. Ayrıca hane halkından kefil yada kefiller de istenilmesi mümkün.

Kredi Kayıt Bürosu Skoru

Kişilerin bankalar ile alışverişleri neticesinde verilen puanlar dahilinde kredi tahsisi yapılıyor. Daha önceki banka hizmetlerine dair ödemeleri dikkate alınıyor ki, puanlamada 800 altı olanlar kredi alamazken, 1500 ve üstü puana sahip olan kişiler daha hızlı ve rahat kredi alabiliyor.

Kredi Tahsisinde Mesleğiniz

Kişinin hayatını idame ettirecek bir gelire sahip olması yanında önemli hususlardan birisi meslek sahibi olmanız. Mesleğiniz ile gelirinizin orantısı, mesleğinizin sınıfı ve gelir tipi, bu meslekte ne kadar süre ile çalıştığınız, çalışma konusundaki istikrarınız bakılanlar arasında. Yeni işe girmiş birisi yada sürekli iş değiştiren kişilerin işsiz kalma ihtimali yüksek olur. Özellikle memur olarak çalışanlara bankalar kredi tahsisi yapmakta zorlanmaz ve zorlukta çıkarmaz.

İkametinizdeki Ev

Oturduğunuz yani yaşamınızı sürdürdüğünüz ev kredi alımında dikkat edilenler arasında. Evin mülkiyeti kime ait, kira veriliyor mu, veriliyorsa ne kadar kira ücreti ödeniyor bunlara bakılıyor. Kişinin gelir gider kısmındaki hesaplamalara dahil edilen hususlar arasında kişinin evli olup olmadığı, çocuğunun bulunmadığı hususları da giderlere katılıyor ki, eğitim gören çocuklar için ayrı sütun açılıyor diyebiliriz.

Yasal Takipte misiniz?

Bankaların talep edenlere kredi tahsisi yapılmasında bakılan hususlardan birisi de yasal takipte olup olmadığınız. Yasal takip demek borcunuzu ödemediğinizden dolayı icralık olduğunuz anlamına geliyor. Bu nedenle finans kuruluşları takipte bulunan kişilere kredi tahsisi yapmaktan kaçınıyor.

Yorum yapın

Krediler