Adi Senetlerde Zaman Aşımı Süresi Bulunur mu? Ne Kadar?

Senede verilmiş olan vade tarihi itibari ile üç yıl içinde alacaklının alacak davası açması gerekmektedir. Bu süre içinde alacaklı dava açmamış ise senet zaman aşımına uğrar. Burada alacak son bulmasa da alacaklı zamanı içerisinde alacaklarının tahsisi için gerekli yasal sürece başvurmadığı için bu hakkını yitirmiş olur.

Adi Senette Zaman Aşımı

Alacaklı bu zaman aşımı süresi sonrasında alacaklı olduğuna dair yasal takip başlatabilir. Fakat bu başlangıç sonrası borçlu gerekli sürenin geçtiğini dile getirerek zaman aşımı definde bulunabilir.Hukuki olarak tüm süreçlerde bir başvuru için süre bulunuyor. Bu sürenin aşımı ile bazı haklarınızdan mahrum kalabiliyorsunuz. Bu nedenle işinizin ayrıntısına değinerek mevcut zaman aşımlarının ve ne kadar süre ile olduğunun araştırılması sizi maddi açılardan mağdur edilmekten kurtarabilir. Her hangi bir kırtasiyeden temin edilebilen senetler ile satışlar günümüz şartlarında halen devam etmektedir. Burada en çok mağdur edilenler ise senetle kredi alanlar diyebiliriz. Yasal yollardan olmasa da el altından alınan bu krediler bir çok kişiyi mağdur ediyor. Fakat senedi imzalayan kişilerinde bu ülkede hakları var. Bu haklardan bir tanesi de zaman aşımıdır. Borç karşılığı imzalanan senetlerin borcunun ödenmemesi halinde zaman aşımı süresi üç yıldır. Bu sürenin geçmesi ile birlikte o senedin işleme konulması imkansız.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ilgili senedin tarihi geçmesine rağmen o senedin düzenlenme kısmında yazan rakamın oynanması suretiyle dolandırıcılık yapılmasıdır. Bu tür durumlarda hemen bir avukata başvurup sahtecilikten suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Defin Ne Demek?

Kıymetli evraklarda olduğu gibi senetlerde de borçlunun ödemekten kaçınması için bir hak olan def ‘in için bir kaç örnek verilebilir. Burada borçlunun ödemekten kaçınmasına neden olan bu örnekler ise senedin vadesinin gelmedi, zaman aşımı süresinin dolduğu yada imzanın sahte olduğundan ibarettir. Anlam olarak üç grubu ayrılan Def senedin hükümsüzlüğüne dair, senedin metninde bulunanlardan kaynaklı olarak ve kişisel olarak üç grupta incelenebilir.

Hangi gruba girerse girsin eğer şartları oluşmuş ise defi kullanabilir ve ödemekten hukuka uygun şekilde cayabilirsiniz. Yapmanız gereken bu defi hukuk terminolojisine vakıf olarak düzgünce ifade etmek.

Ödemelerde Verilen Senetlerin Zaman Aşım Süresi

Teknik olarak günümüzde kişiler alışverişlerinde kredi kartı kullanıyor olsa da, özellikle bazı ticari firmalar hala ödemeleri için senet imzalayabiliyor. Burada imzalanan senet ile ödeme belirlenen tarihte vadelendiriliyor. Bu vade süresi sonunda da borcun ödenmesi gerekir. Borç ödenmemesi halinde ise alacaklı tüm haklarını yasal olarak başvurarak alabilme haklarına sahip. Senetler ile yapılan alışverişler neticesinde borçlu ve alacaklılar için bazı yasal düzenlemeler mevcut. Burada her iki tarafı da bağlayan hususlar bulunuyor ki yasal olarak bu hususlarında dikkate alınması gerekiyor. Özellikle borçlu olan kişilerin takip ettiği hususlardan birisi olan senetlerde zaman aşımı süresi mevcut ve bu sürenin aşılması halinde alacaklı tarafın mağdur edilmiş olması muhtemel. Bu yüzden alacaklılar bu tarihleri ve süreleri aşmadan gerekli alacakları için başvuru yapmalı.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi

İmzalanan senetlerin üzerinde borçlu, alacaklı, borcun ödenmesi gerektiği tarih, borcun miktarı rakam ve yazı ile yazılarak borçlu tarafından imzalanır ve senet alacaklı da kalır. Vadesi gelince borçlu borcunu öder ve alacaklı da bulunan senedini alarak gider. Fakat süresi ile borcun vadesi gelmesine rağmen ödenmeyen senet borçları bulunabilir. Bu senetlerde zaman aşımı süresi vadenin gelmesi ile birlikte toplam üç yıldır. Alacaklı 3 yıl içinde gerekli başvurusunu yapmazsa bu süre dolmasına rağmen borcu için yasal takip sürecinin başlamasına engel değildir. Fakat başvuru ile borçlu sürenin geçtiği için definde bulunması ise muhtemeldir.

Borç Takiplerinde Alacaklının Hakları

Alacaklılar mevcut senetli alacaklarının tahsisi için gerekti takibini yapmak üzere vekili oldukları avukatlar aracılığıyla işlemleri yapmak ister. Burada avukatlarda mevcut süreleri göz önünde bulundurarak başvuru yapar. Bu üç yıllık süre aşımı ile ellerine gelen alacak davalarını almak istemeyen avukatlar bulunabilirken, kazanç sağlamak amacıyla alacaklıyı bilgilendirmeden de bu takipleri yapma çabasında olanlarda bulunuyor. Bu nedenle alacaklılar da borçlular kadar haklarını bilirlerse daha iyi olacaktır.

Sözleşme Yerine Geçen Senetlerde Zaman Aşımı Süresi

Küçük bir kağıt parçasından ibaret olan senetler üzerinde yazılan bedeller nedeniyle büyük tutarları bünyesinde barındırabiliyor. Fakat bunların dışında resmi kurumlar ve bankaların verdiği senetler sözleşme niteliği taşımaktadır. Bu sözleşmelerden doğan alacaklarda ise zaman aşımı süresi 10 yıl olarak kabul ediliyor. Ticaret kanununa göre 10 yıl olarak belirtilmeyen bu zaman aşımı süresi senet olarak sadece üç yıldır.

Yorum yapın

Krediler